| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ZUS

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ZUS

Od większości decyzji wydawanych przez ZUS przysługuje odwołanie do sądów powszechnych. W przypadku decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należy najpierw dochodzić swoich praw, składając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rozpatrzenie wniosku

Po wpłynięciu wniosku sprawa jest ponownie rozpatrywana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na zasadach uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego w odniesieniu do decyzji wydanej w I instancji przez ministra (jest to tzw. tryb nadzwyczajny). Oznacza to, że ZUS – przystępując do ponownej analizy sprawy – jest zobowiązany kolejny raz przeanalizować cały materiał zgromadzony w sprawie, a jeśli to konieczne – przeprowadzić postępowanie w celu uzupełnienia tego materiału, aby mieć możliwie najpełniejszy obraz sprawy. Ponadto powinien wziąć pod uwagę wnioski wskazane przez stronę, nawet jeśli były one już raz rozpatrywane przez ZUS jako organ I instancji. Osoba wydająca decyzję w imieniu ZUS zostaje wyłączona z postępowania, jeżeli brała udział w podejmowaniu pierwszego rozstrzygnięcia w sprawie, która jest rozpatrywana ponownie.

Rozstrzygnięcie następuje w formie kolejnej decyzji, która powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, wraz z przytoczeniem przepisów prawa, na podstawie których nastąpiło rozstrzygnięcie.

Identyczne zasady będą obowiązywać te osoby, którym Zakład odmówił umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W tym zakresie ponownemu zbadaniu przez Zakład będzie podlegać prawidłowość rozstrzygnięcia na podstawie przesłanek umorzenia takich składek zawartych w art. 28 ustawy systemowej oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dalsze postępowanie sądowo-administracyjne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ponownie rozpatrując sprawę jako organ wyższego stopnia (reprezentantem Zakładu jest wówczas Prezes ZUS) – podlega kontroli niezawisłego sądu. Nie będzie to jednak kontrola sądu powszechnego (w zwykłym trybie w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych jest to Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). Nadzór nad prawidłowością rozstrzygnięć i postępowania w omawianym szczególnym rodzaju spraw sprawuje Sąd Administracyjny. W przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadzór sądu administracyjnego dotyczy w szczególności spraw, które mieszczą się w zakresie tzw. uznania administracyjnego.

Zarówno przyznanie świadczeń w drodze wyjątku, jak i umorzenie składek, mimo ustawowego określenia ram takiego postępowania, daje organowi rentowemu dużą swobodę co do wyboru rozstrzygnięcia w przedmiocie sprawy. Nie oznacza to jednak, że rozstrzygnięcie takie może mieć charakter całkowicie dowolny. Przy rozpatrywaniu wniosku zarówno w I, jak i II instancji ZUS powinien wszechstronnie i wnikliwie rozważyć wszystkie okoliczności sprawy. Ewentualne zaniechania w tym zakresie, jak również wszelkie błędy proceduralne będą podlegały ocenie przez sąd administracyjny.

Podstawa prawna:

  • art. 16 § 1, art. 17 pkt 2, art. 24 § 1 pkt 5, art. 104–113, art. 127 § 3, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • art. 28, art. 66 ust. 4 i 5, art. 83 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 83 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (DzU nr 141, poz. 1365).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK