Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Markowy pracodawca

Halina Guryn
Halina Guryn
Istnieją firmy, o pracę w których ludzie walczą. Nie dlatego, że praca jest człowiekowi potrzebna, ale dlatego, że w tej konkretnej organizacji warto być zatrudnionym. To oczywiste, że wizerunek najlepszego miejsca pracy pociąga za sobą wymierne i sprawdzone korzyści dla przedsiębiorstwa. Co odróżnia firmę, która ma taką opinię od tej, która chciałaby ją mieć?
Palle Ellemann Knudsen, gość specjalny VII edycji Kongresu Kadry, swoje spostrzeżenia opiera na wieloletniej obserwacji rynku pracy w Europie i na świecie, a przede wszystkim na badaniach, które od 25 lat są prowadzone przez Instytut Great Place to WorkR.

Cechy najlepszego

Według Palle Ellemanna Knudsena najważniejsze cechy najlepszego miejsca pracy są wyraźnie widoczne wtedy, kiedy pracownicy na każdym szczeblu firmy sami potwierdzają, że na co dzień przestrzegane są następujące wartości:

• zaufanie do kadry menedżerskiej,

• szacunek,

• sprawiedliwość,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• poczucie dumy,

• współpraca - koleżeńskie relacje z innymi.

- Najlepsze praktyki, jakie można na rynku zobaczyć, powinny stanowić inspirację, ale nie powinny być kopiowane. Ważne jest, aby menedżerowie i pracownicy sami wypracowali własne praktyki, własne metody postępowania. Natomiast uważam, że bardzo ważne jest zrozumienie tego, na czym polegają znakomite wzorce, a więc - jak działają firmy, które cieszą się opinią najlepszego miejsca pracy - przekonuje Knudsen.

Kiedy mówi się o elementach składających się na pojęcie „najlepsze miejsce pracy”, pojawia się pytanie: czym tak naprawdę różni się ono od innych. Zdaniem duńskiego eksperta kluczowe różnice polegają na tym, że firmy mające opinię najlepszych miejsc pracy charakteryzuje:

• silne zaangażowanie w budowę marki ze strony prezesa firmy i kadry menedżerskiej,

• przekonanie kierownictwa, że pracownicy są niezbędni do tego, aby firma osiągała sukces,

• jasna, zrozumiała dla każdego i na stałe prowadzona komunikacja między kadrą zarządzającą a pracownikami,

• indywidualne motywowanie pracowników, które daje im poczucie, że współtworzą unikatową kulturę organizacyjną,

• systemowe rozwiązanie - na każdym poziomie struktury cele do realizacji są jasno ustalone.

Zaangażowanie w budowanie marki

Za tworzenie wizerunku najlepszego miejsca pracy odpowiada przede wszystkim zarząd firmy i kadra menedżerska. Zdaniem Knudsena zaangażowanie w budowanie dobrej marki warto pokazywać najpierw na swoim przykładzie, a dopiero potem oczekiwać go od podwładnych. Dlatego ekspert podpowiada, aby dyrektor generalny firmy osobiście inicjował każde działanie mające za zadanie wzmocnić poczucie zaangażowania pracowników. Dobrym przykładem mogą być badania opinii i satysfakcji wśród pracowników, które powinny być rozpoczynane, a ich wyniki omawiane, bezpośrednio przez dyrektora generalnego firmy.

Ponadto przejawem osobistego zaangażowania na najwyższym szczeblu menedżerskim jest uczestniczenie przez dyrektora generalnego w procesie adaptacji i szkoleniu nowych pracowników. - Są przykłady firm, gdzie taka praktyka jest stosowana - podkreśla Knudsen.

Zmiana sposobu myślenia

Czynnikiem odróżniającym najlepsze miejsca pracy od innych jest przekonanie zarządu i kadry menedżerskiej, że ludzie są niezbędni do tego, aby firma osiągnęła sukces na rynku. Przykładowo w organizacjach cieszących się opinią najlepszego miejsca pracy w specjalny sposób określa się pracowników, wzmacniając ich poczucie wspólnoty i identyfikacji (googlerzy w Google); formułuje się motta dla firmy podkreślające znaczenie załogi („Ludzie, usługi, zyski” - jak w Federal Express); promuje się indywidualną chęć wprowadzania zmian; stymuluje się szkolenie i rozwój pracowników (w Google pracownicy mogą 20 procent czasu tygodniowo poświęcić na opracowywanie swojego projektu, dzięki czemu firma uzyskuje wzrost przewagi konkurencyjnej).

Dodatkowo najlepsze firmy starają się zadbać o zachowanie równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym, np. poprzez wprowadzanie programów elastyczności pracy. - Różnica polega na tym, że firmy te wypracowały właściwą kulturę wewnętrzną, w której elastyczność i równowaga między pracą a życiem osobistym pracownika są cechami mentalności ludzi zatrudnionych w firmie. Trzeba więc pracować nad zmianą sposobu myślenia. Warto przeprowadzać w tym zakresie szkolenia i warsztaty związane z równowagą praca-życie. Warto szkolić liderów organizacji pod tym właśnie względem - mówi Knudsen.

Lider na blogu

Najlepsze firmy prowadzą przejrzystą, otwartą i aktywną komunikację z pracownikami. Co więcej, jest ona spójna - informacje upowszechniane w firmie mają jednolitą treść i znaczenie. Inspirują ją i prowadzą liderzy organizacji, m.in. uczestnicząc w blogach i forach intranetowych, jak i w tradycyjnych spotkaniach bezpośrednich z pracownikami. - Jednak zawsze warto pamiętać - dodaje Knudsen - że kiedy zachęcamy pracowników do zaangażowania się w poszczególne działania, to potem musimy jasno i otwarcie powiedzieć o rezultatach i uzyskanych wynikach. Jest to niezbędny warunek, aby prosić o następne działanie, oczekując, że zostanie wykonane dobrze i z zaangażowaniem.

Unikatowe drobne gesty

W najlepszych firmach - jak wskazują wyniki wieloletnich badań prowadzonych przez instytut Great Place to WorkR - pracownicy czują się dumni z tego, że są częścią zespołu i firmy. W przedsiębiorstwach, które zdobyły już markę najlepszego miejsca pracy, konsekwentnie realizuje się programy budowania pozytywnego wizerunku (eployer branding), ściśle powiązane z metodami motywowania pracowników, np. w firmie Ferrari dyrektor generalny wysyła listy do tych pracowników, którzy w danym dniu obchodzą swoje urodziny. Mogą to być drobne gesty, jednak stanowią niezwykle ważny czynnik motywacyjny. Takie działania są uznawane przez pracowników za niespotykane i unikatowe na rynku.

Słowa nie rzucane na wiatr

Wizja, misja i opracowana polityka działania w firmach mających opinię miejsc pracy, w których ludzie chcą być zatrudnieni, są w pełni zgodne ze stosowaną na co dzień praktyką. Jednym zdaniem widać, że zasada „to, co mówimy i to, co robimy stanowi jedność” jest faktycznie przestrzegana. Wyraża się ona przede wszystkim w postępowaniu kierownictwa, które każdym swoim posunięciem potwierdza kluczowe wartości firmy. Tylko w przypadku, kiedy menedżerowie sami zachowują się i działają według tego obowiązującego w organizacji kodeksu wartości, mogą oczekiwać od pracowników zaufania do firmy i kierownictwa. Dopiero takie postępowanie gwarantuje ich wiarygodność.

Czy każda organizacja może być najlepszym miejscem pracy? Zdaniem Knudsena, tak, ponieważ nie zależy to ani od branży, ani wielkości firmy. - Czasami zdarza się, że firmy zaczynają budować dobrą markę miejsca pracy od tworzenia systemu wartości, ale w firmie zatrudniającej 50-60 tys. pracowników takie podejście okazuje się niewystarczające. Musi być opracowana jasna struktura, powinny być wdrożone przejrzyste dla każdego pracownika rozwiązania systemowe, które zapewnią organizacji spójność między tym, co się mówi i czego się oczekuje a tym, co się robi. Z tego względu wiele firm inwestuje w działania na rzecz motywacji pracowników, ponieważ dzięki temu mogą:

• zwiększyć swoją konkurencyjność i pozyskać wykwalifikowaną kadrę,

• zredefiniować rolę firmy na podstawie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility),

• bardziej kompleksowo opracować strategię budowania wizerunku na rynku,

 osiągnąć biznesowe korzyści z posiadania marki najlepszego miejsca pracy.

Korzyści z marki

Uzyskanie marki najlepszego miejsca pracy przynosi firmie wymierne korzyści, potwierdzają wynikami badań przeprowadzonych przez instytut Great Place to WorkR w 2007 roku*:

• znakomita reputacja przedsiębiorstwa na rynku pracy,

• sześć razy większa liczba aplikacji na każde stanowisko niż w innych firmach, np. w Pepsico we Francji zatrudnionych jest 328 pracowników - złożonych zostało 15 tys. aplikacji; do Google w Irlandii zatrudniającej tysiąc pracowników złożono 27 tys. aplikacji;

• niższa fluktuacja pracowników - średnio na poziomie 2,6 proc.;

• bardziej intensywne szkolenie i rozwój pracowników - średnio 65 godzin szkoleniowych;

• wyższa innowacyjność i chętniej podejmowane ryzyko pracy nad nowymi produktami - w najlepszych miejscach pracy w ciągu ostatnich trzech lat wprowadzono 97 proc. nowych produktów;

• szybszy wzrost - na poziomie 20 proc.;

• wyższa produktywność - na poziomie 12,6 proc.

• staraj się dostrzegać różnice między dobrym a najlepszym miejscem pracy, aby doskonalić się i wprowadzać pozytywne zmiany;

• nie koncentruj się na tym, co złe, ale na tym, co dobre w działaniu firmy i pracowników;

• dbaj o prostotę w przekazywaniu myśli i działaniu, bo złożoność nie jest źródłem wielkości;

• bądź konsekwentny i skupiony na tym, co chcesz udoskonalić.

Great Place to WorkR - międzynarodowy instytut badawczy i doradczy w zakresie zarządzania, który powstał w 1991 roku w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi największe na świecie badanie miejsc pracy, w którym rokrocznie bierze udział 3,5 tys. firm z 31 stowarzyszonych oddziałów w krajach Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy i Azji - wśród prawie 10 milionów pracowników. Celem instytutu jest wsparcie zrzeszonych w nim firm we wdrażaniu udoskonaleń kultury organizacyjnej na rzecz jak najlepszej realizacji celów biznesowych. Badania są prowadzone z wykorzystaniem takich narzędzi, jak Trust Index, Trust Audit i 360 Trust Appraisal. Każdego roku wyniki analizy są opublikowane m.in. w magazynie „Fortune” w formie list 100 najlepszych miejsc pracy opracowanych dla poszczególnych krajów oraz trzech regionów świata (obu Ameryk oraz Europy i Azji). W 2009 roku po raz pierwszy zostanie przygotowana i opublikowana wspólna lista globalna. Instytut Great Place to WorkR nie działa jeszcze w Polsce.

Lista najlepszych miejsc pracy - na świecie i w Europie

Każdego roku instytut Great Place to WorkR opracowuje ranking firm „Best Companies to Work” z listy 100 najlepszych przedsiębiorstw magazynu „Fortune” w Stanach Zjednoczonych.. Lista jest tworzona w 30 wersjach krajowych - w państwach Ameryki Południowej i Azji oraz - od 2003 roku - w 15 krajach Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, we Włoszech, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

28 maja 2008 roku „Financial Times” opublikował najnowszą listę 100 najlepszych miejsce pracy w Europie, po raz pierwszy z podziałem na małe i średnie firmy (od 50 do 500 osób) oraz duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 500 pracowników.

Podstawowymi narzędziami wykorzystanymi do przeprowadzenia badania były Trust Index (badanie poziomu zaufania - informacje i opinie pracowników) oraz Culture Audit (badanie kultury organizacyjnej - informacje i opinie kadry menedżerskiej).

Palle Ellemann Knudsen

dyrektor zarządzający w instytucie Great Place to WorkR w Europie. Odpowiada za współpracę z ekspertami i firmami stowarzyszonymi w instytucie w naszym regionie m.in. przy tworzeniu corocznej Europejskiej Listy Najlepszych Miejsc Pracy (European List of Best Workplaces). Stworzył pierwszą listę Najlepszych Miejsc Pracy w Danii w 2001 roku. Dwa lata później przeprowadził się do Hiszpanii, aby zorganizować biuro stowarzyszone z instytutem Great Place to WorkR w Barcelonie. W 2005 roku powrócił do Danii, przejmując odpowiedzialność za działania europejskiego biura regionalnego.

Palle Ellemann Knudsen był gościem specjalnym VII edycji Kongresu Kadry, zorganizowanego w Warszawie pod hasłem „Rola HR w budowaniu wizerunku pożądanego pracodawcy” w dniach 14-16 kwietnia 2008 roku przez Obserwatorium Zarządzania i Nowoczesną Firmę.

Jak zostać najlepszym pracodawcą?

Palle Ellemann Knudsen wskazuje, że niezbędnym warunkiem jest silne zaangażowanie zarządu firmy w budowanie wizerunku najlepszego miejsca pracy. Co więcej, wysoki poziom zaangażowania powinien być widoczny na każdym szczeblu organizacji - od najwyższego po najniższy. Każda zatrudniona osoba powinna bowiem rozumieć, na czym polega spójność i zgodność pomiędzy tym, co się mówi a tym, co się robi. Żaden zatrudniony nie powinien mieć wątpliwości, w jaki sposób cele biznesowe są powiązane z celami indywidualnymi. Warto więc - jak sugeruje ekspert - zrewidować wszystkie obowiązujące dotychczas polityki w firmie i sprawdzić, czy są one dostosowane do nowych działań na rzecz budowania wizerunku dobrego miejsca pracy. Trzeba przy tym mierzyć i oceniać każde działanie, a potem upowszechniać w firmie informacje o dokonanych działaniach, zmianach i ich rezultatach. Zdaniem Knudsena zawsze warto przy tym pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

PRZYPIS

* Na podstawie „Best Workplaces in Europe 2007”, Palle Ellemann Knudesen, Kongres Kadry, Warszawa 2008

 

Halina Guryn

Autorka specjalizuje się w tematyce zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania kadrami; współpracuje z licznymi mediami prasowymi, elektronicznymi oraz wydawnictwami książkowymi; od 1999 roku jest związana z miesięcznikiem „Personel i Zarządzanie”

Kontakt:

halinaguryn@op.pl

 

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

  Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

  Rynek pracy 2023 (II kwartał). 62 proc. pracowników oczekuje podwyżki

  Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą swoich wynagrodzeń i wyraźnie oczekują, że ich pensje będą nadążać za rosnącymi cenami. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc. – wynika z badania „Barometr rynku pracy” Gi Group Holding. 

  Mama w pracy. Kiedy należy się przerwa na karmienie

  Jakie przerwy w pracy przysługują kobiecie karmiącej piersią? Co w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie przerwy na karmienie piersią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

  Podwyżki dla budżetówki i emerytów. „Solidarność” godzi się na porozumienie z rządem

  Podwyżki dla budżetówki i emerytur stażowych będą przedmiotem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem. Komisja Krajowa związku zgodziła się na podpisanie dokumentu. 

  500 plus. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się

  Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 1 czerwca. Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

  Szczyt UE w sprawie BHP

  W dniach 15-16 maja 2023 r. w Sztokholmie odbył się szczyt UE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem było wyznaczenie perspektyw i celów do 2027 r. Co jest priorytetem dla UE w zakresie BHP i jakie akry prawne obowiązują w tym obszarze? 

  Mały ZUS plus wydłużony o rok

  Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, aby tzw. Mały ZUS był wydłużony o rok - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  O prawach dziecka - po dziecięcemu

  Dzieci powinny znać swoje prawa! Rodzice, władze państwowe i społeczeństwo powinni respektować wartości, które są ważne dla rozwoju dziecka. Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 r. Co wynika z Konwencji i z Deklaracji Praw Dziecka?

  Niedziela handlowa – czerwiec 2023

  W czerwcu 2023 r. są cztery niedziele. Czy w którąś z nich zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje. Czy w czerwcu przypada więc niedziela handlowa? Wyjaśniamy.

  Poradnictwo zawodowe. Urzędy pracy robią to zawodowo

  Urzędy pracy świadczą usługi poradnictwa zawodowego, z których mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, jak i pracodawcy. Na czym dokładnie polega ta usługa? W jakich formach może być realizowana? Wyjaśniamy. 

  Praca dzieci na roli - wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. W tym szczególnym czasie, ale i każdego dnia, warto pamiętać o ochronie pracy dzieci. Dzieci mogą bowiem pracować na roli, w ramach pomocy rodzicom w gospodarstwie. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać pewnych zasad BHP. Szczególnie ważny jest wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Jakie to czynności? Poniżej wykaz wraz z omówieniem.

  ZUS online: elektroniczne wiadomości i umawianie wizyt

  Komunikat ZUS: Dostępna jest już aktualizacja aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniliśmy wygląd aplikacji i rozbudowaliśmy ją o kolejne funkcje.

  Świadczenie wspierające - prace Sejmu trwają

  Trwa procedowanie świadczenia wspierającego, odbyło się już drugie czytanie w Sejmie. W dniu 24 maja 2023 r. przygotowano dodatkowe sprawozdanie Komisji Społecznej i Rodziny. Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające?

  Być bliżej siebie w miejscu pracy, czyli o znaczeniu empatycznego przywództwa

  Empatia to obecnie jedna z kluczowych kompetencji przywódczych, uważana za niezbędną do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Niezwykle istotne jest empatyczne podejście lidera do pracownika w zakresie jego kondycji psychicznej i samopoczucia. To wątek, na który zwraca uwagę kampania „Bliżej Siebie”, podkreślająca, jak istotna jest komunikacja i właśnie empatia w miejscu pracy. 

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Kiedy należy się świadczenie rehabilitacyjne? Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo może trwać świadczenie rehabilitacyjne? Jak ZUS płaci świadczenie rehabilitacyjne?

  Renta socjalna 2023
  Co to jest renta socjalna? Co trzeba zrobić żeby dostać rentę socjalną? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? Ile wynosi renta socjalna w 2023 roku? Czy od decyzji lekarza w sprawie renty socjalnej można się odwołać?
  Dzień Dziecka - czy dzieci mogą pracować?

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Wielu zastanawia się czy dzieci mogą pracować. Często widzi się dzieci w reklamie czy w serialu telewizyjnym. Czy taka działalność dziecka ma charakter pracy zarobkowej? Czy na pracę dziecka potrzebna jest zgoda rodzica i inspektora pracy? Poniżej najważniejsze warunki formalne, aby móc legalnie zatrudniać dziecko i szanować jego prawa. 

  Rynek IT w Polsce - specjaliści poszukiwani

  Badania pokazują, że polski rynek IT nadal charakteryzuje duża dynamika – po spadku zapotrzebowania na specjalistów IT w drugiej połowie 2022 r. popyt na ich pracę wzrasta. W jakich obszarach poszukiwania się specjaliści IT? Okazuje się, że m.in. co do wiedzy z zakresu: BI, Big Data, Data Science. 

  KRUS - do 31 maja 2023 r. termin na złożenie oświadczenia o podatku

  Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS) w dniu 31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. To ważny termin, należy o nim pamiętać, ponieważ konsekwencją może być ustanie ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w KRUS.

  Kryzys gospodarczy i niskie płace

  Zakończyć kryzys rosnących kosztów utrzymania: podnieść płace, opodatkować zyski! Takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii, którą prowadzi Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, czyli Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (dalej: ETUC). Związki podkreślają konieczność wyrównania płacy pomiędzy kobietami i mężczyznami jak i ogólnie zagwarantowanie wyższych wynagrodzeń.

  Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

  Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

  Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

  Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

  Zarządzanie w rzeczywistości nieustannej transformacji. Jak gotowość na zmianę przekłada się na wzrost organizacji?

  W czasach kiedy jedyną pewną rzeczą jest zmiana, liderzy muszą zdobywać zupełnie nowe kompetencje, aby umożliwić rozwój przedsiębiorstw, którymi zarządzają. Strategia na przeczekanie czy też próba długofalowego planowania nie zdaje egzaminu. Obecnie liczy się przede wszystkim trafna identyfikacja nadchodzących trendów, znalezienie w nich szansy na rozwój dla swojego biznesu oraz skuteczne przygotowanie zespołów na ich wdrożenie. 

  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.