| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy rachunek wystawiony przez radcę za zastępstwo procesowe jest jego wynagrodzeniem ze stosunku pracy

Czy rachunek wystawiony przez radcę za zastępstwo procesowe jest jego wynagrodzeniem ze stosunku pracy

Jesteśmy spółdzielnią i zatrudniamy radcę prawnego na umowę o pracę na część etatu. Ostatnio radca wystawił nam rachunek – dodatkowe wynagrodzenie z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Jak należy potraktować taki przychód?

Dodatkowe wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (art. 13 pkt 8 lit. a updof). Jeżeli radca prawny zawarłby ze spółdzielnią umowę cywilnoprawną o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, to należność ta będzie stanowiła jego przychód z działalności wykonywanej osobiście. Koszty uzyskania przychodów z tego tytułu wynoszą 20% uzyskanego przychodu, przy czym podstawą wymiaru tych kosztów jest przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, tj. z zasady 13,71%.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty świadczeń z tytułu działalności prowadzonej osobiście, są zobowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, tj. 18% (art. 41 ust. 1 updof). Obliczoną w ten sposób zaliczkę od dochodów zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, która nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 41 ust. 1a updof). Dodatkowe wynagrodzenie należy w tym przypadku wykazać w PIT-11 jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Dodatkowe wynagrodzenie z działalności gospodarczej

W przypadku gdy radca prawny złożyłby oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi, za które otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, wchodzą w zakres prowadzonej przez jego kancelarię działalności gospodarczej, a z zawartej umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej nie wynikałoby inaczej, to spółdzielnia nie musiałaby pobierać zaliczki na podatek od tej należności i tym samym ustalać kosztów uzyskania tego przychodu (art. 41 ust. 2 updof).

Podstawa prawna

  • art. 8 ust. 1, art. 224 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.),
  • art. 13 pkt 8 lit. a, art. 22 ust. 9 pkt 4, art. 31, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 41 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, art. 42 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

Orzecznictwo uzupełniające

  • Cywilnoprawna umowa o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu kosztów zastępstwa sądowego jest ściśle związana ze stosunkiem pracy radcy prawnego, zatrudnionego w państwowych jednostkach sfery publicznej. Unormowana w art. 224 ust. 2 zd. 2 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) umowa ta ma jednak samodzielny byt, a wykreowany przez nią stosunek zobowiązaniowy nie wygasa wraz z ustaniem zatrudnienia radcy prawnego, lecz trwa do momentu spełnienia przez strony wszystkich świadczeń objętych jego treścią. (Wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 2008 r. I PK 70/08, M. P. Pr. 2010/1/30).

Czytaj także

Autor:

ekspert w zakresie prawa podatkowego i rozliczenia pracowników

Źródło:

INFOR
Serwis Inforlex RODO 3 m-ce + książka RODO dla kadrowych i HR198.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK