| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Do kiedy osoba ucząca się może pobierać rentę rodzinną

Do kiedy osoba ucząca się może pobierać rentę rodzinną

Renta rodzinna przysługuje na ogół nie tylko w czasie pobierania nauki, ale również w miesiącach wakacyjnych przypadających w danym roku szkolnym lub akademickim. Świadczenie to może być wypłacane za okres wakacji również wtedy, gdy przed ich rozpoczęciem uczeń lub student zakończył pobieranie nauki w szkole bądź na studiach wyższych.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy bądź spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Prawo do tego świadczenia można również nabyć po śmierci osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Po ukończeniu 16 lat renta rodzinna tylko dla uczących się

Uprawnionymi członkami rodziny, którzy mogą pobierać rentę rodzinną po osobie zmarłej, są m.in. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione. Do ukończenia 16 lat mogą one pobierać rentę rodzinną bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. Po ukończeniu tego wieku, aby mieć prawo do renty rodzinnej, muszą się uczyć. Świadczenie przysługuje im do czasu ukończenia tej nauki (zakończenia programowego toku studiów) wskazanego w zaświadczeniu odpowiedniej placówki, nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej ulega przedłużeniu do zakończenia tego roku studiów.

Do renty rodzinnej uprawnia nauka zarówno w publicznych, jak i niepublicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych, szkołach wyższych państwowych lub niepaństwowych, a także prowadzonych przez Kościół katolicki. Renta przysługuje również w razie dokształcania lub doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych (np. w ramach różnego rodzaju kursów lub praktyk zawodowych trwających odpowiednią liczbę godzin). Świadczenie może być pobierane bez względu na to, czy nauka odbywa się w systemie stacjonarnym, zaocznym, wieczorowym czy korespondencyjnie.

Prawo do renty rodzinnej bez względu na pobieranie nauki oraz osiągnięty wiek mają jedynie te dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki przed ukończeniem 25 lat.

Renta rodzinna na wymienionych wyżej warunkach przysługuje również przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Osoby te mogą uzyskać rentę rodzinną, jeśli zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego, emeryta lub rencisty (chyba że śmierć była następstwem wypadku). Ponadto osoby te nie mogą mieć ustalonego prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, a jeśli rodzice pozostają przy życiu, konieczne jest udowodnienie, że nie mogą zapewnić im utrzymania (nie jest to wymagane, gdy zmarły lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd).

Renta również za okres wakacji

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny nie tylko w czasie faktycznego pobierania nauki, ale przez cały rok szkolny lub akademicki, tj. do 31 sierpnia lub do 30 września. Uprawniony członek rodziny może więc pobierać to świadczenie także za miesiące wakacyjne poprzedzające naukę w kolejnej klasie lub na kolejnym roku studiów. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej ma prawo do renty również za lipiec i sierpień danego roku szkolnego, a student – również za lipiec, sierpień i wrzesień danego roku akademickiego. W związku z kontynuowaniem nauki w kolejnej klasie lub na kolejnym roku studiów należy przedłożyć w ZUS wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem szkoły lub uczelni potwierdzającym tę okoliczność. W razie dostarczenia tego dokumentu najpóźniej w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego lub akademickiego, renta przysługuje bez przerwy, za kolejne miesiące.

PRZYKŁAD

Marek K. od września 2011 r. podjął naukę w liceum. Po śmierci ojca w styczniu 2012 r. nabył prawo do renty rodzinnej. W czerwcu br. zakończył naukę w pierwszej klasie. Mimo to będzie mógł liczyć na wypłatę renty rodzinnej za miesiące wakacyjne, tj. za lipiec i sierpień br. Jeśli w sierpniu lub we wrześniu br. dostarczy zaświadczenie szkoły potwierdzające otrzymanie promocji do kolejnej klasy, ZUS będzie kontynuował wypłatę renty rodzinnej w roku szkolnym 2012/2013.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK