| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Przebieg czynności kontrolnych - uprawnienia inspektora kontroli ZUS

Przebieg czynności kontrolnych - uprawnienia inspektora kontroli ZUS

Prowadząc postępowanie, inspektor kontroli ZUS dysponuje szerokim, zakresem uprawnień. Sprawdzając prawidłowość rozliczeń płatnika, może badać całą związaną z zakresem kontroli dokumentację finansową, księgową, płacową, osobową. Ma również prawo przesłuchiwać płatnika oraz świadków, a jeżeli przedsiębiorca zalega w płatnościach z tytułu składek – dokonywać oględzin składników majątku dla potrzeb postępowania egzekucyjnego.

Wyłączenie inspektora z udziału w kontroli

Jednym z najważniejszych warunków prawidłowości prowadzenia postępowania kontrolnego jest całkowita bezstronność osoby, która to postępowanie prowadzi. Ze względu na ten wymóg inspektor kontroli ZUS podlega wyłączeniu z udziału w postępowaniu, na zasadach przewidzianych przez kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezstronność jego postępowania. Kontrolujący nie powinien prowadzić sprawy:

● w której jest jednocześnie stroną postępowania albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego własne prawa lub obowiązki,

● która dotyczy jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (powody wyłączenia od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli),

● w której był świadkiem albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron (lub przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych powyżej: małżonek, krewny, powinowaty, przysposobiony),

● jeśli jednocześnie wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,

● jeżeli jedną ze stron w sprawie jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

Jeżeli zaistnieją inne jeszcze, niż wskazane wyżej okoliczności, które wzbudzą wątpliwość co do bezstronności prowadzącego postępowanie kontrolne, powinien zostać on wyłączony z udziału w postępowaniu. Może to nastąpić na wniosek samego inspektora lub z urzędu. Wyłączenia z postępowania osoby, której bezstronność wzbudza wątpliwości, może się również domagać sam płatnik.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK