| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Umowa o zakazie konkurencji w prawie pracy

Umowa o zakazie konkurencji w prawie pracy

Jako działalność konkurencyjną można wskazać działalność pracownika naruszającą lub zagrażają­cą interesom pracodawcy. Pracownicy w umowie o zakazie konkurencji zarówno na czas trwania umowy o pracę, jak i po jej zakończeniu mogą zostać zobowiąza­ni do powstrzymania się od działalności kon­kurencyjnej wobec pracodawcy.

Aktywność całkowicie lub częściowo pokrywają­ca się z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej pracodawcy oraz skierowana całkowi­cie lub częściowo do tego samego kręgu osób. Jako działalność konkurencyjną można również wskazać produkcję dóbr lub świadczenie usług mających charakter substytucyjny w stosunku do dóbr lub usług oferowanych przez przedsiębiorcę.

Umowa o zakazie konkurencji

Pracownicy w umowie o zakazie konkurencji zarówno na czas trwania umowy o pracę, jak i po jej zakończeniu mogą zostać zobowiąza­ni do powstrzymania się od działalności kon­kurencyjnej wobec pracodawcy. Zakres działal­ności konkurencyjnej powinien określić praco­dawca w umowie o zakazie konkurencji. Nawet w przypadku braku umowy o zakazie konkuren­cji pracownik w czasie stosunku pracy powinien powstrzymać się od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Pracownik powinien bowiem dbać o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy).

Rekomendowany produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

Wynagrodzenie, odszkodowanie

Jeżeli umowa o zakazie konkurencji została pod­pisana na okres trwającego zatrudnienia, to pra­codawca nie ma obowiązku przyznania pracowni­kom objętym zakazem konkurencji rekompensaty czy odszkodowania z tego tytułu. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidziane­go w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy o odpowiedzialno­ści pracownika za szkodę wyrządzoną praco­dawcy.

W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu sto­sunku pracy strony określają wysokość odszko­dowania należnego pracownikowi od pracodaw­cy. Odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracowni­ka przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Odszkodowanie może być wypłaca­ne w miesięcznych ratach. Brak klauzuli o odszko­dowaniu w umowie nie skutkuje nieważnością umowy, a jedynie powoduje z mocy prawa obo­wiązek jego zapłaty. W razie sporu o odszkodo­waniu orzeka sąd pracy.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »