| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Zmiana treści umowy szkoleniowej

Zmiana treści umowy szkoleniowej

Pracownik i pracodawca podpisali umowę szkoleniową, w której określono warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez zatrudnionego. Pracownik zgodził się na skrócenie wymiaru urlopu szkoleniowego przysługującego mu podczas studiów podyplomowych. Pracodawca zaoferował częściowe sfinansowanie opłat za kształcenie. Wpisał do umowy zastrzeżenie o możliwości wycofania się z zapłacenia czesnego za drugi semestr nauki w razie niekorzystnej sytuacji finansowej firmy. Czy tego rodzaju postanowienia mogą się znaleźć w umowie szkoleniowej?

W umowie szkoleniowej nie można postanowić o skróceniu urlopu szkoleniowego. Umowa ta nie może bowiem przewidywać mniejszych uprawnień dla pracownika niż wynikające z kodeksu pracy. Pracodawca może jednak wprowadzić do jej treści zapis uprawniający go do niezapłacenia czesnego w razie trudnej sytuacji finansowej zakładu pracy.

Jeżeli pracodawca i pracownik uzgodnią warunki dokształcania pracownika, jego prawa i obowiązki z tym związane, wówczas powinni zawrzeć pisemną umowę szkoleniową. Nie ma obowiązku jej zawarcia, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do odpracowania w firmie kilku lat po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przy ustalaniu treści umowy należy uwzględnić zakaz stanowienia warunków dokształcania mniej korzystnych dla pracownika niż określone w kodeksie pracy. W treści umowy nie można zatem wyłączyć przewidzianych w przepisach obowiązkowych świadczeń lub obniżyć ich wymiaru. Pracownik nie może również zrzec się przysługującego mu do nich prawa. Do obowiązkowych świadczeń należą płatny urlop szkoleniowy i zwolnienia od pracy na całość lub część dnia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Do ustalenia jego wysokości stosuje się przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy.

Wymiar urlopu szkoleniowego przysługujący pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe nie podlega skróceniu. Przysługuje on w wymiarze określonym przez kodeks pracy i wynosi:

  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego, a także egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Strony nie mogą w umowie szkoleniowej zmniejszyć wymiaru urlopu. Jeśli jednak zamieszczą w jej treści tego rodzaju zapis, wówczas i tak nie będzie on obowiązywał. W tym przypadku zastosowanie będą miały przepisy kodeksu pracy dotyczące wymiaru urlopu szkoleniowego.

Pokrywanie dodatkowych kosztów nauki pracownika, czyli np. opłaty za kształcenie, przejazdy, podręczniki i zakwaterowanie, zależą jedynie od decyzji pracodawcy. Może on nie wyrazić zgody na finansowanie tego rodzaju świadczeń. Można też zdecydować o przysługiwaniu świadczeń dodatkowych tylko przez pewien okres, np. jeden semestr. Nie ma również żadnych przeszkód prawnych, aby pracodawca umieścił w umowie szkoleniowej zapis uprawniający go do odmowy zapłaty za czesne pracownika w razie trudnej sytuacji finansowej firmy.

Podstawa prawna

  • Art. 1031–1034 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 80, poz. 432.
  • § 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2292.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »