Kategorie

Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w obiektach.

Bezpieczeństwo pożarowe bierne, a więc wynikające wyłącznie z wytrzymałości konstrukcji obiektu na bezpośrednie działanie ognia, oraz związane z nim dogodne warunki ewakuacji, do 1980 roku pozostawiano w Polsce wyłącznie w gestii projektantów i konstruktorów.

Podobnie było w innych krajach, dopiero seria tragicznych pożarów w budynkach wysokościowych w Azji i Ameryce Południowej kazała specjalistom zwrócić baczniejszą uwagę na ten problem. Efektem było zorganizowanie w 1976 roku w Warszawie sympozjum, na którym wypracowano odpowiednie wytyczne, uwieńczone wydaniem pierwszego opublikowanego w 1980 roku w Dzienniku Ustaw nr 17 rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 roku) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Przeprowadzone tymczasem kontrole pokazały, że problem jest bardzo poważny, a wiele obiektów nie tylko nie odpowiada wprowadzanym przepisom, ale wręcz stwarza zagrożenie dla przebywających w nim osób. W efekcie kilka obiektów zamknięto (m.in. Teatr Rozrywki na warszawskim Powiślu, wykonany na podstawie bułgarskiego projektu, w którym jako materiału wygłuszającego sufity użyto... papierowych, wytłaczanych przekładek, używanych na co dzień do transportu jajek !), a w kilku innych zlecono poważne przebudowy. Z tych samych powodów na kilka lat wstrzymano budowę tzw. Błękitnego wieżowca przy dzisiejszym Placu Bankowym w Warszawie.
O ile projektanci szybko dostosowali się do nowych przepisów, o tyle bezpieczeństwo już użytkowanych obiektów wciąż pozostawało dyskusyjne. Do wystroju wnętrz masowo stosowano palne materiały m.in. modną wówczas drewnianą, lakierowaną boazerię i wykonane z perforowanej płyty spilśnionej okładziny sufitowe. Wyposażone tak obiekty płonęły niczym drewniane stodoły (np. w kwietniu 1981 r. w ciągu kilkunastu minut spłonął doszczętnie szczeciński kompleks restauracyjny „Kaskada”, grzebiąc w zgliszczach 14 osób). Sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku, kiedy w ramach liberalizacji przepisów o działalności gospodarczej, zaczęto do potrzeb użyteczności publicznej wynajmować dawne budynki przemysłowe. Tu też nie zabrakło tragicznych zdarzeń, do najbardziej znanych należy pożar, jaki wybuchł w 24 listopada 1994 r. w prowizorycznie zaadoptowanej na cele koncertowe dawnej hali Stoczni Gdańskiej (7 ofiar śmiertelnych, 282 rannych).

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki
Obecnie sytuacja nieco się ustabilizowała. Projektantów i użytkowników obiektów obowiązują w tej materii przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.), a szczególnie omawiający sprawy bezpieczeństwa pożarowego Dział V. Punktem wyjściowym jest definicja tzw. kategorii zagrożenia ludzi obowiązująca w budynkach użyteczności publicznej (pięć kategorii oznaczonych symbolami od ZL I do ZL V), a dla budynków przemysłowo-magazynowych i inwentarzowych wielkość tzw. obciążenia ogniowego, czyli wartości energetycznej składowanych na 1 metrze kwadratowym powierzchni obiektu materiałów palnych.
W zależności od powyższego zaszeregowania wymagane są odpowiednio wysokie parametry odporności ogniowej konstrukcji i jej poszczególnych elementów. W przypadku projektowania nowych obiektów, sytuacja jest jasna, gdyż obowiązek dobrania właściwych materiałów budowlanych i zgodnych z przepisami warunków bezpieczeństwa i ewakuacji z góry spoczywa na projektancie.

Adaptacja istniejących budynków

Prawdziwe problemy zaczynają się jednak przy eksploatacji, adaptacji lub zmianie przeznaczenia obiektów już istniejących. Obiekty te z reguły nie posiadają kompletnej dokumentacji budowlanej, a stosowane kiedyś materiały nie posiadają jednoznacznie określonych parametrów odporności ogniowej, nie mówiąc już o obowiązujących dla wielu elementów atestach. Ponieważ zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, każda adaptacja obiektu wymaga sporządzenia stosownej dokumentacji technicznej, w przypadku starej lub niekompletnej dokumentacji budowlanej należy taką dokumentację odtworzyć, angażując do tego celu wyłącznie uprawnionych specjalistów. Nie jest to usługa tania, ale eksploatując obiekt niemający właściwej, uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dokumentacji budowlanej, narażamy się na szereg trudnych do przewidzenia skutków. Pierwszym jest bezpieczeństwo przebywających w obiekcie ludzi i związana z tym odpowiedzialność właściciela. W przypadku jakiegokolwiek tragicznego wydarzenia w obiekcie, właściciel może być pociągnięty nie tylko do odpowiedzialności karnej, ale również do odpowiedzialności cywilnej przez ofiary zdarzenia lub ich spadkobierców. Należy się również liczyć z faktem, że w przypadku kiedy obiekt zagraża bezpieczeństwu przebywających w nim ludzi, może być on natychmiast zamknięty na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez uprawnione organy.
Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wymagają wymienione niżej projekty budowlane obiektów wznoszonych od podstaw, lub adaptowanych, gdy zakres adaptacji lub rozmiar robót wymaga sporządzenia projektu budowlanego. Obiekty te to:

 • wszystkie budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II,
 • budynki należące do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V,
 • budynki niskie zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza,
 • budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mającego ponad 50 miejsc noclegowych,
 • obiekty budowlane inne niż budynek, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2,
 • budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe, bądź wiaty, jeżeli strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2 lub występuje w nich zagrożenie wybuchem; garaże wielopoziomowe,
 • obiekty budowlane objętych obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych, wymienione w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563),
 • parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne,
 • przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych; tunele o długości ponad 100 m.

Na zakończenie warto jeszcze odpowiedzieć na pytanie, gdzie należy szukać rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z reguły kontakt z nimi mają projektanci, bo to w zasadzie na nich spoczywa obowiązek dostarczenia klientowi kompletnej dokumentacji projektowej. Jednak te usługi nie należą do najtańszych, projektant nie może zmusić klienta do korzystania z usługi konkretnego rzeczoznawcy, ponieważ zgodnie z art. 8 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2002 r. nr 147, poz.1229 ze zm.). Korzystanie przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu z usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest dobrowolne.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.