Kategorie

Kształcenie kompetencji przyszłych pracowników

Marta Kaczmarek
Do 2020 r. liczba polskich studentów ma zmniejszyć się o 40 proc., czyli o około 700 tysięcy1. O specjalistów będzie coraz trudniej. Dlatego już teraz warto pomyśleć o narzędziach kształcenia kompetencyjnego przyszłych pracowników i budowaniu lojalności studentów wobec marki pracodawcy.

Business 2 Universities (B2U) to idea współpracy przedstawicieli biznesu z uczelniami wyższymi. Firmy organizują szkolenia i staże, współtworzą programy nauczania i fundują stypendia dla najzdolniejszych studentów, zasiadają w radach programowych, finansują sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne. Jednym słowem, inwestują w swój wizerunek jako pracodawcy, a przede wszystkim w zaplecze potencjalnych kadr.

Firmy szukają kompetencji

Reklama

Obecnie w Polsce studiuje około 1,93 mln osób. Rocznie mury 450 polskich uczelni opuszcza niecałe 400 tys. absolwentów. Jest z czego wybierać? Niekoniecznie. Co drugi pracodawca deklaruje, że ma problemy ze znalezieniem pracownika o odpowiednich kwalifikacjach2. Swój poziom przygotowania do rynku pracy źle oceniają sami studenci. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SGH i Deloitte na początku 2010 r.3, aż 49 proc. z nich twierdzi, że nie posiada odpowiednich umiejętności, a ponad 54 proc. przyznaje, że nie potrafi szukać pracy. Wynika to między innymi z bierności studentów. 15 proc. z nich przyznaje, że nie zdobywało doświadczenia zawodowego podczas studiów, a 25 proc. nie miało jeszcze żadnych doświadczeń zawodowych w momencie prowadzenia badania4.

Ostatnie pięć lat pokazało, że pozycja absolwenta wyższej uczelni nie jest już tak silna, jak na początku lat 90. W latach 1990–2005 nastąpił boom na studia wyższe. Jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać prywatne uczelnie, pojawiały się nowe kierunki kształcenia, wydziały i specjalizacje. Początkowy zachwyt nad szerokim wachlarzem możliwości edukacji studzi dziś rynek pracy, który wyraźnie sygnalizuje, że jakość kształcenia nie do końca strukturalnie przystaje do oczekiwań pracodawców. Za kilka lat może brakować nawet 75 tys. absolwentów kierunków ścisłych, na których już teraz zapotrzebowanie zgłaszają firmy i inwestorzy zagraniczni. Według raportu Manpower, w Polsce liczba wakatów, których nie można zapełnić, szacowana jest na około 70–80 tysięcy. Nie dziwi więc coraz częstsza obecność pracodawców na uczelniach wyższych. Szukają talentów, promują swój wizerunek i próbują zaktywizować studentów do większej przedsiębiorczości i nabywania nowych umiejętności.


Opłacalna inwestycja

Reklama

Menedżerowie HR prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowych narzędzi B2U. Chodzi przede wszystkim o dostęp do najbardziej utalentowanych osób, które wyróżniają się już w trakcie studiów. Są członkami kół naukowych, biorą udział w projektach badawczych i na różne sposoby angażują się w życie uczelni. Zdaniem Magdaleny Jóźwiak, kierownika HR w Infosys BPO Poland, jednymi z najbardziej skutecznych narzędzi rekrutacji na uczelniach jest udział w targach pracy, współpraca z akademickimi biurami karier i organizacjami studenckimi, takimi jak na przykład AISEC, które rozwijają przedsiębiorczość czy umiejętność pracy w globalnym środowisku. Do popularnych narzędzi współpracy z uczelniami wyższymi należą też praktyki studenckie i staże oraz prezentacje firm na uczelniach.

Część naszych pracowników zaczynało swoją karierę właśnie od praktyk, w trakcie których mogliśmy poznać się nawzajem. Praktykant pod opieką mentora zapoznawał się ze specyfiką i kulturą pracy, dostawał też małe projekty, za które na koniec praktyk był rozliczany. My natomiast ocenialiśmy jego potencjał, czyli szybkość przyswajania nowych informacji, poziom języków i motywację do pracy – wyjaśnia Magdalena Jóźwiak.

Staż dla studenta

Na popularności zyskują również kilku- czy kilkunastomiesięczne programy studenckie, będące najczęściej połączeniem praktyk ze szkoleniami zarówno z zakresu kompetencji miękkich, jak i twardych. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od ponad dwóch lat działa Akademia Capgemini, jednej z największych na świecie firm świadczącej usługi z zakresu konsultingu, technologii informatycznych i outsourcingu. Akademia jest połączeniem ośmiotygodniowej praktyki w centrum Capgemini z cyklem szkoleń i warsztatów, które są prowadzone przez doświadczonych trenerów firmy, między innymi z zakresu zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji, ale i efektywnej komunikacji czy sztuki skutecznej autoprezentacji w procesie rekrutacji.

Student podczas stażu przechodzi przez rodzaj okresu próbnego, a po jego zakończeniu firma wie, czy warto takiej osobie zaoferować pracę. Druga korzyść to oczywiście wymiar marketingowy. Zadowolony z praktyki student poleci firmę swoim znajomym – mówi Katarzyna Janikowska, Head of HR w Capgemini BPO Polska, firmie zrzeszonej w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL). – Wymiernym dowodem na to, że warto inwestować i rozwijać współpracę z uczelniami, jest liczba studentów i absolwentów, którzy aplikują do firmy, oraz nagrody przyznawane firmie przez organizacje zewnętrzne. Capgemini od kilku lat jest jednym z najchętniej wybieranych przez studentów pracodawców wyróżnionym między innymi certyfikatem Top Employers.


Konieczne umiejętności miękkie

Już od trzech lat z Uniwerystetem Ekonomicznym współpracuje też centrum usług Shell, wspierające procesy biznesowe swoich oddziałów na całym świecie. Celem projektu Shell Academy jest przygotowanie studentów V roku do podjęcia pracy w centrach usług. Patrick den Bult, General Manager w Shell Business Service Centre w Krakowie, zauważa, że studenci mają wprawdzie ugruntowaną wiedzę teoretyczną, jednak nie zawsze spełnia ona oczekiwania międzynarodowych korporacji. Absolwentom brakuje umiejętności miękkich, takich jak m.in. zdolność autoprezentacji czy pracy w multikulturowych zespołach.

Zainteresowanie pracą w centrum Shell wśród świeżo upieczonych absolwentów jest duże i musimy dokonywać selekcji. Dlatego nie traktujemy już Shell Academy jako narzędzia służącego rekrutacji, ale przede wszystkim jako program, który umożliwia lepsze dopasowanie i połączenie teorii z praktyką. Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną. Współpraca ze studentami to szansa na uświadamianie im, czego mogą oczekiwać od korporacji i czego korporacje oczekują od nich – wyjaśnia Patrick den Bult.

Shell Academy to również okazja do poznania specyfiki pracy w centrach usług. Przedstawiciele firmy prowadzą zajęcia ze studentami, między innymi z zakresu finansów i księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi i obsługi klienta, a także prezentują kulturę organizacyjną firmy i jej główne wartości.

Przykładem ciekawej inicjatywy jest też program finansowo-bankowy Thomson Reuters realizowany od dwóch lat na Uniwersytecie Gdańskim. Studenci Wydziału Ekonomicznego uczestniczą w zajęciach opracowanych przez specjalistów firmy i korzystają z nowoczesnej pracowni Thomson Reuters Data Suite z bezpłatnym dostępem do informacji finansowych – tych samych, do których dostęp mają klienci firmy: analitycy finansowi, brokerzy i ludzie zarządzający portfelami inwestycyjnymi. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce i jedyny w Europie Środkowo­-Wschodniej.

Menedżer uczy menedżera

Większość menedżerów zgodnie odpowiada, że Business 2 Universities to relacja typu win-win. Uczelnie zyskują wsparcie finansowe, na przykład w postaci sprzętu komputerowego, i merytoryczne przy opracowywaniu programów nauczania adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Ponadto dyplom uczelni współpracującej z biznesem daje większe gwarancje zatrudnienia.

Poprzez bliższą współpracę z konkretnymi uczelniami firmy mogą wspierać utworzenie tak zwanych dedykowanych kierunków, na których część zajęć prowadzona jest przez osoby z danej firmy czy też pod ich nadzorem. To rozwiązanie sprawi, że pracodawca będzie miał dobrze przygotowaną osobę, a absolwent otrzyma pewność zatrudnienia – mówi Paweł Panczyj, ekspert Ernst & Young.


O krok dalej poszły dwie łódzkie firmy – Infosys BPO Poland i Target BPO, które wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim podjęły inicjatywę współtworzenia studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie centrum usług wspólnych BPO” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Są to jedyne takie studia w Polsce i jedne z nielicznych na świecie, które kształcą menedżerów pod kątem zarządzania i pracy w centrach zaawansowanych usług biznesowych. Wykłady i ćwiczenia dotyczą takich zagadnień, jak zarządzanie harmonizacją procesów, metodologia audytu i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Celem studiów jest rozszerzenie wiedzy o sektorze zaawansowanych usług biznesowych i intensywne kształcenie kompetencyjne kadr – potencjalnych kandydatów, ale i własnych pracowników. Obecnie aż 19 studentów to pracownicy Infosys. Chcemy, żeby rozwinęli oni umiejętności potrzebne na stanowiskach średniego i wyższego szczebla – mówi Krystian Bestry, dyrektor zarządzający Infosys BPO Poland, członek zarządu ABSL.

Zdaniem Agnieszki Czarnoty, pracownika Infosys BPO w Łodzi, uczestnictwo w studiach podyplomowych to szansa na zrozumienie głównych procesów biznesowych realizowanych w centrach BPO. – Bez wątpienia wspólna inicjatywa firmy Infosys BPO i Uniwersytetu Łódzkiego stworzenia kierunku Business Process Outsourcing/ Offshoring daje możliwość zrozumienia idei działania centrów BPO i poznania opinii ekspertów – wyjaśnia Agnieszka Czarnota.

Pracownik zyskuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i uczy się ją implementować podczas warsztatów praktycznych. Przykład studiów na Uniwersytecie Łódzkim pokazuje, że współpraca z ośrodkami akademickimi tylko na poziomie studiów licencjackich i magisterskich nie wystarcza. Równie ważne jest wspieranie kształcenia ustawicznego.

B2U nowej generacji

Formy współpracy biznesu z ośrodkami akademickimi, podobnie jak na Zachodzie, również w Polsce będą ewoluować. Niż demograficzny i trudniejszy dostęp do wykwalifikowanych pracowników wymusi na menedżerach HR większą kreatywność w szukaniu dróg dotarcia do młodych i zdolnych kandydatów. Rosnąca mobilność pracowników sprawi, że firmy zaczną współpracować nie tylko z uczelniami lokalnymi, lecz także ośrodkami akademickimi z całej Polski i zagranicy. Kształcenie kompetencji będzie natomiast ewoluować w stronę myślenia projektowego i pracy na tzw. studiach przypadku. Metoda nauki poprzez analizę konkretnego problemu i rozwiązywanie go za pomocą zdobytej wcześniej wiedzy jest od lat stosowana na uczelniach zachodnich. Innym ciekawym rozwiązaniem jest otaczanie opieką mentora, to jest menedżera firmy, najlepszych studentów wybranego kierunku (tzw. mentorship programme). Jest to swego rodzaju program coachingowy, który ma pomóc rozwinąć umiejętności i przygotować studenta do rynku pracy czy pracy w firmie mentora.

Forma współpracy z uczelniami wyższymi zależy od wielu czynników: sektora, profilu firmy, liczby pracowników, strategii rozwoju, ale też, a może przede wszystkim, od stopnia otwartości uczelni lokalnych na ofertę biznesu. Do tej pory poziom współpracy uczelni z przedsiębiorstwami w Polsce pozostawiał wiele do życzenia. W badaniu World Economic Executive Opinion Survey 2007 Polska zdobyła w tym obszarze 46 proc. z możliwych do uzyskania punktów. Lepsze od nas były m.in. Hiszpania, Francja i Czechy. Teraz mamy szansę to zmienić. Przyjęty 21 maja przez Sejm pakiet ustaw reformujących system polskiego szkolnictwa wyższego zakłada m.in. działania na rzecz zacieśnienia współpracy przedsiębiorców z ośrodkami akademickimi. Obowiązek monitorowania losów absolwenta na rynku pracy przez szkoły wyższe, czy powołanie stanowisk do spraw współpracy z przedsiębiorcami to tylko niektóre pomysły Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mające podnieść jakość polskiego kształcenia. Jednak to od pracodawców i menedżerów HR zależy w dużej mierze, jakie kompetencje i za jaką cenę będzie można nabyć na rynku pracy.

@RY1@i13/2010/008/i13.2010.008.000.0074.001.jpg@RY2@

 


 

PRZYPISY

1 Dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

2 Badanie Manpower „Niedobór talentów 2010” objęło 750 firm i instytucji w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone między 14 a 27 stycznia 2010 r.

3 Badanie prowadzono od 12 lutego do 8 marca 2010 r. wśród 2044 studentów i absolwentów do 26. roku życia, głównie studiów dziennych (88 proc.) i uczelni publicznych (94 proc.).

4 Badanie portalu Kariera.com.pl na temat pierwszej pracy studentów (III/IV 2010).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?