| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Co najczęściej kontrolują inspektorzy PIP

Co najczęściej kontrolują inspektorzy PIP

Państwowa Inspekcja Pracy nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy. Pracodawca za naruszenia przepisów prawa pracy może być ukarany mandatem w wysokości do 2 tys. zł przez inspektora pracy. Jeżeli inspektor wystąpi o ukaranie pracodawcy do sądu, to kara grzywny za wykroczenia w zakresie prawa pracy wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Wypłata wynagrodzenia

Wynagrodzenie przysługuje co do zasady za czas przepracowany. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią, np. wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy itp.

Prawo pracownika do wynagrodzenia jest niezbywalne. Oznacza to, że nawet dobrowolnie pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia lub też przenieść go na inną osobę.

Wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić do rąk pracownika, a w innej formie może nastąpić tylko wówczas, gdy pracownik wyraził na to zgodę na piśmie lub też dana forma wypłaty wynika z zapisów układu zbiorowego pracy.

Wypłata wynagrodzenia za pracę odbywa się w miejscu, terminie, czasie i z częstotliwością wskazaną w regulaminie pracy lub w informacji o warunkach zatrudnienia udzielonej pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy nieposiadającemu regulaminu pracy. Wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić co najmniej raz w miesiącu z dołu po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca, a jeśli dzień wypłaty jest wolny, to w dniu poprzedzającym.

WAŻNE!

Błędem często spotykanym w części regulaminów pracy jest również brak określenia czasu i miejsca wypłaty wynagrodzenia, w sytuacji gdy wszyscy pracownicy wskazali rachunki bankowe w celu przekazywania na nie należnych świadczeń.

Plan urlopów

Jeśli pracodawca był zobowiązany do utworzenia planu urlopów, inspektor pracy sprawdzi, czy taki plan został sporządzony oraz prawidłowość zamieszczonych w nim informacji. Częstym błędem pracodawców jest zobowiązywanie pracowników do planowania również 4 dni urlopu na żądanie. Inspektor zwróci także uwagę, czy zaplanowane urlopy obejmują co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, a także czy uwzględniono w planie dodatkowe urlopy przysługujące niektórym kategoriom pracowników.

Istotną informacją dla inspektora będzie również to, czy plan urlopów został podany do wiadomości pracowników.

Wymagania dotyczące akt osobowych

Wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej określają przepisy rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286 ze zm.).

Właściwe prowadzenie akt osobowych powinno opierać się na następujących zasadach:

 • w aktach osobowych powinny znajdować się dokumenty dotyczące tylko jednego pracownika,
 • dokumenty, które znajdują się w aktach, powinny zostać podzielone na trzy części: A – dotyczące rekrutacji, B – dotyczące stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia, C – dotyczące ustania zatrudnienia,
 • dokumenty w każdej części powinny być ułożone chronologicznie i ponumerowane, każda z części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów,
 • w aktach osobowych powinny być przechowywane zasadniczo tylko kopie i odpisy dokumentów, poza dokumentami wskazanymi poniżej.

W aktach osobowych powinny być przechowywane następujące dokumenty:

 • umowa o pracę,
 • wszelkie zmiany umowy, dokonywane zarówno za porozumieniem stron w formie aneksów do umowy, jak i za wypowiedzeniem zmieniającym,
 • pisemne potwierdzenie zapoznania się z:

– treścią regulaminu pracy lub obwieszczeniem dotyczącym rozkładu czasu pracy,

– informacją wynikającą z art. 29 § 3 k.p.,

– przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

– zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących przepisach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy,

 • pisemne potwierdzenie warunków umowy o pracę (tzw. angaż lub zakres obowiązków),
 • orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami profilaktycznymi,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 4 lat o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich,
 • wnioski pracownika dotyczące:

– czasu pracy,

– urlopów wychowawczych,

– urlopów bezpłatnych,

 • oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę.

W zakresie dokumentów dotyczących nawiązania stosunku pracy w rozporządzeniu wymienione są jedynie przykładowe dokumenty, dlatego też możliwe jest przechowywanie w tym miejscu innych dokumentów, jak np. zwolnienia lekarskie, wnioski urlopowe.

Zdarza się, że pracodawcy tworzą dodatkową część akt osobowych, w których przechowują inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika, takie jak: ewidencja czasu pracy, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego, dokumenty przesyłane do urzędu skarbowego itp.

Okres przechowywania akt osobowych

Dokumentacja osobowa oraz wynagrodzeniowa powinna być przechowywana przez 50 lat. W skład dokumentacji osobowej wchodzą również akta osobowe pracowników tworzone w formie papierowej. Z tego względu powinny być szczególnie chronione przed zdarzeniami mogącymi spowodować ich zniszczenie lub uszkodzenie, takimi jak np. zalanie wodą czy pożar.

Przykład: Pracodawca przechowuje akta osobowe w kartonowych pudełkach, na zapleczu wśród zmagazynowanych towarów. Jednocześnie do tego pomieszczenia ma dostęp wielu pracowników firmy, a także osoby dostarczające towary z zewnątrz. Takie postępowanie pracodawcy jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, gdyż grozi uszkodzeniem akt lub nawet kradzieżą.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK