reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Kiedy pracodawca może być pewny niekaralności pracownika

Kiedy pracodawca może być pewny niekaralności pracownika

Osoba, którą chcemy zatrudnić, została skazana prawomocnym wyrokiem sądu na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Czy po upływie tego okresu kara zostanie usunięta z Krajowego Rejestru Karnego i czy otrzyma ona zaświadczenie o niekaralności? Przedstawienie zaświadczenia o niekaralności jest konieczne, abyśmy mogli ją zatrudnić.

Pracownik otrzyma zaświadczenie o niekaralności pod warunkiem, że pomyślnie upłynie mu okres próby oraz 6-miesięczny termin po jego zakończeniu.

UZASADNIENIE

 Warunkowe zawieszenie wykonania kary polega na tym, że kara nie jest wykonywana, ponieważ sąd stwierdza, że jej zawieszenie jest wystarczające do osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobiegnie powrotowi do przestępstwa.

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi (art. 70 Kodeksu karnego):

 • od 2 do 5 lat – w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
 • od roku do 3 lat – w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.

Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności sąd ma prawo nałożyć na skazanego wiele obowiązków (art. 72 Kodeksu karnego).

Obowiązki, jakie mogą być nałożone na skazanego w związku z zawieszeniem wykonywania kary pozbawienia wolności, to:

 • informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
 • przeproszenie pokrzywdzonego,
 • wykonywanie ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
 • wykonywanie pracy zarobkowej, odbywanie nauki lub przygotowanie się do zawodu,
 • powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
 • poddanie się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym,
 • uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
 • powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,
 • opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • nakazanie innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec ponownemu popełnieniu przestępstwa.

Niektóre z powyższych obowiązków sąd może nakładać także w okresie próby. Dozwolone jest także zwalnianie z nich (art. 74 Kodeksu karnego).

Sąd może też nałożyć na skazanego obowiązek naprawienia szkody lub uiszczenia świadczenia pieniężnego. Skazany może również zostać oddany pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym (art. 73 § 1 Kodeksu karnego).

Wiedza o zakresie dodatkowych obowiązków, jakie sąd nałożył na potencjalnego pracownika, jest istotna dla pracodawcy, ponieważ ich wypełnianie może warunkować pomyślny upływ okresu próby. Pracodawca musi bowiem pamiętać, że nie zawsze sam upływ czasu, na jaki zawieszono karę osoby, którą chce zatrudnić, skutkuje tym, że będzie ona uważana za niekaraną. Sąd ma bowiem możliwość zarządzenia wykonania kary nie tylko w okresie próby, ale też przez 6 miesięcy po jej zakończeniu. Podstawą do zarządzenia wykonania kary może być natomiast nie tylko popełnienie podobnego przestępstwa czy innych przestępstw, ale także rażące naruszenie porządku prawnego, polegające na uchylaniu się od uiszczenia grzywny, od dozoru czy wykonania nałożonych przez sąd obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

Dopiero po upływie 6 miesięcy od pomyślnego upływu okresu próby skazanie ulega zatarciu z mocy prawa (art. 76 Kodeksu karnego).

WAŻNE!

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu ulega zatarciu dopiero po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, jaka została zastosowana wobec skazanego.

Zatarcie skazania umożliwia uzyskanie przez pracownika zaświadczenia o niekaralności. Jednak od zasady zatarcia skazania po upływie 6 miesięcy od pomyślnego okresu próby istnieje jeden wyjątek. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed wykonaniem tych kar, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania (nie dotyczy to tylko środka karnego polegającego na obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

Źródło:

INFOR
Nowa matryca stawek VAT – Usługi Nowa matryca stawek VAT - Towary - STANDARD378.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama