| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Kontrola wynagrodzeń przez związek zawodowy

Kontrola wynagrodzeń przez związek zawodowy

Kontrola przez związek zawodowy wynagrodzeń dotyczy m.in. wpływu na tworzenie i zmianę przepisów płacowych u pracodawcy. Natomiast kontrola wysokości wynagrodzenia danego pracownika jest ograniczona z uwagi na ochronę dóbr osobistych.

Konsultacja ze związkami wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy

Do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę (art. 42 § 1 k.p.). Oznacza to, że zmiana w tym trybie warunków płacowych pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony wymaga konsultacji z zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową. Dotyczy to wypowiedzenia zmieniającego wynikającego zarówno ze zmian w regulaminie wynagradzania, jak i z innych przyczyn, np. w związku z reorganizacją zakładu pracy. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi warunków płacy wynikających z umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą to wypowiedzenie (art. 38 § 1 k.p.). Zakładowa organizacja związkowa reprezentuje pracownika, który jest jej członkiem albo nie należy do niej, ale na jego wniosek związek podjął się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy (art. 7 ust. 2 i art. 30 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych). Związek taki może reprezentować także pracownika zarządzającego zakładem pracy w imieniu pracodawcy.

W pozostałych przypadkach pracodawca ma obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia zmieniającego z organizacją związkową. Przebiega ona na takich samych zasadach, jak w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca może wypowiedzieć warunki umowy o pracę mimo zgłoszenia przez związek umotywowanych zastrzeżeń. Tak jak w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę wymagana jest bowiem jedynie konsultacja ze związkiem, a nie jej zgoda.

Rola związków zwiększa się w przypadku, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zamierza masowo zmienić warunki wynagradzania. Musi wówczas stosować całą procedurę zwolnień grupowych (wyrok SN z 17 maja 2007 r., III BP 5/07). Oznacza to obowiązek zawarcia porozumienia ze związkami w sprawie zwolnień albo wydanie regulaminu wypowiedzeń zmieniających. W razie niezawarcia porozumienia pracodawca ma obowiązek konsultować wypowiedzenie zmieniające dla zatrudnionych na czas nieokreślony z zakładową organizacją związkową.

Dostęp do informacji o wynagrodzeniu konkretnego pracownika

Dostęp do informacji o wynagrodzeniach konkretnych pracowników jest przedmiotem licznych sporów między związkami zawodowymi a pracodawcami. Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania (art. 28 ustawy o związkach zawodowych). Jest ona jednak ograniczona z uwagi na to, że wysokość wynagrodzenia stanowi chronione dobro osobiste pracownika. Pracodawca może jednak poinformować o płacach na poszczególnych stanowiskach pracy czy w poszczególnych grupach zawodowych z uwzględnieniem liczby pracowników w każdej grupie zawodowej bez powiązania tego z nazwiskami konkretnych osób. Ponadto pracownik może wyrazić zgodę na ujawnienie wysokości jego wynagrodzenia związkom. Także w sytuacji, gdy pracownik zwraca się do organizacji o pomoc np. w związku z dyskryminacją w zakresie wynagradzania, pracodawca powinien udzielić związkowi informacji o wysokości wynagrodzenia tego pracownika.

Podstawa prawna:

  • art. 38 § 1, art. 42 § 1, art. 772, art. 1042 § 1, art. 24113 § 2 Kodeksu pracy,
  • art. 7 ust. 2, art. 28, art. 30 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 12 lutego 2004 r. (I PK 349/03, OSNP 2005/1/4),
  • wyrok SN z 17 maja 2007 r. (III BP 5/07, OSNP 2008/13–14/188).
reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »