| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Informacja o łącznej liczbie członków

Informacja o łącznej liczbie członków

Organizacja związkowa musi przedstawić pracodawcy informację o łącznej liczbie zrzeszonych członków. Skutkiem niewykonania tego obowiązku w wymaganym terminie może być utrata uprawnień, jakie przysługują zakładowej organizacji związkowej.

Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – zwana dalej ustawą, nie określa wprost skutków ani sankcji niewywiązania się związku zawodowego z obowiązku przekazania pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków danej organizacji związkowej. Wywiązanie się z niego ma jednak bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania związków zawodowych w zakładzie pracy.

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:

  • pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji albo
  • funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej oraz strażakami Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownikami Najwyższej Izby Kontroli pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji (art. 251 ustawy).

Jednym z podstawowych obowiązków zakładowej organizacji związkowej jest przedstawianie pracodawcy albo dowódcy jednostki informacji o łącznej liczbie członków zakładowej organizacji związkowej. Informacja ta powinna być przekazywana co kwartał – według stanu na ostatni dzień kwartału, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym kwartale.

Skutki nieprzekazania informacji

Przekazanie informacji w określonym przez ustawę terminie wydaje się bardzo istotne z punktu widzenia uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Wykładnia art. 251 ustawy dokonana przez Sąd Najwyższy w wyroku z 15 listopada 2006 r. wskazuje, że w przedmiocie uprawnień zakładowej organizacji związkowej pracodawca jest związany informacją przekazaną w trybie art. 251 ust. 2 ustawy. Natomiast do wykonywania uprawnień zakładowej organizacji związkowej istotna jest liczba członków związku w dniu, w którym pracodawcy została przekazana informacja. Sąd Najwyższy stwierdził przede wszystkim, że jeżeli pracodawca w zakreślonym terminie (10 dni po zakończeniu kwartału) nie uzyskał wymaganych przez art. 251 ust. 2 informacji, ma prawo przyjąć, iż od tej daty zakładowej organizacji związkowej nie przysługują już ustawowe uprawnienia. Podobne stanowisko przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z 6 października 2011 r., zgodnie z którym nieprzekazanie przez zakładową organizację związkową informacji we wskazanym terminie uprawnia pracodawcę do przyjęcia wniosku, że istniejąca u niego organizacja związkowa nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 251 ust. 1 ustawy, a zatem nie ma obowiązku, wynikającego z art. 38 k.p. i art. 32 ustawy, współdziałania z nią przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy.

Przykład

Zakładowa organizacja związkowa działająca w Aspen Sp. z o.o. jest zobowiązana w terminie do 10 lipca 2012 r. przedstawić pracodawcy informację o łącznej liczbie zrzeszonych w niej członków w ostatnim dniu czerwca. Zakładowa organizacja związkowa zaniechała tego obowiązku i nie przedstawiła ww. informacji.

Biorąc pod uwagę orzecznictwo Sądu Najwyższego, można wnioskować, że skoro zakładowa organizacja związkowa nie przedstawiła w określonym terminie informacji wymaganych przez ustawę, to pracodawca ma prawo uznać, że traci ona uprawnienia, które przepisy przewidują dla związkowych organizacji związkowych. Na skutek nieprzedstawienia informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy, zakładowa organizacja związkowa nie może przykładowo prowadzić rokowań zbiorowych i zawierać układów zbiorowych pracy, zajmować stanowiska w indywidualnych i zbiorowych sprawach z zakresu prawa pracy, współtworzyć wewnątrzzakładowego prawa pracy (np. regulaminu zfśs, regulaminu pracy i wynagradzania).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK