| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > Bolączka europejskich pracowników

Bolączka europejskich pracowników

Środowisko pracy w państwach członkowskich UE poddawane jest w coraz większym stopniu presji wynikającej z globalizacji, zmian technologicznych, uelastyczniania sposobów zatrudnienia i organizacji pracy. Pracownicy muszą się permanentnie dostosowywać do zmian. Taki stan rzeczy powoduje, że zaczyna narastać problem zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.

Komisja Europejska zachęca europejskich partnerów społecznych1 do szukania rozwiązań pozwalających eliminować ten problem przy wykorzystaniu instrumentów dialogu społecznego.

Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że do 2020 r. problemy psychiczne będą podstawową przyczyną niezdolności do dalszej pracy2. Wyrazem narastającego zaniepokojenia ze strony Unii Europejskiej jest podpisany w Brukseli 13 czerwca 2008 r. „Europejski pakt na rzecz zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia”. W dokumencie zwraca się uwagę, że dobry stan zdrowia psychicznego i dobre samopoczucie pracowników jest podstawowym czynnikiem wzrostu produktywności i innowacyjności. W pakcie wskazuje się, że należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu ograniczenie absencji w pracy wynikających z niedomagań psychicznych pracowników.

Stres związany z pracą jest drugą, po bólach mięśniowo-szkieletowych, największą bolączką europejskich pracowników. Nie jest on jednak tylko ich problemem, generuje bowiem znaczne koszty społeczne i ekonomiczne powiązane z liczbą absencji i zmniejszeniem efektywności pracy. Główne przyczyny narastającego stresu związanego z pracą to jej nadmierna ilość, długie godziny pracy, brak kontroli i poczucia autonomii po stronie pracownika, złe relacje ze współpracownikami i wpływ restrukturyzacji i innych zmian organizacyjnych na sytuację pracownika3. Badania wskazują, że 50–60 proc. absencji chorobowych w UE ma związek (pośredni lub bezpośredni) ze stresem związanym z pracą4.

Dwa porozumienia

Zagrożenia psychospołeczne są od pewnego czasu przedmiotem działań partnerów europejskiego dialogu społecznego. Podjęli oni negocjacje prowadzące do zawarcia porozumień w tym obszarze5. Pierwsze z nich to porozumienie dotyczące stresu związanego z pracą (2004 r.)6, drugie dotyczy przemocy i nękania w miejscu pracy (2007 r.)7.

Porozumienie dotyczące stresu związanego z pracą wskazuje, że stres jest stanem, któremu towarzyszą dolegliwości lub dysfunkcje fizyczne, psychologiczne i społeczne i który wynika z poczucia jednostki, że jest ona niezdolna sprostać wymaganiom lub oczekiwaniom jej stawianym. Zgodnie z dyrektywą ramową 89/391/WE w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy wszyscy pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy8. Obowiązek ten odnosi się również do problemów dotyczących stresu związanego z pracą, jeżeli zagraża to zdrowiu lub bezpieczeństwu. Problemem stresu związanego z pracą można zajmować się w ramach ogólnego procesu oceny ryzyka lub poprzez oddzielną politykę w dziedzinie stresu lub poprzez konkretne działania mające na celu zdiagnozowanie źródeł stresu i podjęcie działań zaradczych.

W Porozumieniu dotyczącym przemocy i nękania w miejscu pracy podkreśla się, że obowiązek dostrzeżenia zagrożenia przemocą spoczywa na pracodawcy, który w porozumieniu z pracownikami i ich przedstawicielami powinien wdrożyć określone procedury oraz monitorować ich skuteczność. Porozumienie wskazuje, że przemoc może zachodzić między współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi lub może być skutkiem działań ze strony osób trzecich, takich jak klienci, usługodawcy, pacjenci czy uczniowie.

Generalnym celem porozumienia jest zwiększenie świadomości i zrozumienia problemu nękania i przemocy w miejscu pracy wśród pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz wyposażenie ich w ramy działań, aby mogli ten problem identyfikować, zapobiegać mu, a także radzić sobie z konsekwencjami jego pojawienia się.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »