| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Ustalanie stopy procentowej składki wypadkowej

Ustalanie stopy procentowej składki wypadkowej

Od 1 kwietnia 2012 r. wzrosła wysokość stopy procentowej składki dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. Wynosi ona 1,93%.

Obliczanie stopy procentowej składki przez ZUS

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, który za 3 ostatnie lata kalendarzowe przekazywał do ZUS formularz ZUS IWA, ustala ZUS i stanowi ona iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek.

O wysokości stopy procentowej obowiązującej takiego płatnika w danym roku składkowym ZUS zawiadamia go na piśmie nie później niż do 20 kwietnia danego roku. Płatnik, który do 30 kwietnia danego roku nie otrzyma takiego zawiadomienia, powinien zwrócić się do ZUS o podanie obowiązującej go wysokości stopy procentowej składki.

Obliczanie stopy procentowej składki przez płatnika

Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, ale za 3 ostatnie lata kalendarzowe nie składali, z uwagi na brak takiego obowiązku, formularza ZUS IWA, opłacają składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej ustalonej dla grupy działalności, do której należą. Stopę tę są zobowiązani ustalić samodzielnie. Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, zwanego dalej rozporządzeniem. Należy przy tym zauważyć, że 1 kwietnia 2012 r. uległ zmianie załącznik do rozporządzenia, a zmiana polega na tym, że dla niektórych grup działalności stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wzrosła, a dla niektórych uległa obniżeniu. Grupy działalności zostały określone na podstawie działów (sekcji) wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przypisanie płatnika do właściwej grupy działalności następuje na podstawie dwóch pierwszych cyfr z kodu PKD 2007, aktualnego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego albo na dzień zgłoszenia w ZUS.

Przykład

Spółka komandytowa prowadzi działalność w zakresie produkcji gotowych parkietów podłogowych. Aktualny na dzień 31 grudnia 2011 r. kod PKD 2007 dla tej spółki to kod 16.22.Z. Zgodnie z dwoma pierwszymi cyframi kodu PKD 2007 spółka należy do działu „Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania”. Dla tej grupy działalności stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 2,53%.

ZUS nie wyliczy stopy procentowej składki także tym płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego poniżej 10 osób bądź nie mają obowiązku uzyskania wpisu do rejestru REGON. Płatnicy ci składkę na ubezpieczenie wypadkowe obliczają według stopy procentowej stanowiącej 50% najwyższej stopy procentowej dla wszystkich grup działalności. Dla tych płatników składek od 1 kwietnia 2012 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wzrosła z 1,67% na 1,93%.

Ustalona w powyższy sposób stopa procentowa obowiązuje płatnika przez cały rok składkowy. Niedopuszczalna jest zmiana przez płatnika stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w trakcie roku składkowego.

Podstawa prawna:

  • art. 27–33 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU nr 200, poz. 1692 ze zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DzU nr 251, poz. 1885 ze zm.).

 

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK