REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Markowy pracodawca

Halina Guryn
Halina Guryn

REKLAMA

Istnieją firmy, o pracę w których ludzie walczą. Nie dlatego, że praca jest człowiekowi potrzebna, ale dlatego, że w tej konkretnej organizacji warto być zatrudnionym. To oczywiste, że wizerunek najlepszego miejsca pracy pociąga za sobą wymierne i sprawdzone korzyści dla przedsiębiorstwa. Co odróżnia firmę, która ma taką opinię od tej, która chciałaby ją mieć?
Palle Ellemann Knudsen, gość specjalny VII edycji Kongresu Kadry, swoje spostrzeżenia opiera na wieloletniej obserwacji rynku pracy w Europie i na świecie, a przede wszystkim na badaniach, które od 25 lat są prowadzone przez Instytut Great Place to WorkR.

Cechy najlepszego

Autopromocja

Według Palle Ellemanna Knudsena najważniejsze cechy najlepszego miejsca pracy są wyraźnie widoczne wtedy, kiedy pracownicy na każdym szczeblu firmy sami potwierdzają, że na co dzień przestrzegane są następujące wartości:

• zaufanie do kadry menedżerskiej,

• szacunek,

• sprawiedliwość,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• poczucie dumy,

• współpraca - koleżeńskie relacje z innymi.

- Najlepsze praktyki, jakie można na rynku zobaczyć, powinny stanowić inspirację, ale nie powinny być kopiowane. Ważne jest, aby menedżerowie i pracownicy sami wypracowali własne praktyki, własne metody postępowania. Natomiast uważam, że bardzo ważne jest zrozumienie tego, na czym polegają znakomite wzorce, a więc - jak działają firmy, które cieszą się opinią najlepszego miejsca pracy - przekonuje Knudsen.

Kiedy mówi się o elementach składających się na pojęcie „najlepsze miejsce pracy”, pojawia się pytanie: czym tak naprawdę różni się ono od innych. Zdaniem duńskiego eksperta kluczowe różnice polegają na tym, że firmy mające opinię najlepszych miejsc pracy charakteryzuje:

• silne zaangażowanie w budowę marki ze strony prezesa firmy i kadry menedżerskiej,

• przekonanie kierownictwa, że pracownicy są niezbędni do tego, aby firma osiągała sukces,

• jasna, zrozumiała dla każdego i na stałe prowadzona komunikacja między kadrą zarządzającą a pracownikami,

• indywidualne motywowanie pracowników, które daje im poczucie, że współtworzą unikatową kulturę organizacyjną,

• systemowe rozwiązanie - na każdym poziomie struktury cele do realizacji są jasno ustalone.

Zaangażowanie w budowanie marki

Za tworzenie wizerunku najlepszego miejsca pracy odpowiada przede wszystkim zarząd firmy i kadra menedżerska. Zdaniem Knudsena zaangażowanie w budowanie dobrej marki warto pokazywać najpierw na swoim przykładzie, a dopiero potem oczekiwać go od podwładnych. Dlatego ekspert podpowiada, aby dyrektor generalny firmy osobiście inicjował każde działanie mające za zadanie wzmocnić poczucie zaangażowania pracowników. Dobrym przykładem mogą być badania opinii i satysfakcji wśród pracowników, które powinny być rozpoczynane, a ich wyniki omawiane, bezpośrednio przez dyrektora generalnego firmy.

Ponadto przejawem osobistego zaangażowania na najwyższym szczeblu menedżerskim jest uczestniczenie przez dyrektora generalnego w procesie adaptacji i szkoleniu nowych pracowników. - Są przykłady firm, gdzie taka praktyka jest stosowana - podkreśla Knudsen.

Zmiana sposobu myślenia

Czynnikiem odróżniającym najlepsze miejsca pracy od innych jest przekonanie zarządu i kadry menedżerskiej, że ludzie są niezbędni do tego, aby firma osiągnęła sukces na rynku. Przykładowo w organizacjach cieszących się opinią najlepszego miejsca pracy w specjalny sposób określa się pracowników, wzmacniając ich poczucie wspólnoty i identyfikacji (googlerzy w Google); formułuje się motta dla firmy podkreślające znaczenie załogi („Ludzie, usługi, zyski” - jak w Federal Express); promuje się indywidualną chęć wprowadzania zmian; stymuluje się szkolenie i rozwój pracowników (w Google pracownicy mogą 20 procent czasu tygodniowo poświęcić na opracowywanie swojego projektu, dzięki czemu firma uzyskuje wzrost przewagi konkurencyjnej).

Dodatkowo najlepsze firmy starają się zadbać o zachowanie równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym, np. poprzez wprowadzanie programów elastyczności pracy. - Różnica polega na tym, że firmy te wypracowały właściwą kulturę wewnętrzną, w której elastyczność i równowaga między pracą a życiem osobistym pracownika są cechami mentalności ludzi zatrudnionych w firmie. Trzeba więc pracować nad zmianą sposobu myślenia. Warto przeprowadzać w tym zakresie szkolenia i warsztaty związane z równowagą praca-życie. Warto szkolić liderów organizacji pod tym właśnie względem - mówi Knudsen.

Lider na blogu

Najlepsze firmy prowadzą przejrzystą, otwartą i aktywną komunikację z pracownikami. Co więcej, jest ona spójna - informacje upowszechniane w firmie mają jednolitą treść i znaczenie. Inspirują ją i prowadzą liderzy organizacji, m.in. uczestnicząc w blogach i forach intranetowych, jak i w tradycyjnych spotkaniach bezpośrednich z pracownikami. - Jednak zawsze warto pamiętać - dodaje Knudsen - że kiedy zachęcamy pracowników do zaangażowania się w poszczególne działania, to potem musimy jasno i otwarcie powiedzieć o rezultatach i uzyskanych wynikach. Jest to niezbędny warunek, aby prosić o następne działanie, oczekując, że zostanie wykonane dobrze i z zaangażowaniem.

Unikatowe drobne gesty

W najlepszych firmach - jak wskazują wyniki wieloletnich badań prowadzonych przez instytut Great Place to WorkR - pracownicy czują się dumni z tego, że są częścią zespołu i firmy. W przedsiębiorstwach, które zdobyły już markę najlepszego miejsca pracy, konsekwentnie realizuje się programy budowania pozytywnego wizerunku (eployer branding), ściśle powiązane z metodami motywowania pracowników, np. w firmie Ferrari dyrektor generalny wysyła listy do tych pracowników, którzy w danym dniu obchodzą swoje urodziny. Mogą to być drobne gesty, jednak stanowią niezwykle ważny czynnik motywacyjny. Takie działania są uznawane przez pracowników za niespotykane i unikatowe na rynku.

Słowa nie rzucane na wiatr

Wizja, misja i opracowana polityka działania w firmach mających opinię miejsc pracy, w których ludzie chcą być zatrudnieni, są w pełni zgodne ze stosowaną na co dzień praktyką. Jednym zdaniem widać, że zasada „to, co mówimy i to, co robimy stanowi jedność” jest faktycznie przestrzegana. Wyraża się ona przede wszystkim w postępowaniu kierownictwa, które każdym swoim posunięciem potwierdza kluczowe wartości firmy. Tylko w przypadku, kiedy menedżerowie sami zachowują się i działają według tego obowiązującego w organizacji kodeksu wartości, mogą oczekiwać od pracowników zaufania do firmy i kierownictwa. Dopiero takie postępowanie gwarantuje ich wiarygodność.

Czy każda organizacja może być najlepszym miejscem pracy? Zdaniem Knudsena, tak, ponieważ nie zależy to ani od branży, ani wielkości firmy. - Czasami zdarza się, że firmy zaczynają budować dobrą markę miejsca pracy od tworzenia systemu wartości, ale w firmie zatrudniającej 50-60 tys. pracowników takie podejście okazuje się niewystarczające. Musi być opracowana jasna struktura, powinny być wdrożone przejrzyste dla każdego pracownika rozwiązania systemowe, które zapewnią organizacji spójność między tym, co się mówi i czego się oczekuje a tym, co się robi. Z tego względu wiele firm inwestuje w działania na rzecz motywacji pracowników, ponieważ dzięki temu mogą:

• zwiększyć swoją konkurencyjność i pozyskać wykwalifikowaną kadrę,

• zredefiniować rolę firmy na podstawie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility),

• bardziej kompleksowo opracować strategię budowania wizerunku na rynku,

 osiągnąć biznesowe korzyści z posiadania marki najlepszego miejsca pracy.

Korzyści z marki

Uzyskanie marki najlepszego miejsca pracy przynosi firmie wymierne korzyści, potwierdzają wynikami badań przeprowadzonych przez instytut Great Place to WorkR w 2007 roku*:

• znakomita reputacja przedsiębiorstwa na rynku pracy,

• sześć razy większa liczba aplikacji na każde stanowisko niż w innych firmach, np. w Pepsico we Francji zatrudnionych jest 328 pracowników - złożonych zostało 15 tys. aplikacji; do Google w Irlandii zatrudniającej tysiąc pracowników złożono 27 tys. aplikacji;

• niższa fluktuacja pracowników - średnio na poziomie 2,6 proc.;

• bardziej intensywne szkolenie i rozwój pracowników - średnio 65 godzin szkoleniowych;

• wyższa innowacyjność i chętniej podejmowane ryzyko pracy nad nowymi produktami - w najlepszych miejscach pracy w ciągu ostatnich trzech lat wprowadzono 97 proc. nowych produktów;

• szybszy wzrost - na poziomie 20 proc.;

• wyższa produktywność - na poziomie 12,6 proc.

• staraj się dostrzegać różnice między dobrym a najlepszym miejscem pracy, aby doskonalić się i wprowadzać pozytywne zmiany;

• nie koncentruj się na tym, co złe, ale na tym, co dobre w działaniu firmy i pracowników;

• dbaj o prostotę w przekazywaniu myśli i działaniu, bo złożoność nie jest źródłem wielkości;

• bądź konsekwentny i skupiony na tym, co chcesz udoskonalić.

Great Place to WorkR - międzynarodowy instytut badawczy i doradczy w zakresie zarządzania, który powstał w 1991 roku w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi największe na świecie badanie miejsc pracy, w którym rokrocznie bierze udział 3,5 tys. firm z 31 stowarzyszonych oddziałów w krajach Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy i Azji - wśród prawie 10 milionów pracowników. Celem instytutu jest wsparcie zrzeszonych w nim firm we wdrażaniu udoskonaleń kultury organizacyjnej na rzecz jak najlepszej realizacji celów biznesowych. Badania są prowadzone z wykorzystaniem takich narzędzi, jak Trust Index, Trust Audit i 360 Trust Appraisal. Każdego roku wyniki analizy są opublikowane m.in. w magazynie „Fortune” w formie list 100 najlepszych miejsc pracy opracowanych dla poszczególnych krajów oraz trzech regionów świata (obu Ameryk oraz Europy i Azji). W 2009 roku po raz pierwszy zostanie przygotowana i opublikowana wspólna lista globalna. Instytut Great Place to WorkR nie działa jeszcze w Polsce.

Lista najlepszych miejsc pracy - na świecie i w Europie

Każdego roku instytut Great Place to WorkR opracowuje ranking firm „Best Companies to Work” z listy 100 najlepszych przedsiębiorstw magazynu „Fortune” w Stanach Zjednoczonych.. Lista jest tworzona w 30 wersjach krajowych - w państwach Ameryki Południowej i Azji oraz - od 2003 roku - w 15 krajach Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, we Włoszech, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

28 maja 2008 roku „Financial Times” opublikował najnowszą listę 100 najlepszych miejsce pracy w Europie, po raz pierwszy z podziałem na małe i średnie firmy (od 50 do 500 osób) oraz duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 500 pracowników.

Podstawowymi narzędziami wykorzystanymi do przeprowadzenia badania były Trust Index (badanie poziomu zaufania - informacje i opinie pracowników) oraz Culture Audit (badanie kultury organizacyjnej - informacje i opinie kadry menedżerskiej).

Palle Ellemann Knudsen

dyrektor zarządzający w instytucie Great Place to WorkR w Europie. Odpowiada za współpracę z ekspertami i firmami stowarzyszonymi w instytucie w naszym regionie m.in. przy tworzeniu corocznej Europejskiej Listy Najlepszych Miejsc Pracy (European List of Best Workplaces). Stworzył pierwszą listę Najlepszych Miejsc Pracy w Danii w 2001 roku. Dwa lata później przeprowadził się do Hiszpanii, aby zorganizować biuro stowarzyszone z instytutem Great Place to WorkR w Barcelonie. W 2005 roku powrócił do Danii, przejmując odpowiedzialność za działania europejskiego biura regionalnego.

Palle Ellemann Knudsen był gościem specjalnym VII edycji Kongresu Kadry, zorganizowanego w Warszawie pod hasłem „Rola HR w budowaniu wizerunku pożądanego pracodawcy” w dniach 14-16 kwietnia 2008 roku przez Obserwatorium Zarządzania i Nowoczesną Firmę.

Jak zostać najlepszym pracodawcą?

Palle Ellemann Knudsen wskazuje, że niezbędnym warunkiem jest silne zaangażowanie zarządu firmy w budowanie wizerunku najlepszego miejsca pracy. Co więcej, wysoki poziom zaangażowania powinien być widoczny na każdym szczeblu organizacji - od najwyższego po najniższy. Każda zatrudniona osoba powinna bowiem rozumieć, na czym polega spójność i zgodność pomiędzy tym, co się mówi a tym, co się robi. Żaden zatrudniony nie powinien mieć wątpliwości, w jaki sposób cele biznesowe są powiązane z celami indywidualnymi. Warto więc - jak sugeruje ekspert - zrewidować wszystkie obowiązujące dotychczas polityki w firmie i sprawdzić, czy są one dostosowane do nowych działań na rzecz budowania wizerunku dobrego miejsca pracy. Trzeba przy tym mierzyć i oceniać każde działanie, a potem upowszechniać w firmie informacje o dokonanych działaniach, zmianach i ich rezultatach. Zdaniem Knudsena zawsze warto przy tym pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

PRZYPIS

* Na podstawie „Best Workplaces in Europe 2007”, Palle Ellemann Knudesen, Kongres Kadry, Warszawa 2008

 

Halina Guryn

Autorka specjalizuje się w tematyce zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania kadrami; współpracuje z licznymi mediami prasowymi, elektronicznymi oraz wydawnictwami książkowymi; od 1999 roku jest związana z miesięcznikiem „Personel i Zarządzanie”

Kontakt:

halinaguryn@op.pl

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ruchomy czas pracy – rozkład czasu pracy wygodny dla pracodawcy i pracownika

  Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. Dzięki wprowadzeniu ruchomego czasu pracy pracownicy mogą – przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej – rozpoczynać i kończyć pracę o różnych porach w poszczególnych dniach.

  Jest źle, będzie lepiej? Młodzi nadzieją na poprawę profilaktyki zdrowotnej w Polsce

  W ostatnich latach Polska stanęła w obliczu nie tylko wyzwań związanych z gospodarką czy polityką, ale także ze zdrowiem publicznym. Badania profilaktyczne, kluczowe dla wczesnego wykrywania chorób, stanowią istotny element dbałości o zdrowie. Niestety, statystyki wskazują, że Polacy nie korzystają z nich w wystarczającym stopniu. Jednak nadzieję na poprawę tych wskaźników niesie ze sobą zaangażowanie młodszych pokoleń, zwłaszcza pokolenia Z i milenialsów. 

  Prawie 50% imigrantów pracujących w Polsce znalazło zakwaterowanie dzięki pracodawcom

  Aż 47% imigrantów zatrudnionych w Polsce skorzystało z pomocy pracodawcy lub agencji pracy przy znalezieniu zakwaterowania w Polsce, a 33% cudzoziemców znalazło lokum samodzielnie – wynika z pierwszego w Polsce badania na temat sytuacji mieszkaniowej zatrudnionych w naszym kraju migrantów „Pracownik zagraniczny – zakwaterowanie w Polsce”, przeprowadzonego przez EWL Group, RentLito oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2024 r. wyniosło 7768,35 zł brutto, o 264,61 zł mniej niż w grudniu 2023 r. Średnio 12634,53 zł zarobili pracownicy sekcji Informacja i komunikacja

  Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w styczniu 2024 r. 7768,35 zł brutto. To o 12,8% więcej niż rok wcześniej, ale o 3,3% mniej niż w grudniu 2023 r. Sektor przedsiębiorstw zatrudniał w styczniu 6515,7 tys. osób – o 0,3% więcej niż w grudniu, ale o 0,2% mniej niż przed rokiem. Główny Urząd Statystyczny podał dane za pierwszy miesiąc 2024 r.

  REKLAMA

  Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez ZUS. Od 1 marca 2024 r. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 12,12%

  Co roku ZUS waloryzuje wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe. W 2024 r. waloryzacja nastąpi od 1 marca. Świadczenia wzrosną o 12,12%.

  Wielkanoc 2024 będzie krótsza niż zwykle

  Święta Wielkiej Nocy w 2024 r. będą trwać o godzinę krócej niż zwykle. Wielkanoc w tym roku przypada 31 marca. Jest to zarazem ostatnia niedziela marca; dzień, w którym przechodzimy na czas letni. 

  Premier odwołał szefa urzędu ds. kombatantów na wniosek Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk został 20 lutego 2024 r. odwołany ze stanowiska. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Cztery dni wcześniej szefowa resortu skrytykowała Urząd za organizowanie wydarzeń upamiętniających Józefa Kurasia „Ognia” i Brygadę Świętokrzyską NSZ oraz zakazała takich działań.

  ZUS alarmuje: coraz częściej zaburzenia psychiczne są przyczyną nieobecności w pracy

  Zwiększa się ilość nieobecności w pracy spowodowanych zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. W ubiegłym roku lekarze wystawili ponad 1,4 mln zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń zaliczających się do tej grupy. Najczęściej przyczyną absencji jest reakcja na ciężki stres.

  REKLAMA

  Podwyżki w sferze budżetowej. Nawet 16000 zł miesięcznie będą zarabiać pracownicy kolejnej instytucji

  Podwyżki wynagrodzeń w najbliższym czasie otrzymają pracownicy Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zarobki w tej instytucji wzrosną z poziomu 5000–15000 zł do 6000–16000 zł. Pracownicy CUPT dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

  Działalność socjalna. Wysokość świadczenia urlopowego w 2024 r.

  Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego tworzącego zfśs. W jakiej wysokości przysługuje świadczenie urlopowe w 2024 r.?

  REKLAMA