Kategorie

Czy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców stosujemy do pracownika, który wykonuje pracę kierowcy, ale w umowie o pracę ma inne stanowisko

Marek Rotkiewicz
Marek Rotkiewicz
Zatrudniamy magazyniera, który w zakresie czynności ma m.in. wskazane prowadzenie samochodów. Przez kilka miesięcy, ze względu na zmiany organizacyjne w firmie, osoba ta w rzeczywistości wykonywała tylko czynności kierowcy. Czy powinna być traktowana jak kierowca w kontekście przepisów o czasie pracy kierowców?

Pracownik ten nie powinien być traktowany jak kierowca w zakresie polskich przepisów o czasie pracy. Mogą mieć jednak do niego zastosowanie unijne przepisy regulujące czas pracy kierowców. Państwa pracownik może ponadto dochodzić przed sądem roszczeń o ustalenie zatrudnienia na stanowisku kierowcy, gdyż jego praca w rzeczywistości sprowadzona została do wykonywania czynności kierowcy.

UZASADNIENIE

Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców regulują czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (art. 1 ustawy o czasie pracy kierowców). Jedynie w przypadku przewozów regularnych na trasach nieprzekraczających 50 km ustawa ustala okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców:

 • zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
 • niebędących pracownikami.

Przepisy unijne (rozporządzenie nr 561/2006) dotyczące czasu prowadzenia pojazdów mają szersze zastosowanie. Stosujemy je (w odniesieniu do pojazdów, które są objęte przepisami rozporządzenia unijnego) do kierowcy, czyli każdej osoby, która kieruje pojazdem nawet przez krótki okres, oraz każdej osoby, która jest przewożona w pojeździe w tym celu, aby kierować nim w razie potrzeby (art. 4 pkt c rozporządzenia nr 561/2006). Przepisy unijne dotyczące kierowców mają zatem zastosowanie w przypadku faktycznego wykonywania czynności kierowcy. Nie ma więc znaczenia, na jakim stanowisku dana osoba jest zatrudniona, oraz na jakiej podstawie prawnej wykonuje dany przewóz drogowy.

WAŻNE!

Przepisy unijne dotyczące czasu pracy kierowców stosujemy również do pracowników, którzy kierują pojazdem i nie są zatrudnieni na stanowisku kierowcy.

Bezwzględnie osoba zatrudniona na innym stanowisku niż kierowca będzie podlegać przepisom rozporządzenia nr 561/2006, jeśli będzie prowadzić pojazd objęty przepisami tego rozporządzenia. Rozporządzenie to ma zastosowanie do przewozu drogowego:

 • rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony lub
 • osób pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.

Zatem Państwa pracownik, nawet jeżeli jest zatrudniony na stanowisku magazyniera, a wykonuje pracę kierowcy, podlega przepisom unijnym dotyczącym kierowców, jeżeli wykonuje ww. przewóz drogowy.


Reklama

Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców stosuje się natomiast – poza wskazanym wyżej wyjątkiem – do kierowcy zatrudnionego na podstawie stosunku pracy. Państwowa Inspekcja Pracy przyjmuje, że do oceny, czy dana osoba podlega pod te przepisy, decydujące znaczenie ma umowa o pracę i wynikające z niej stanowisko pracy, na którym jest zatrudniony pracownik. Jak wskazał Departament Prawny GIP w piśmie z 11 sierpnia 2008 r. w sprawie umów o pracę kierowców (GPP-302-4560-609/08/PE), zgodnie z „art. 29 § 1 pkt 1 k.p. umowa o pracę określa w szczególności rodzaj wykonywanej pracy. Inspektor pracy dokonujący czynności nadzorczo-kontrolnych w zakresie przepisów o czasie pracy weryfikuje zgodność organizacji czasu pracy ze szczególnymi rozwiązaniami z ustawy o czasie pracy kierowców tylko wtedy, jeżeli strony stosunku pracy wspólnie uzgodniły taki właśnie charakter zatrudnienia. Inspektor pracy nie ma przy tym uprawnień do wyręczania stron stosunku pracy w tym zakresie. Jeżeli zatem strony stosunku pracy ustalą, że pracownik będzie wykonywał pracę w charakterze magazyniera, w rzeczywistości jednak – w ocenie pracownika – charakter jego zatrudnienia bardziej przypominać mu będzie kierowcę, ewentualne roszczenia pracownika mogą być dochodzone wyłącznie przed sądem pracy, np. w drodze powództwa o ustalenie charakteru zatrudnienia”.

W przedstawionej sytuacji PIP nie powinna więc kwestionować rozliczania czasu pracy w sposób właściwy dla pracownika innego niż kierowca. Nie oznacza to, że Państwa pracownik nie może dochodzić swoich roszczeń w tym zakresie i że nie uda mu się na drodze sądowej skutecznie zakwestionować obecnego stanowiska pracy. Osoba ta w rzeczywistości bowiem wypełnia w sposób regularny czynności przypisane pracy kierowcy, gdy powinny one stanowić jedynie mniejszą część jego zadań jako magazyniera. Mamy zatem do czynienia z pozornym określeniem stanowiska pracy tej osoby, co może pociągać za sobą skutki w odniesieniu nie tylko do rozliczania czasu pracy. Pozorne określenie stanowiska pracy może również wpływać na inne wymagania związane z zatrudnianiem kierowców, dotyczące np. dodatkowych badań lekarskich przeprowadzanych dla kierowców.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony na stanowisku magazyniera. Jednak faktycznie wykonywał pracę kierowcy. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik wystąpił do sądu pracy o ustalenie, że faktycznie pracował na stanowisku kierowcy. Sąd uznał, że pracownik wykonywał pracę kierowcy. Pracodawca został zobowiązany do zmiany temu pracownikowi świadectwa pracy w zakresie stanowiska pracy z magazyniera na kierowcę. Musi również, zgodnie z żądaniem pracownika określonym w pozwie, zapłacić mu wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w związku z innym niż u magazyniera sposobem rozliczania czasu pracy oraz diety z tytułu delegacji służbowych, które w przypadku kierowcy przysługują za każdy wyjazd poza siedzibę pracodawcy.

Podstawa prawna

 • art. 1, art. 2 ust. 1, art. 4 pkt c rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz. UE L 06.102.1),
 • art. 1, art. 2 pkt 7 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. Nr 92, poz. 879 ze zm.),
 • art. 29 Kodeksu pracy.
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Urlopy wypoczynkowe – udzielanie i rozliczanie w dobie COVID-19 (PDF)
Urlopy wypoczynkowe – udzielanie i rozliczanie w dobie COVID-19 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?