| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Wyrok SN z dnia 18 stycznia 2006 r. sygn. II BU 1/05

Wyrok SN z dnia 18 stycznia 2006 r. sygn. II BU 1/05

Pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zobowiązujące ubezpieczonego do udzielenia informacji, czy dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia, nie ma charakteru czynności zmierzającej do ściągnięcia należności w rozumieniu art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250 ze zm.) i w związku z tym nie przerywa biegu przedawnienia należności wskazanych w art. 35 ust. 3 tej ustawy.

Pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zobowiązujące ubezpieczonego do udzielenia informacji, czy dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia, nie ma charakteru czynności zmierzającej do ściągnięcia należności w rozumieniu art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250 ze zm.) i w związku z tym nie przerywa biegu przedawnienia należności wskazanych w art. 35 ust. 3 tej ustawy.

Przewodniczący SN Krystyna Bednarczyk

Sędziowie: SN Zbigniew Hajn (sprawozdawca), SA Zbigniew Korzeniowski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 stycznia 2006 r. sprawy ze skargi Piotra S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w P. o składki na ubezpieczenie społeczne, na skutek skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 września 2004 r. [...]

stwierdził, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 września 2004 r. [....] jest niezgodny z prawem.

Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu w sprawie Piotra S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w P. o składki na ubezpieczenie społeczne wyrokiem z 15 września 2004 r. oddalił apelację ubezpieczonego i zasądził od niego na rzecz ZUS-u kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej.

Sąd Apelacyjny podzielił „prawidłowe i niekwestionowane ustalenia Sądu pierwszej instancji”, z których wynika, że Piotr S. od 1 stycznia 1992 r. był ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Od 1 sierpnia 1992 r. pro-wadził działalność gospodarczą od której nie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne. Pismem z 25 stycznia 2001 r. ubezpieczony zwrócił się do organu rentowego o wyjaśnienie, czy ma prawo do kontynuowania ubezpieczenia rolniczego oraz czy ma obowiązek ubezpieczenia się w ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w P. pismem z 15 lutego 2001 r. zobowiązał ubezpieczonego do podania, czy dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia na druku S-51, oraz czy otrzymał w tej mierze decyzję. Następnie decyzją z 29 marca 2002 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził, że skarżący w okresie od 1 sierpnia 1992 r. do 31 grudnia 1996 r. podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Powód wniósł od wskazanej decyzji odwołanie do Sądu Okręgowego podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia z tytułu składek. Odwołanie powoda zostało jednakże oddalone przez Sąd Okręgowy wyrokiem z 9 stycznia 2003 r. Od wyroku tego powód złożył apelację. Zgodnie z obowiązującym w okresie prowadzenia przez Piotra S. działalności gospodarczej brzmieniem art. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250 ze zm.), obowiązkowemu ubezpieczeniu określonemu ustawą podlegają osoby, które prowadzana własny rachunek działalność gospodarczą. Natomiast zgodnie z art. 2 osoby spełniające równocześnie warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym określonym ustawą i ubezpieczeniem społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin podlegają ubezpieczeniu wynikającemu z ustawy. W opinii Sądu Apelacyjnego, który podzielił w całej rozciągłości ustalenia Sądu pierwszej instancji, ubezpieczony, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin, podlegał obowiązkowi ubezpieczenia społecznego od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności gospodarczej do momentu, w którym działalności tej zaprzestał. Tym samym przez cały, wchodzący w rachubę okres zobowiązany był do uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne. Zdaniem Sądu Apelacyjnego z chwilą wystosowania do ubezpieczonego pisma ZUS z 15 lutego 2001 r. doszło do przerwania biegu przedawnienia wymagalności należności z tytułu składek, gdyż organ rentowy podjął w ten sposób czynności zmierzające do ściągnięcia należności poprzez wezwanie ubezpieczonego do złożenia stosownych wyjaśnień i wniosków, co wypełniło znamiona art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. Nr 25, poz. 137 ze zm.). Oznacza to, że ubezpieczony wyrokiem Sądu zobowiązany został do zapłaty należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za nieprzedawniony okres od 1 lutego 1996 r. do 31 grudnia 1996 r.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK