Kategorie

Posiłki, napoje profilaktyczne i regeneracyjne wydawane pracownikom

Posiłki, napoje profilaktyczne i regeneracyjne wydawane pracownikom
ShutterStock
Pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatne posiłki i napoje pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za te posiłki i napoje.

W prawie pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłki i napoje profilaktyczne wykonującym prace:

 • związane z wysiłkiem fizycznym, powodują­cym w ciągu zmiany roboczej efektywny wyda­tek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
 • związane z wysiłkiem fizycznym, powodują­cym w ciągu zmiany roboczej efektywny wyda­tek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszcze­niach zamkniętych, w których ze względów tech­nologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub wskaźnik obciążenia termicz­nego (WBGT) wynosi powyżej 25°C,

 • związane z wysiłkiem fizycznym, powodują­cym w ciągu zmiany roboczej efektywny wyda­tek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimo­wy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca,

 • pod ziemią.

Natomiast napoje pracodawca zapewnia pracow­nikom zatrudnionym:

 • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakte­ryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,

 • w warunkach mikroklimatu zimnego, charaktery­zującego się wartością wskaźnika siły chłodzą­cej powietrza (WCI) powyżej 1000,

 • przy pracach na otwartej przestrzeni przy tem­peraturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,

 • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efek­tywny wydatek energetyczny organizmu powy­żej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

 • na stanowiskach pracy, na których temperatu­ra spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłek w for­mie jednego dania gorącego oraz napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracow­nicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, korzystania lub przyrządzania ustala pracodawca w porozu­mieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ustala wykaz stanowisk, na których zatrudnionym pracownikom będą przysługiwać profilaktyczne napoje i posiłki, po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić warun­ków do przygotowania i spożywania posiłku na tere­nie zakładu, powinien wykupić pracownikom posiłki w punkcie gastronomicznym, zapewniając możliwość ich spożycia w trakcie pracy. Pracodawca może też zrealizować swój obowiązek, dostarczając pracowni­kom produkty do samodzielnego przyrządzenia posił­ku. W takim przypadku powinien zapewnić zachowa­nie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych przygotowywania oraz spożywania posiłku.

W wynagrodzeniach

Pracownicy otrzymują profilaktyczne oraz regene­racyjne posiłki i napoje nieodpłatnie. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za te posiłki i napoje.

W podatkach dochodowych

Reklama

Wartość wydawanych pracownikom posiłków profi­laktycznych jest zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b updof, pod warunkiem że takie posiłki przysługują im na podstawie przepisów bhp. Ponadto posiłki powinni otrzymywać pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych w rozumieniu tych przepisów. W przypadku gdy pracodawca dokonuje pracow­nikom zwrotu kosztów ponoszonych przez nich na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania posiłków profilaktycznych, taki zwrot nie podlega zwolnieniu od podatku docho­dowego od osób fizycznych. Kwoty wypłacane pra­cownikom powinny być zatem doliczane do ich przychodów ze stosunku pracy. Jeżeli konieczność zapewnienia np. wody, herba­ty, soków będzie wynikała z przepisów bhp, to tak przekazane świadczenie nie podlega opodatkowa­niu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie z podatku zarówno posiłków, jak i napo­jów dotyczy nie tylko wydawania ich osobiście przez pracodawcę w naturze, ale również wyda­wania bonów, kuponów i talonów, na podstawie których pracownik może je uzyskać. Natomiast zwrot przez pracodawcę kosztów zakupu tych produktów pracownikom będzie podlegał opo­datkowaniu i powinien zostać doliczony do pozosta­łych przychodów pracowników ze stosunku pracy.

W ubezpieczeniach

Wartość posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia jest zwolniona z oskładkowania do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 190 zł, pod warunkiem że pracownik nie może w zamian otrzymać ekwiwalentu. Natomiast posiłki regene­racyjne, których obowiązek zapewnienia wyni­ka z przepisów bhp, są w całości zwolnione ze składek.

Dołącz do nas na Facebooku

Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?