| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Zgłoszenie pracownika w urzędzie skarbowym

Zgłoszenie pracownika w urzędzie skarbowym

Rozpocząłem działalność gospodarczą i obecnie zatrudniam pracowników, czy istnieje obowiązek zgłoszenia zatrudnienia w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracownika?

Jak wynika z przepisów ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (DzU z 2004 r. nr 269, poz. 2681 ze zm.), pracodawca zatrudniający pracownika musi zarejestrować go do celów podatkowych i uzyskać numer identyfikacji podatkowej NIP. Rejestracja ta następuje przez złożenie przez pracodawcę w urzędzie skarbowym druku NIP-3. Pracownik podlega jednorazowej rejestracji w urzędzie skarbowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy, którym pracodawca na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

49,00 złKodeks pracy 2014 z komentarzem
  • pobiera zaliczki miesięczne, dokonując zmniejszenia kwot pobieranych zaliczek, lub
  • dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie dokonywał zmniejszenia kwot zaliczek

– dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego składają wniosek o nadanie NIP) za pośrednictwem tego płatnika (pracodawcy).

Pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia podatnikowi formularza zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni od dnia potrącenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub od dnia złożenia oświadczenia w sprawie rozliczenia rocznego. Pracownik natomiast wypełnia formularz i w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania oddaje go pracodawcy. Pracodawca jest natomiast zobowiązany przekazać formularz do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w terminie 14 dni od dnia przekazania mu formularza przez pracownika.

Obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych reguluje ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Jak wynika z art. 31 ww. ustawy, pracodawcy są zobowiązani jako płatnicy w ciągu całego roku do obliczania i potrącania pracownikom z wypłacanych sum należnych zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz odprowadzania tych kwot na konto urzędu skarbowego.

Natomiast na podstawie art. 38 ustawy pracodawcy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego – właściwy według miejsca zamieszkania pracodawcy.

avatar Bogusława

2013-06-14 22:05 Zgłoś

Do RadomiakTen temat tez jest tutaj :http://forum.infor.pl/topic/155195-karta-podatkowa-niezg%C5%82oszenie-pracownika-us/

avatar Radomiak

2013-06-14 22:01 Zgłoś

Bardzo proszę o poradę. Czy jest to możliwe aby był płacony każdego miesiąca podatek od pracownika a ostatecznie przyszła kara z US że pracownik był nie zgłoszony? Bardzo proszę o pilną odpowiedź.  Czy możesz napisać więcej szczegółów, co to za pismo, na podstawie jakich przepisów Urząd określił tą karę? Art. 36.4. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia określonego w części I, z wyjątkiem tabeli "Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione", II, III i IV tabeli:1) nie więcej niż o sześciu pracowników - jeżeli podatnik prowadzi działalność na terenie gmin wymienionych w odrębnych przepisach, określających wykaz gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, oraz zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego, albo2) nie więcej niż o pięciu pracowników - jeżeli podatnik prowadzący gospodarstwo rolne wykonuje równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5.000 oraz zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego,3) nie więcej niż o trzech pracowników w latach 2003-2005.

avatar Bogusława

2013-06-14 21:26 Zgłoś

Bardzo proszę o poradę. Czy jest to możliwe aby był płacony każdego miesiąca podatek od pracownika a ostatecznie przyszła kara z US że pracownik był nie zgłoszony? Bardzo proszę o pilną odpowiedź. Domyślam się ,że chodzi o zgłoszenie do U.S. ilości pracowników,ale to ma skutek przy karcie podatkowej. Podatnicy karty muszą zawiadamiać urząd skarbowy o zmianach mających wpływ na wysokość podatku, w szczególności o stanie zatrudnienia.Dorota Dąbrowska dodaje, że w zależności od liczby pracowników ustalona w decyzji wysokość podatku dochodowego wzrasta. Dlatego też, jeżeli podatnik zawiadomi w terminie naczelnika urzędu skarbowego o zmianach mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku (w tym o wysokości stanu zatrudnienia) bądź też dane te nie będą zgodne ze stanem faktycznym, decyzja ustalająca wysokość podatku w formie karty podatkowej wygasa.

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP29
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Narzędzia kadrowego

Eksperci infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem Infor.pl »