| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Jaka jest wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Jaka jest wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 19 lutego 2010 r. ogłosił dane pozwalające na ustalenie wysokości tegorocznych odpisów na zfśs. Podstawą obliczeń odpisu w 2010 r. jest kwota 2794,25 zł. Na odprowadzenie pierwszej raty na konto funduszu tworzonego na działalność socjalną mamy czas do 31 maja br.

Wysokość odpisu na 2010 r.

Aby ustalić wysokość odpisu na zfśs na 2010 r., planowaną przeciętną liczbę zatrudnionych należy pomnożyć przez kwotę odpisu odpowiednią do rodzaju zatrudnienia.

PRZYKŁAD

W marcu 2010 r. spółka akcyjna zaplanowała, że miesięczne przeciętne zatrudnienie wyniesie w bieżącym roku 95 osób, w tym:

66 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 8 pracowników na 1/2 etatu oraz 4 osoby na 3/4 etatu (wszyscy wymienieni pracownicy wykonują pracę w normalnych warunkach),

14 pracowników pełnoetatowych pracujących w szczególnych warunkach pracy,

3 pracowników młodocianych w drugim roku nauki.

Ustalenie należnego odpisu za 2010 r. (przy założeniu, że spółka stosuje kwoty odpisów w wysokościach określonych ustawowo) powinno wyglądać następująco:

Krok 1. Przeliczenie niepełnoetatowców na pełne etaty:

zatrudnieni na 1/2 etatu:

20 (liczba godzin pracy z tygodnia) : 40 (norma tygodniowa) = 0,5 x 8 osób = 4 pełne etaty,

zatrudnieni na 3/4 etatu:

30 (liczba godzin pracy z tygodnia) : 40 (norma tygodniowa) = 0,75 x 4 osoby = 3 pełne etaty.

Krok 2. Naliczenie odpisu na podstawie planowanego poziomu zatrudnienia:

zatrudnieni w normalnych warunkach: 1047,84 zł x 73 pełne etaty (66 pełnoetatowców + 7 etatów wynikających z przeliczenia niepełnoetatowców) = 76 492,32 zł,

zatrudnieni w szczególnych warunkach: 14 × 1397,13 zł = 19 559,82 zł,

młodociani: 3 x 167,66 zł = 502,98 zł.

Krok 3. Zsumowanie całorocznego odpisu:

76 492,32 zł + 19 559,82 zł + 502,98 zł = 96 555,12 zł.


Przelanie kwoty odpisu na rachunek funduszu

Po oszacowaniu wartości środków pieniężnych, które mają zasilić fundusz socjalny, pracodawcy pozostaje zrealizować przelewy w odpowiednich wysokościach w terminach precyzyjnie wskazanych przez ustawodawcę.

Równowartość skalkulowanych odpisów i zwiększeń naliczonych na 2010 r. pracodawcy są zobowiązani przelać:

  • do 31 maja danego roku co najmniej 75% kwoty odpisu podstawowego,
  • do 30 września danego roku pozostałą część środków (art. 6 ustawy o zfśs).

Ostatecznej korekty odpisów według rzeczywistego średniorocznego zatrudnienia pracodawcy dokonują najpóźniej do 31 grudnia.

Wymienione terminy zasilania rachunku zfśs nie obowiązują pracodawców, którzy utworzyli fundusz na działalność socjalną dobrowolnie (dotyczy to pracodawców zatrudniających według stanu na 1 stycznia danego roku poniżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty).

Podstawa prawna

  • art. 3 ust. 1, art. 5, art. 6 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.),
  • § 1, § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349),
  • załączniki do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656),
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 maja 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz.U. Nr 85, poz. 717 ze zm.),
  • obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r. (na dzień oddania numeru do druku nie zostało opublikowane obwieszczenie GUS w Monitorze Polskim).
reklama

Autor:

specjalista w zakresie kadr i płac

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie 4/201742.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »