Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

W jaki sposób doskonalić kondycję interpersonalną?

Paweł Smółka
Programy typu workplace wellness są znamiennym sygnałem wskazującym, że pracodawcy coraz częściej wdrażają w praktykę mądrość zawartą w słowach w zdrowym ciele zdrowy duch. Wspieranie pracowników w prowadzeniu zdrowego trybu życia i dbaniu o kondycję fizyczną ma na celu oczywiście zwiększenie ich wigoru do pracy, zaś w konsekwencji produktywności. Ponieważ każdy z nas pracuje z innymi ludźmi, a przynajmniej dla innych ludzi, włączając w to przełożonych i klientów, otoczenie naszej pracy ma charakter interpersonalny. Zwiększenie produktywności w takim otoczeniu wymaga więc dbałości nie tylko o tężyznę fizyczną, lecz także o kondycję interpersonalną.Czym ona jest? W jaki sposób można ją zwiększyć?

Mówiąc o kondycji interpersonalnej, tak jak w przypadku kondycji fizycznej, musimy sprecyzować kryteria niezbędne do oszacowania jej poziomu. W tym przypadku są to skuteczność i adekwatność naszych działań w kontaktach z innymi oraz satysfakcja, jaką osobiście czerpiemy oraz sprawiamy innym naszym sposobem komunikowania się. Kluczowe jest jednoczesne spełnienie wszystkich trzech kryteriów.

Interpersonalny atleta

Menedżer w dobrej kondycji interpersonalnej skutecznie realizuje swoje zadania w kontaktach i poprzez kontakty z innymi, jednocześnie czyni to w sposób adekwatny do zasad kultury osobistej i norm obowiązujących w danej organizacji, ponadto styl, w jaki się komunikuje, pomaga mu zjednać przychylność innych osób. Dbanie wyłącznie o skuteczność własnych działań, bez uwzględniania ich adekwatności do kontekstu, czyli zachowywanie się w myśl powiedzenia cel uświęca środki, jest krótkowzroczną strategią, która w konsekwencji prowadzi do utraty zaufania otoczenia społecznego do naszej osoby, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia dalsze skuteczne funkcjonowanie w nim. Z kolei przedkładanie zadowalania innych nad realizację konkretnych zamierzeń i podejmowanie niekiedy trudnych decyzji może prowadzić do zdobycia przychylności otoczenia, lecz jednocześnie wiąże się zazwyczaj z niską skutecznością własnych działań. Wyzwaniem dla każdego menedżera, który na co dzień kontaktuje się z innymi osobami, jest równoczesne dbanie o skuteczność i adekwatność własnych zachowań w kontaktach społecznych oraz relację satysfakcjonującą dla obu stron. Nie jest to jednak jedyne wyzwanie, jakie stoi przed „interpersonalnym atletą”.

Obligatoryjna wszechstronność

Udoskonaloną kondycję fizyczną możemy wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Z nieco odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku kondycji interpersonalnej, która ma charakter kontekstualny. Oznacza to, że skuteczność, adekwatność i satysfakcja to kryteria, które obowiązują w określonej sytuacji. W konsekwencji nie jest niczym niezwykłym, że menedżer doskonale radzi sobie w pewnych sytuacjach społecznych, na przykład wymagających delegowania lub motywowania, zaś ma problemy w innych, na przykład związanych ze wspieraniem rozwoju współpracowników i przekazywaniem im korektywnej informacji zwrotnej. Innymi słowy, w przeciwieństwie do kondycji fizycznej, która jest swego rodzaju monolitem (na przykład: wypracowana siła służy nam w dowolnym kontekście), kondycja interpersonalna jest ograniczona do określonego kontekstu sytuacyjnego i jej wzmacnianie wymaga stałego poszerzania zakresu sytuacji, w których jesteśmy w stanie funkcjonować skutecznie, adekwatnie i satysfakcjonująco dla siebie oraz innych.

Osobom zainteresowanym wszechstronnym udoskonaleniem własnej kondycji interpersonalnej pomocnymi wskazówkami służy uniwersalna taksonomia kompetencji zawodowych zaproponowana przez prof. Bartrama. Wymienia ona osiem kluczowych kompetencji zawodowych (stąd jej popularna nazwa: The Great Eight Competencies), z czego trzy mają charakter kompetencji społecznych, mianowicie:

 • przewodzenie i decydowanie,
 • wspieranie i współpracowanie,
 • komunikowanie i prezentowanie.

W konsekwencji wyróżniamy trzy główne konteksty (typy sytuacji), dla których można niezależnie określić kryteria kondycji interpersonalnej. Możemy więc mówić o kryteriach skuteczności, adekwatności i satysfakcji związanych z funkcjonowaniem w trzech różnego typu sytuacjach wymagających przewodzenia innym lub współpracy z innymi, albo też prezentowania w kontaktach oraz na forum innych osób.

Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana, gdyż w ramach każdego z tych kontekstów można wyróżnić bardziej szczegółowe wyzwania interpersonalne. Na przykład w ramach przewodzenia możemy wyróżnić takie wyzwania, jak m.in.:

 • monitorowanie pracy innych,
 • delegowanie zadań, celów i uprawnień,
 • motywowanie pracowników,
 • identyfikowanie utalentowanych pracowników,
 • wspieranie rozwoju, w tym coaching, członków zespołu.

Menedżer w dobrej kondycji interpersonalnej będzie wszechstronny i gotowy do podjęcia każdego wyzwania z powyższej listy w sposób równie skuteczny, adekwatny oraz przynoszący satysfakcję obu stronom relacji. Aby było to możliwe, musi zadbać o zrównoważony rozwój szerokiego wachlarza kompetencji społecznych niezbędnych do efektywnego podejmowania różnych wyzwań interpersonalnych.


Trening czyni mistrza

O kondycję interpersonalną, tak jak o kondycję fizyczną, możemy dbać na wiele różnych sposobów. Możemy ją doskonalić, wykorzystując wiele zróżnicowanych metod. Ich wybór nie powinien być jednak przypadkowy. W zależności od wyjściowego poziomu kondycji interpersonalnej w danego typu sytuacji różne metody jej doskonalenia będą wskazane. Właściwy dobór metody będzie decydował o tym, na ile skuteczne będą nasze wysiłki, oraz jak szybko przyniosą oczekiwane efekty. Dla osoby, która dopiero zaczyna kształtowanie profesjonalnych kompetencji społecznych w danego typu sytuacji, na przykład w zakresie motywowania zespołu, lub która nie radzi sobie zbyt dobrze w danej sytuacji, zalecaną metodą doskonalenia kondycji interpersonalnej jest trening. Może on odbywać się zarówno w formacie indywidualnym (nie mylić z coachingiem!), jak i grupowym (nie mylić ze szkoleniem!). Trening, który ma na celu kształtowanie specjalistycznych kompetencji społecznych, musi być oparty na technice grania roli. Struktura tego typu specjalistycznego treningu ma podstawy w wielokrotnie ponawianym cyklu, który składa się z następujących etapów:

1) zademonstrowanie przez trenera lub przy wykorzystaniu materiałów audiowizualnych, na czym polega trenowana umiejętność,

2) szczegółowy instruktaż dotyczący trenowanej umiejętności oraz przygotowanie uczestników treningu do ćwiczenia odgrywania roli,

3) zaangażowanie uczestników treningu w ćwiczenie odgrywania roli, w trakcie którego naśladują i wykorzystują w symulowanych sytuacjach zademonstrowane uprzednio umiejętności,

4) przekazanie uczestnikom treningu szczegółowych informacji zwrotnych dotyczących ich zachowania w trakcie ćwiczenia odgrywania roli wraz z podkreśleniem tego, co im się udało oraz co powinni zmodyfikować,

5) powtórne zaangażowanie uczestników treningu w ćwiczenie odgrywania roli z prośbą o modyfikację swoich zachowań zgodnie z udzieloną im informacją zwrotną.

To, co odróżnia tego typu specjalistyczny trening od tradycyjnych szkoleń, to wysoka intensywność i koncentracja na wypracowywaniu nawyków interpersonalnych pomocnych w skutecznym działaniu w konkretnej, ściśle zdefiniowanej sytuacji. Transfer wiedzy, poza etapem instruktażu, jest w tym przypadku niemal w całości ograniczony do tzw. wiedzy proceduralnej, czyli nie tyle mówionej, ile zawartej w procedurach (działaniach), które uczestnik treningu jest w stanie wykonać po jego pomyślnym ukończeniu. Po tego typu treningu uczestnik na pytanie, jak motywować zespół, zamiast mówić o tym teoretycznie, używając specjalistycznego żargonu (co daje najczęściej złudne poczucie opanowania umiejętności), odpowiada, podejmując konkretne, skuteczne działania. Jeśli zaś jest wyczulony na analizowanie efektów swoich działań, jest przygotowany do ich modyfikacji, tak aby zwiększyć ich wskaźniki skuteczności, adekwatności oraz satysfakcji.

Coaching – tylko dla zasobnych

Dla osób, które mają już za sobą specjalistyczne treningi z zakresu danej umiejętności interpersonalnej lub doświadczenie w sprawnym radzeniu sobie z określonego typu wyzwaniami interpersonalnymi, zalecaną metodą dalszego doskonalenia kondycji interpersonalnej jest coaching. Jego istota sprowadza się do doskonalenia działania w określonej sytuacji społecznej poprzez angażowanie menedżera w refleksję nad tym, w jaki sposób wykorzystuje posiadane umiejętności. Coaching jest więc pracą na zasobach. W tym przypadku zasobami są umiejętności i pomyślne doświadczenia. Jeśli menedżerowi brakuje umiejętności, i jest to główny powód trudności, jakie ma z radzeniem sobie z określonymi wyzwaniami interpersonalnymi, optymalną formą pomocy będzie wcześniej omówiony specjalistyczny trening. Coaching sam w sobie uczy bowiem nie tyle nowych umiejętności, ile kreatywnego podejścia do stosowania już posiadanych kompetencji, co zapewnia więcej możliwości działania oraz ich bardziej adekwatne dopasowanie do kontekstu – w konsekwencji zaś zwiększa kondycję interpersonalną. Warunkiem powodzenia coachingu jest więc posiadanie niezbędnych kompetencji. W praktyce strukturę sesji coachingu umiejętności interpersonalnych można streścić w trzech punktach:

1. Skoncentrowanie uwagi menedżera na posiadanych przez niego zasobach, dzięki pytaniom typu „co już potrafisz zrobić naprawdę dobrze lub wystarczająco dobrze?”.

2. Pomoc menedżerowi w zrozumieniu wyzwania interpersonalnego, z jakim się aktualnie mierzy,

3. Wsparcie menedżera w zaplanowaniu działań, które pozwolą mu z powodzeniem podjąć wyzwanie i które opierają się na optymalnym spożytkowaniu posiadanych przez niego zasobów (tj. umiejętności i doświadczeń).

Jeśli coaching ukierunkowany jest na ćwiczenie nowych umiejętności, to mamy do czynienia w rzeczywistości z indywidualnym treningiem. W takim przypadku powinniśmy skorzystać z metodyki grania roli. Warto jednocześnie wiedzieć, że coaching, który stymuluje kompetentnego menedżera do refleksyjnej praktyki, stanowi doskonałe narzędzie wspierające tzw. transfer umiejętności, czyli przenoszenie wprawy z sali treningowej do codziennych sytuacji w pracy. Stąd coaching zalecany jest jako uzupełnienie i kontynuacja specjalistycznych treningów. Należy się spodziewać wyższych wskaźników skuteczności, adekwatności i satysfakcji działań podejmowanych przez uczestników specjalistycznego treningu, którzy zaraz po jego zakończeniu mieli okazję wdrożyć w praktykę nowo poznane umiejętności we współpracy z coachem.

Doktor psychologii, wykładowca akademicki oraz trener i konsultant w projektach z obszaru HRM/HRD.

psmolka.phd@gmail.com

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Liczba bezrobotnych w lipcu najniższa od 1990 r.
  W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. – Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  PGZ: wspólne konstrukcje z Koreą, zwiększenie produkcji
  Wobec związanego z wojną na Ukrainie zwiększenia zamówień i kolejnych planów MON, Polska Grupa Zbrojeniowa musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji; za kilka lat będą możliwe wspólne konstrukcje z Koreą Południową - powiedział PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.
  Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.
  2 sierpnia minął termin wdrożenia tzw. unijnej Dyrektywy Work-Life Balance. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Szeroko omawia w niej samą Dyrektywę oraz wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem. Wskazuje także dobre praktyki w kwestii wspierania pracujących rodziców.
  Świadczenie postojowe - do kiedy czas na złożenie?
  Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii.
  Kobiety nauczyły się oczekiwać mniej od swoich szefów
  Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale... dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Firmy notowane na giełdzie, by mieć kim wypełnić stanowiska kierownicze zarezerwowane parytetami dla kobiet zgodnie z rozporządzeniem UE w ciągu następnych czterech lat, już dziś powinny popracować nad rozwiązaniami, które uwzględnią ich konkretne potrzeby.
  Enefit rozwija swoją działalność w Polsce i otwiera nowe biuro na Śląsku
  Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otworzył biuro sprzedaży w Katowicach. Nowy oddział jest odpowiedzią na rosnącą liczbę klientów z regionu śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. W ostatnich miesiącach firma powiększyła także swój zespół w Warszawie.
  Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych aspektów
  Minęły czasy, kiedy głównym powodem wyboru pracodawcy była jego stabilność finansowa i poziom wynagrodzeń. Wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Elementem, na który młodsze pokolenie pracowników zwraca szczególną uwagę, jest atmosfera w pracy. Jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Ale także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki. Pojawia się zatem pytanie – jak budować dobrą atmosferę w pracy? Oto 6 nieodzownych elementów.
  DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy
  Praca, która umożliwia harmonijne łączenie rozwoju zawodowego z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – to wizja, jaką realizuje grupa spółek DANONE. Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność na świecie. Workation to połączenie pracy i wyjazdu wypoczynkowego, które daje pracownikom DANONE możliwość pracy z niemal dowolnego miejsca w Europie aż przez miesiąc. Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.
  Relacja trudna do wyważenia
  Pomimo ewoluującej praktyki tworzenia partnerskich relacji pracodawcy z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawca niezmiennie jest podmiotem uprzywilejowanym - to pracownik pozostaje względem niego w stosunku podporządkowania. Pracodawca ma wiele uprawnień w nawiązanych stosunkach pracy. Jakich?
  Rząd reguluje pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu Pracy
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający wyczekiwane przez pracodawców przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, mówią jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.
  PIP: problem z wdrożeniem przepisów dot. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym - poinformował Główny Inspektorat Pracy.
  Zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną - jej uregulowanie jest bardzo ważne
  Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.
  Pracownicy hybrydowi pracują ciężej – jak pracować w tym modelu i nie doprowadzić do wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatnich dwóch lat słowo „hybrydowy” całkowicie zmieniło swoje znaczenie i na stałe wpisało się w biurowy żargon, a sam model współpracy został na stałe wdrożony w znacznej części organizacji i cieszy się dużą popularnością wśród zatrudnionych. Większość Polaków (86%), którzy pracują zdalnie lub hybrydowo deklaruje, że w przyszłości chce nadal wykonywać służbowe obowiązki w takim modelu.
  Wyzwanie zatrudniania w szczycie sezonu rolniczego
  Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta przed okresem żniw i zbiorów, a to powoduje konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby osób, ale również zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia.
  ZUS: ważność bonów turystycznych upływa we wrześniu. 750 tys. nieaktywnych
  Blisko 3,5 mln bonów turystycznych aktywowali dotąd rodzice i opiekunowie. Kwota zrealizowanych płatności bonem sięga 2,4 mld zł. – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócił uwagę, że wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych. Ich ważność upływa 30 września.
  Zawarcie umowy o pracę
  W jaki sposób zawiera się umowę o pracę?
  Od 2025 największe firmy będą raportować swój wpływ na środowisko i lokalne społeczności
  Działalność CSR i ESG to wciąż słabo znane zagadnienie dla wielu firm. Nawet jeśli przedsiębiorstwa realizują inicjatywy z tego obszaru, bywają one niepoparte strategią, a czasem nakierowane wyłącznie na budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców. To jednak będzie musiało się zmienić wraz z nowymi obowiązkami, jakie dyrektywa CSRD nałoży na firmy już za dwa i pół roku. Chodzi o wymóg raportowania zagadnień dotyczących m.in. wpływu na środowisko i społeczeństwo. Chociaż obowiązek będzie dotyczyć największych podmiotów, swoje podejście będą musiały zmienić także mniejsze przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują.
  Pracownicy budżetówki i nauczyciele walczą o podwyżki
  Protest pracowników budżetówki trwa od ponad tygodnia, a na sierpień zaplanowana jest duża akcja protestacyjna w Warszawie. Protestujący podkreślają, że ich wynagrodzenia są niewspółmierne do inflacji i domagają się 20-proc. podwyżek płac. Natomiast propozycję rządu, która zakłada w przyszłym roku wzrost o 7,8 proc., wprost określają jako skandaliczną. O podwyżki walczą również nauczyciele.
  Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto
  W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja będzie wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto - zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
  PIP: w maju i w czerwcu kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy
  Kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych, wydarzyło się w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje: maju i czerwcu - poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.
  Umowa zlecenia 2022 r.
  Czym jest umowa zlecenia i czy stosuje się do niej Kodeks Pracy? Czy obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Jakie są zasady podatku?
  Co to jest ekonomia społeczna?
  Jak można pomóc osobom wykluczonym społecznie? Czy obecnie na rynku pracy są instrumenty, które działają na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej? Jakie będą zadania przedsiębiorstw społecznych? Ekonomia społeczna – nowe instytucje i zasady pomocy już w 2022 r.
  Spory zbiorowe – co się zmieni?
  Nowa definicja sporu o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, wspólna koalicja związków zawodowych w trwającym sporze, maksymalny czas trwania sporu oraz mediacja prewencyjna – to najważniejsze zmiany nad, którymi będzie pracował Sejm i Senat RP jeszcze w tym roku.
  Pracodawca musi sprawdzić partycypację w PPE według stanu na 1 lipca
  Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PPE, pracodawca ma obowiązek informować Polski Fundusz Rozwoju o liczbie swoich pracowników i uczestników PPE według stanu na 1 lipca i na 1 stycznia. Jeżeli pracodawca nie wdrożył PPK z uwagi na prowadzenie PPE, spadek partycypacji w PPE może spowodować, że będzie musiał uruchomić PPK.