Kategorie

Liczy się jakość kształcenia

Halina Guryn
Halina Guryn
W najnowszych światowych rankingach uczelni biznesowych EDHEC Business School znajduje się na wysokiej pozycji. „The Economist” program MBA tej szkoły klasyfikuje wśród 50 najlepszych na świecie, a program MIM dla przyszłych menedżerów – Master in Management zdobywa 15. miejsce na międzynarodowej liście „The Financial Times”.

W światowych i od wielu lat prowadzonych zestawieniach publikowanych przez „The Economist” i „The Financial Times” liczy się przede wszystkim jakość kształcenia, osiągnięcia naukowe wykładowców, rozwój kariery zawodowej absolwentów, trwałość relacji między uczelnią a przedsiębiorstwami czy też jakość infrastruktury akademickiej oraz zasięg międzynarodowych kontaktów uczelni.

Różnorodność na pierwszym miejscu

Reklama

Duże znaczenie w ocenie uczelni biznesowych ma kryterium odnoszące się do różnorodności studentów – według „The Economist” profil studenta MBA w EDHEC został uznany za najbardziej różnorodny na świecie i uzyskał pierwszą pozycję w najnowszym zestawieniu. Różnorodność jest kluczowym elementem programu MBA w tej uczelni (różnorodność kulturowa, wiekowa, a także pod względem płci, doświadczenia zawodowego i dotychczasowego wykształcenia). Edukacja polega więc na wymianie poglądów, opinii i doświadczeń między wykładowcami a studentami, ale także między samymi uczestnikami, z których 85 proc. jest spoza Francji i reprezentuje 25 krajów z całego świata.

Średnio uczestnicy mają 32 lata i ośmioletnie doświadczenie zawodowe, co powoduje, że program MBA w EDHEC znalazł się na dziewiątej pozycji w rankingu „The Economist” pod względem dojrzałości studentów i jakości wymiany doświadczeń. Uczelnia zajęła także wysoką pozycję w rankingu, jeżeli chodzi o liczbę absolwentów, którzy zdobyli interesującą ich pracę w trzy miesiące po ukończeniu studiów. W tej kategorii MBA w EDHEC zajęło 41. miejsce na świecie.

MBA i kryzys

Pytanie, dlaczego warto wziąć udział w programie MBA w okresie kryzysu i dlaczego wybrać właśnie EDHEC, pojawia się z pewnością przy okazji różnego rodzaju porównań uczelni i oferty edukacji menedżerskiej oraz w kontekście możliwości, jakie daje uzyskanie dyplomu ukończenia studiów MBA na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Zwłaszcza teraz, po fali kryzysu gospodarczego.


Dzięki studiom MBA można lepiej zrozumieć korzenie kryzysu i przewidzieć następne fazy gospodarki. Świat biznesu będzie się zmieniać: będą poważne reformy finansowe, zmienią się główne cele firm i ich oczekiwania wobec menedżerów. Dlatego tak konstruujemy program MBA w EDHEC, aby dać jego uczestnikom jak najlepszy wgląd w kwestie leżące u podstaw obecnego kryzysu gospodarczego. Kursy z ekonomii, geopolityki, finansów międzynarodowych, ale także nauk humanistycznych i filozofii nigdy nie były tak ważne, a wyjazdy, które oferujemy naszym studentom do krajów wschodzącej gospodarki, nigdy nie były tak istotne jak obecnie – mówi Emmanuel Metais, dyrektor programu EDHEC MBA. – Studia MBA mogą pomóc w działaniu. Nasz program stanowi okazję do zrobienia kroku wstecz, oceny i podsumowania własnej sytuacji. Ponieważ świat się zmienia, dlaczego nie zmieniać się razem z nim? Recesja jest idealnym momentem do refleksji nad własnym planem kariery i przygotowania się do możliwości, które pojawią się po kryzysie. Rozwój osobisty i reorientacja własnego planu kariery są dwoma kluczowymi aspektami programu MBA w EDHEC – dodaje.

Zmiany – niekonieczne

Okazało się w rozmowie na temat ewentualnych modyfikacji programu studiów MBA, że recesja nie miała tu znaczącego wpływu. – Przyznam, że kryzys ekonomiczny wcale nie spowodował konieczności zmiany programu edukacji menedżerskiej z powodu światowego kryzysu – wyjaśnia Denis Dauchy, dyrektor Executive MBA, profesor strategii w EDHEC Executive. – Inwestycja w naukę, wiedzę jest konieczna w każdych warunkach ekonomicznych, bez względu na to, czy jest hossa, czy bessa w gospodarce. A jednocześnie kryzys jest dobrym czasem do studiowania, bo ujawniają się na rynku problemy, jakich wcześniej nie było, a z którymi firmy muszą sobie teraz radzić. Współpracujemy na stałe z wieloma firmami, wspólnie realizujemy projekty. Dzięki temu kształcenie ma biznesowy i praktyczny kontekst – twierdzi Denis Dauchy.

Biznes i prawnicy

Reklama

W 2001 roku został utworzony EDHEC Risk Institute i z założenia bazował właśnie na powiązaniu między badaniami naukowymi prowadzonymi przez uczelnię a praktyką biznesową przedsiębiorstw, z którymi uczelnia nawiązywała coraz ściślejszą współpracę i z której jest dzisiaj dobrze znana. Jednym z badanych wspólnie problemów jest zarządzanie ryzykiem – zarówno w czasach hossy, jak i bessy na rynku.

– Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych elementów naszej edukacji menedżerów. Ale prawo to absolutna podstawa, więc staramy się tak projektować program studiów, aby łączyć te dwie dziedziny – sprawy zarządzania biznesowego z zagadnieniami prawnymi. Chodzi nam o rozwinięcie wśród prawników umiejętności i zdolności do udziału w budowaniu i realizacji strategii biznesowej. Dlatego dużą wagę przykładamy do tworzenia programów „szytych na miarę” – zgodnych z oczekiwaniami naszych studentów. Prawnicy – uczestnicy studiów pracują w firmach i w ten sposób zdobywają dodatkowe doświadczenie. Zwykle jest tak – i obserwuję to od dawna, że prawnicy nie chcą uczyć się biznesu, jednak to podejście zmienia się. Dlatego wprowadziliśmy program łączący biznesowe know-how z aspektami prawnymi firmy – mówi Christophe Roquilly, dyrektor LegalEdhec Research Centre w EDHEC Business School.


Wspólnie z coachem

Program MBA w EDHEC trwa 10 miesięcy, jest realizowany w pełnym wymiarze czasu, w całości w języku angielskim. Jest adresowany do tych, którzy chcą zdynamizować swoją karierę zawodową, rozwijać swoją wiedzę menedżerską, zamierzają zmienić obszar swojego działania lub rozważają uruchomienie własnej firmy.

Ważną cechą programu EDHEC MBA oraz programu EDHEC Executive dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla w firmach (EMBA), który jest realizowany w niepełnym wymiarze godzin, jest nacisk na indywidualny rozwój jego uczestników. – Duży nacisk kładziemy na kompetencje miękkie menedżerów. Dlatego każdy uczestnik programu ma swojego coacha. Stawiamy na rozwój takich kompetencji, jak przywództwo, zarządzanie konfliktem, zarządzanie ryzykiem. Menedżerowie rozwiązują test BTA, dający możliwość sprawdzenia poziomu umiejętności miękkich. Regularnie współpracujemy z marynarką wojenną w zakresie ćwiczenia zdolności przywódczych. A jak mierzymy rezultaty edukacji menedżerskiej? To niełatwe pytanie, ponieważ efekty kształcenia są tak naprawdę widoczne potem, w bezpośredniej praktyce menedżerów – w firmach, którymi zarządzają – podkreśla Benoit Arnaud, dyrektor Executive MBA, dziekan Executive Education.

Identyfikacja stylu

W edukacji menedżerów średniego i najwyższego szczebla uczelnia przywiązuje wagę do rozwoju kompetencji miękkich. – Staramy się pracować nad postawami, przekonaniami liderów. Pomagamy każdemu z uczestników programu zrozumieć, co jest dla niego najważniejsze, kim on sam jest, jak reaguje i z czego to wynika, jakie są jego interakcje z innymi ludźmi. Zadowolenie z kariery ma swoje źródło w osobistym życiu menedżera, dlatego identyfikacja jego osobistego stylu jest dla nas podstawą działania. Korzystamy z takich narzędzi, jak assessment center, TICD (Talent Identification and Career Development Program) i sesje coachingowe. Wszystko zgodnie z zasadą, że jeżeli menedżer sam da przykład, to inni pójdą za nim – tłumaczy Sylvie Deffayet, dyrektor Head of the Leadership and Managerial Competencies Chair.

Konkretne narzędzia stosowane są także w odniesieniu do kadry wykładowców EDHEC. – Ważnym kryterium selekcji naszych profesorów jest udokumentowana publikacjami praca naukowa, ale także stosujemy mierniki pokazujące poziom osiągania przyjętych celów oraz odpowiadające na pytanie, w jakim stopniu bardziej doświadczeni wykładowcy pomagają mniej doświadczonym w rozwoju ich kariery naukowej – mówi Jean-Christophe Mayfredi, Dean of Faculty, odpowiedzialny za dobór kadry wykładowców EDHEC Business School.


Razem z biznesem

EDHEC współpracuje ściśle z przedsiębiorstwami – praktykami biznesu z różnych stron świata, m.in. w ramach prowadzonych razem ze studentami projektów badawczych. Innym przykładem współpracy jest Klub Biznesu EDHEC, zrzeszający 97 członków korporacyjnych. EDHEC łączy również studentów i pracodawców, np. poprzez centra rozwoju kariery, które stanowią cenne źródło w procesie rekrutacji specjalistów o wysokich kwalifikacjach. Są też cenną pomocą w skonstruowaniu spójnego planu kariery studentów, a potem absolwentów uczelni.

EDHEC Business School to francuska uczelnia biznesowa. Obecnie ma pięć ośrodków akademickich (kampusów): w Lille, Nicei i Paryżu oraz w Londynie i Singapurze. Powstała w 1906 roku w Lille jako odpowiedź na ówczesne potrzeby wykształcenia kadry zarządzającej w przemysłowym regionie Francji. Szkoła nosiła nazwę Ecole des Hautes Etudes Industrielles, która na początku lat 50. ubiegłego wieku została przemianowana na EDHEC (École De Hautes Études Commerciales).

Dzisiaj EDHEC Business School może cieszyć się nie tylko wynikami uzyskanymi w rankingach uczelni biznesowych. Ma bowiem trzy liczące się międzynarodowe akredytacje potwierdzające wysoką jakość edukacji menedżerskiej: AACSB (the Associate to Advance Collegiate Schools of Business), EQUIS (The European Quality Impovement System) oraz AMBA (Association of MBAs).

Izabela Iwaniak

absolwentka EDHEC, menedżer PR w Eolfi Polska należącej do grupy Veolia Environnement

Pod koniec lat 90. możliwość kształcenia za granicą była o wiele bardziej ograniczona niż obecnie. Powstawały pierwsze programy we współpracy uczelni polskich z zagranicznymi. W listopadzie 1998 roku rozpoczęłam więc studia w ramach programu Mastere organizowane we współpracy UMCS w Lublinie i Ecole des Hautes Etudes Commerciales (EDHEC) w Lille. Program studiów był dość zróżnicowany, zawierał m.in. elementy prawa europejskiego i prawa spółek, rachunkowości, zarządzania, zasobów ludzkich, jakości czy marketingu, zorientowanych na specyfikę państw członków Unii Europejskiej.

Studia w EDHEC stanowiły dla mnie bogate doświadczenie w związku z zetknięciem się z innym systemem kształcenia czy też wykładowcami, z których większość pochodziła właśnie z EDHEC-u. Jednym z elementów programu Mastere była konieczność odbycia trzymiesięcznego stażu w przedsiębiorstwie, najlepiej z kapitałem zagranicznym. Ze względu na trudności towarzyszące poszukiwaniom takiego miejsca we Francji, zdecydowałam się podjąć próby w Polsce, które dość szybko zostały uwieńczone sukcesem. Rozpoczęłam staż w nowo powstającym polskim oddziale koncernu Solvay w Lublinie, działającego w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych. Już po pierwszym miesiącu otrzymałam propozycję stałej pracy i wtedy to rozpoczęła się moja przygoda z PR-em, która z niewielkimi przerwami trwa do dziś.

Od początku mojej kariery zawodowej mam okazję pracować w międzynarodowych korporacjach, jak wcześniej wspomniany Solvay, czy też prawie od 10 lat w spółkach należących do francuskiego holdingu Veolia Environnement.

Ukończenie EDHEC pozwoliło mi na zdobycie bogatego doświadczenia zawodowego w międzynarodowych strukturach, gdzie na co dzień poza wymianą tzw. dobrych praktyk mogę posługiwać się językiem francuskim i angielskim. Fakt ukończenia EDHEC stanowił zawsze dużą wartość dodaną dla moich pracodawców, o czym dowiadywałam się bezpośrednio podczas procesu rekrutacji. Wynika to z faktu, że uczelnia ta cieszy się renomą we Francji i jest ważnym atutem na tamtejszym rynku pracy.

Miałam okazję zetknąć się z pracodawcami, którzy cenili rangę tej uczelni i oferowanego przez nią programu kształcenia. Choć teraz możliwości kształcenia za granicą wydają się być wręcz nieograniczone, jednak EDHEC pozostanie mi szczególnie bliski ze względu na wyjątkową atmosferę, otwartość wykładowców i ciekawy program.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.