| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika odwołanego z urlopu na kilka godzin

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika odwołanego z urlopu na kilka godzin

Jednemu z naszych pracowników udzieliliśmy urlopu wypoczynkowego na okres od 11 do 24 czerwca br. Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy i świadczy pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 13 czerwca po południu awarii uległ komputerowy system bazy danych naszych klientów uniemożliwiający pracę działu sprzedaży. W związku z tym zdecydowaliśmy się wezwać pracownika do pracy w celu usunięcia awarii (jest to jedyny pracownik, który zajmuje się naprawą usterek systemów informatycznych w naszej firmie). Pracownik odebrał telefon służbowy (okazało się, że nigdzie nie wyjechał) i stawił się w pracy 14 czerwca rano. Przewidywaliśmy, że naprawa systemu zajmie cały dzień, jednak usunięcie awarii zajęło pracownikowi tylko 3 godziny (od 8:00 do 11:00). Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową 17,20 zł i otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 380 zł. Czy postąpiliśmy właściwie, odwołując pracownika z urlopu? Jakie wynagrodzenie powinniśmy mu wypłacić za przepracowane godziny? Czy w zamian za pracę możemy mu udzielić urlopu na część dnia w innym terminie?

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika odwołanego z urlopu

W przypadku odwołania pracownika z urlopu za czas świadczenia pracy przysługuje mu normalne wynagrodzenie. W praktyce zdarza się – tak jak w przedstawionym przez Państwa przypadku – że wezwanie do pracy obejmuje tylko kilka godzin. W takiej sytuacji dzień, w którym pracownik stawił się do pracy, powinni Państwo potraktować jak pełny normalny dzień pracy. Nie ma znaczenia, że pracownik faktycznie wykonywał pracę tylko przez część dnia. Za ten dzień pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Jak bowiem wynika z art. 80 k.p., wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Jeśli jednak pracownik był gotów do wykonania pracy, ale z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie mógł jej świadczyć w pełnym wymiarze dobowym, to za godziny brakujące do pełnej dobowej normy czasu pracy powinien otrzymać wynagrodzenie przestojowe. Jest to wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia (art. 81 § 1 k.p.). Przy czym w każdym z ww. przypadków wynagrodzenie to nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym za 3 przepracowane godziny powinni Państwo wypłacić pracownikowi normalne wynagrodzenie, a za pozostałe 5 godzin powinien on otrzymać wynagrodzenie przestojowe.

W wynagrodzeniu przestojowym należy uwzględnić wyłącznie składniki wynikające z zaszeregowania pracownika określone stawką godzinową (wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 455/00, OSNP 2002/11/268).

Wyjątkiem od powyższej zasady jest dodatek funkcyjny. Sąd Najwyższy w wyrokach z 25 kwietnia 1985 r. (sygn. akt I PRN 28/85, OSNC 1986/1/19) oraz z 30 grudnia 1986 r. (sygn. akt III PZP 42/86, OSNC 1987/8/106) wskazał, że wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania obejmuje oprócz wynagrodzenia zasadniczego również dodatek funkcyjny, ponieważ wiąże się on bezpośrednio, tak jak wynagrodzenie zasadnicze, z funkcją wykonywaną przez pracownika.

Obliczając wynagrodzenie przestojowe, powinni Państwo zatem uwzględnić, oprócz wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, dodatkowy składnik wynagrodzenia, jakim jest dodatek funkcyjny.

Czy można udzielić urlopu za część dnia pracy

Pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu na część dnia pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy część urlopu, która pozostała do wykorzystania, jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, w którym ma być udzielony urlop (art. 1542 § 4 k.p.). W związku z tym, mimo że Państwa pracownik po odwołaniu z urlopu wykonywał swoją pracę tylko przez 3 godziny, mają Państwo obowiązek udzielenia mu urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym w wymiarze 1 dnia.

WAŻNE!

Nawet gdy pracownik odwołany z urlopu wykonywał pracę tylko przez kilka godzin w danym dniu, to za ten dzień pracodawca powinien mu udzielić w innym terminie całego dnia urlopu.

PRZYKŁAD

Wynagrodzenie pracownika (o którym mowa w pytaniu) za przestój 14 czerwca br. pracodawca powinien obliczyć w następujący sposób:

  • wynagrodzenie za 5 godzin przestoju wyliczone ze stawki godzinowej:

17,20 zł x 5 godz. = 86 zł

Za pozostałą część miesiąca pracodawca powinien wyliczyć wynagrodzenie w następujący sposób:

  • wynagrodzenie urlopowe – zakładamy, że pracodawca w zamian za pracę 14 czerwca udzielił pracownikowi urlopu 29 czerwca br. Pracownik w okresie 3 miesięcy poprzedzających urlop uzyskał wynagrodzenie 8668,80 zł (składniki zmienne, tj. stawka godzinowa) i przepracował 504 godziny:

8668,80 zł : 504 godz. = 17,20 zł

17,20 zł x 80 godz. urlopu = 1376 zł

  • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (w tym 3 godz. przepracowane 14 czerwca br.):

17,20 zł x 75 godz. = 1290 zł.

Ponadto pracownik w czerwcu br. otrzyma dodatek funkcyjny w kwocie 380 zł. Stałe składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem SN, w wynagrodzeniu przestojowym należy uwzględnić przysługujący pracownikowi dodatek funkcyjny, co oznacza, że otrzyma on pełną kwotę dodatku bez pomniejszania go za czas przestoju.

Wynagrodzenie za czerwiec wyniesie zatem 3132 zł (86 zł + 1376 zł + 1290 zł + 380 zł).

Podstawa prawna:

  • § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 230, poz. 2292
  • art. 80, art. 81 § 1, art. 1542 § 4, art. 167 § 1, art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK