| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Uprawnienia rodzicielskie > Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wychowawczy - problemy w stosowaniu przepisów

Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wychowawczy - problemy w stosowaniu przepisów

Prawo do urlopu wychowawczego zostało uregulowane w art. 186 Kodeksu pracy. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.

Prawo do urlopu wychowawczego zostało uregulowane w art. 186 Kodeksu pracy. Stanowi on, że pracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do tego sześciomiesięcznego okresu wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia pracowniczego, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wychowawczego, wlicza się również okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 1998 r., III AUa 296/98, OSA 199/5/28. Do wymienionego okresu zaliczamy również staż z prawem do stypendium, co wynika z art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

Polecamy produkt: Zasiłki, urlopy, zwolnienia – nowe prawa rodziców

Prawo do obniżonego wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego zostało określone w art. 186(7) k.p. W myśl niego pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracownik powinien złożyć pisemny wniosek do pracodawcy w terminie co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Pracownik, który złoży do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego lub wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy jest chroniony przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę. Ochrona ta przysługuje od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu oraz od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, jednak nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Analiza wskazanych przepisów wskazuje iż brak w Kodeksie pracy unormowania, które dotyczyłyby wzajemnych relacji między tymi uprawnieniami pracowniczymi.

Brak również jakichkolwiek wskazówek w jaki sposób, zakładając taką relację następuje ich „konsumowanie”, co wskazywane jest przez niektórych przedstawicieli doktryny.

Zakładając racjonalność i celowość działań ustawodawcy można zaryzykować stwierdzenie, że tak ważna zależność w/w przepisów zostałby uwzględniona niebudzącym żadnych wątpliwości w stosowaniu zapisem ustawowym.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »