| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jakie są zasady obliczania i wypłacania odpraw z tytułu zwolnień grupowych

Jakie są zasady obliczania i wypłacania odpraw z tytułu zwolnień grupowych

Obowiązek wypłaty odprawy zwalnianym pracownikom dotyczy zakładów pracy, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników, a więc firm objętych przepisami ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Odprawa przysługuje, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, takich jak np. trudna sytuacja finansowa pracodawcy (np. kłopoty ze sprzedażą, brak zleceń), zmiany technologiczne bądź organizacyjne (np. likwidacja części oddziałów).

Sposób liczenia odprawy

Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Ustalając podstawę wymiaru odprawy należy zatem brać pod uwagę zarówno składniki o charakterze stałym, jak i zmiennym, uwzględniając:

  • stałe składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy,
  • zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż miesiąc – w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy. Z tej grupy składników wyłączamy (analogicznie jak przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop) m.in.: jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, premie uznaniowe, gdy nie mają charakteru roszczeniowego, nagrody z zakładowego funduszu nagród, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
  • składniki płacowe przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (np. premie kwartalne, półroczne) w średniej wysokości z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy.

Jeśli pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru odprawy, poprzedzający miesiąc uzyskania do niej prawa lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny bądź pełne miesiące kalendarzowe, przy ustalaniu podstawy odprawy uwzględnia się najbliższe miesiące, za które to wynagrodzenie przysługiwało.

Sąd Najwyższy w uchwale z 9 maja 2000 r. (III ZP 12/00, OSNP 2000/22/806) stwierdził, że odprawa jest świadczeniem, które ustala się, przyjmując za podstawę miesięczne wynagrodzenie pracownika. Sąd uznał za zbędne wykonywanie przy odprawach dla zwalnianego pracownika obliczeń w celu ustalenia kwoty ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Ze względu na fakt, że odprawa pieniężna stanowi równowartość miesięcznego, 2-miesięcznego lub 3-miesięcznego wynagrodzenia, przy wyliczeniach pracodawca powinien poprzestać na skalkulowaniu przeciętnego wynagrodzenia za miesiąc.

WAŻNE!

Licząc odprawę nie należy ustalać kwoty ekwiwalentu za jeden dzień urlopu.

PRZYKŁAD

W związku ze zwolnieniami grupowymi doszło do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy 31 stycznia 2010 r. Zwolnionemu przysługuje odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia z tytułu posiadania 6-letniego stażu zakładowego. Pracownik jest wynagradzany według stałej stawki miesięcznej w wysokości 4100 zł. Oprócz tego pracownik otrzymuje nagrody kwartalne (w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy składnik ten wyniósł łącznie 2760 zł), co miesiąc dodatek stażowy w kwocie 500 zł, a także zmienne premie regulaminowe, które w ostatnich 3 miesiącach wyniosły: w październiku – 360 zł, w listopadzie – 260 zł, w grudniu – 340 zł. W listopadzie 2009 r. pracownik przepracował 15 z obowiązujących 20 dni, ponieważ przez 5 dni był nieobecny w pracy z powodu choroby. Należną odprawę w analizowanej sytuacji należy wyliczyć następująco:

Krok 1. Uzupełnienie zmiennej premii regulaminowej:

(360 zł + 260 zł + 340 zł) : (22 dni pracy w październiku + 15 dni pracy w listopadzie + 21 dni pracy w grudniu) = 16,55 zł,

16,55 zł x 63 dni do przepracowania w okresie 10/09–12/09 = 1042,65 zł,

Krok 2. Ustalanie średniej wysokości nagrody kwartalnej:

2760 zł : 12 = 230 zł,

oraz premii regulaminowej:

1042,65 zł : 3 = 347,55 zł.

Krok 3. Obliczenie kwoty dwumiesięcznej odprawy:

4100 zł stałej miesięcznej pensji + 500 zł dodatku stażowego + 230 zł średniej nagrody kwartalnej + 347,55 zł średniej premii regulaminowej = 5177,55 zł,

5177,55 zł x 2 = 10 355,10 zł.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlega jednak opodatkowaniu.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK