| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny jest świadczeniem przysługującym pracownikowi w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę i niewykorzystania w naturze należnego urlopu wypoczynkowego. Prawo do ekwiwalentu powstaje w dniu rozwiązania umowy.

Jeżeli w skład wynagrodzenia pracownika wchodzą składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, ale nieokreślone w stałej stawce miesięcznej, to przy obliczaniu ekwiwalentu należy uwzględnić wypłatę tych składników z ostatnich 3 miesięcy. Wskazuje na to § 16 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. W przypadku gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, to przy obliczaniu ekwiwalentu wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

W razie gdy w skład wynagrodzenia wchodzą składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc np. premie kwartalne lub półroczne, składniki te, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. W tym przypadku przepisy § 11 i 16 ust. 2 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

Pracodawca powinien również obliczyć tzw. współczynnik urlopowy służący do ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu (§ 19). Współczynnik ten w 2008 r. wynosi 21, a więc jest taki sam jak w zeszłym roku. Należy zaznaczyć, że współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. A zatem dla ustalania ekwiwalentu za poszczególne lata należy stosować różne współczynniki ustalone dla odpowiednich lat, za które przysługiwał niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wynagrodzenie służące do ustalenia ekwiwalentu za urlop ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy opisanych w § 6 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Na tym tle warto wspomnieć o dwóch orzeczeniach Sądu Najwyższego. W wyroku z 22 września 2000 r., sygn. akt I PKN 33/00, sąd przyjął, że premia wypłacana co pewien czas za okresy zróżnicowane co do ich długości jest świadczeniem periodycznym, do którego nie ma zastosowania wyłączenie przewidziane w § 6 pkt 1 rozporządzenia. Natomiast w wyroku z 20 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 17/00, Sąd Najwyższy stwierdził, że tak zwana premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK