| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ZUS

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ZUS

Od większości decyzji wydawanych przez ZUS przysługuje odwołanie do sądów powszechnych. W przypadku decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należy najpierw dochodzić swoich praw, składając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rozpatrzenie wniosku

Po wpłynięciu wniosku sprawa jest ponownie rozpatrywana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na zasadach uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego w odniesieniu do decyzji wydanej w I instancji przez ministra (jest to tzw. tryb nadzwyczajny). Oznacza to, że ZUS – przystępując do ponownej analizy sprawy – jest zobowiązany kolejny raz przeanalizować cały materiał zgromadzony w sprawie, a jeśli to konieczne – przeprowadzić postępowanie w celu uzupełnienia tego materiału, aby mieć możliwie najpełniejszy obraz sprawy. Ponadto powinien wziąć pod uwagę wnioski wskazane przez stronę, nawet jeśli były one już raz rozpatrywane przez ZUS jako organ I instancji. Osoba wydająca decyzję w imieniu ZUS zostaje wyłączona z postępowania, jeżeli brała udział w podejmowaniu pierwszego rozstrzygnięcia w sprawie, która jest rozpatrywana ponownie.

Rozstrzygnięcie następuje w formie kolejnej decyzji, która powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, wraz z przytoczeniem przepisów prawa, na podstawie których nastąpiło rozstrzygnięcie.

Identyczne zasady będą obowiązywać te osoby, którym Zakład odmówił umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W tym zakresie ponownemu zbadaniu przez Zakład będzie podlegać prawidłowość rozstrzygnięcia na podstawie przesłanek umorzenia takich składek zawartych w art. 28 ustawy systemowej oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dalsze postępowanie sądowo-administracyjne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ponownie rozpatrując sprawę jako organ wyższego stopnia (reprezentantem Zakładu jest wówczas Prezes ZUS) – podlega kontroli niezawisłego sądu. Nie będzie to jednak kontrola sądu powszechnego (w zwykłym trybie w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych jest to Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). Nadzór nad prawidłowością rozstrzygnięć i postępowania w omawianym szczególnym rodzaju spraw sprawuje Sąd Administracyjny. W przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadzór sądu administracyjnego dotyczy w szczególności spraw, które mieszczą się w zakresie tzw. uznania administracyjnego.

Zarówno przyznanie świadczeń w drodze wyjątku, jak i umorzenie składek, mimo ustawowego określenia ram takiego postępowania, daje organowi rentowemu dużą swobodę co do wyboru rozstrzygnięcia w przedmiocie sprawy. Nie oznacza to jednak, że rozstrzygnięcie takie może mieć charakter całkowicie dowolny. Przy rozpatrywaniu wniosku zarówno w I, jak i II instancji ZUS powinien wszechstronnie i wnikliwie rozważyć wszystkie okoliczności sprawy. Ewentualne zaniechania w tym zakresie, jak również wszelkie błędy proceduralne będą podlegały ocenie przez sąd administracyjny.

Podstawa prawna:

  • art. 16 § 1, art. 17 pkt 2, art. 24 § 1 pkt 5, art. 104–113, art. 127 § 3, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • art. 28, art. 66 ust. 4 i 5, art. 83 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 83 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (DzU nr 141, poz. 1365).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK