| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Terminy w prawie pracy i w umowach cywilnoprawnych

Terminy w prawie pracy i w umowach cywilnoprawnych

W Kodeksie pracy i innych przepisach regulujących stosunek pracy znajduje się wiele obowiązków, które należy wykonać w określonym czasie, i uprawnień, które przysługują zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy przez wyznaczony okres. Aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki lub korzystać z uprawnień, należy wiedzieć, jak liczyć takie terminy i okresy.

W kolejnym przypadku zamawiający ma także prawo odstąpienia od umowy o dzieło (bez wyznaczania dodatkowego terminu), jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym (art. 635 k.c.). Odstąpienie od umowy pociąga za sobą konieczność zwrotu spełnionych już świadczeń.

Przykład

Spółka zawarła z wykonawcą umowę na remont lokalu usługowego. W umowie strony ustaliły, że zostanie on zakończony do 30 listopada 2009 r. Uwzględniając ten termin, spółka przyjęła już zlecenia od swoich klientów, które mogłaby realizować w lokalu od początku grudnia 2009 r. W dniu 15 listopada 2009 r. przedstawiciel zamawiającego skontrolował postęp prac w lokalu. Okazało się, że wykonawca dopiero zgromadził odpowiedni sprzęt, jednak jeszcze nie rozpoczął prac remontowych. Spółka słusznie zatem ocenia, że jest mało prawdopodobne, aby wykonawca zdążył wykonać remont do końca listopada. W takim przypadku wykonawca może odstąpić od umowy.

Odstąpienie od umowy przez zamawiającego może też mieć miejsce w razie wadliwego wykonywania dzieła. W takiej sytuacji, jeżeli przyjmujący zamówienie wykona dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin (art. 636 § 1 k.c.). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

Przepis ten nie ma jednak zastosowania po odebraniu dzieła przez zamawiającego (wyrok SN z 3 listopada 2000 r., IV CKN 152/00, OSNC 2001/4/63).

Roszczenie o zwrot kosztów poprawienia dzieła ulega przedawnieniu z upływem 2 lat od oddania dzieła lub ustalonego umownie terminu oddania dzieła, jeżeli do oddania dzieła nie doszło (wyrok SN z 20 kwietnia 2006 r., III CSK 2/06, OSNC 2007/2/28).

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, dopóty zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie. Jednak w takim wypadku zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła (art. 644 k.c.). Odstąpienie wywiera skutek od chwili jego dokonania (wyrok SN z 26 stycznia 2001 r., II CKN 365/00, OSNC 2001/10/154).

Zasadą jest, że wynagrodzenie przysługujące wykonawcy powinno być spełnione w terminie oznaczonym w umowie o dzieło. Jeżeli strony nie określą ww. terminu w umowie, przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła (art. 642 § 1 k.c.). Gdy dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, to wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych (art. 642 § 2 k.c.).

Dzieło nie jest oddane, gdy wykonawca zaoferował je zamawiającemu, lecz ten ostatni odmawia odbioru z powodu, np. wad dzieła lub nieosiągnięcia umówionego rezultatu.

Wszelkie roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane (art. 646 k.c.). Jednak termin ten nie odnosi się do roszczeń wynikających z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady dzieła. Zastosowanie znajdują wówczas terminy uregulowane w przepisach o rękojmi przy sprzedaży.

Jeżeli przyjmujący zamówienie usuwa wady dzieła na żądanie zamawiającego (art. 636 § 1 k.c.), 2-letni termin przedawnienia roszczenia zamawiającego o zwrot kosztów poprawienia dzieła przez inną osobę rozpoczyna bieg od dnia oddania dzieła po wykonaniu poprawek przez przyjmującego zamówienie, a jeśli to nie nastąpiło – od upływu terminu do poprawienia wyznaczonego przez zamawiającego (uchwała SN z 28 października 1997 r., III CZP 42/97, OSNC 1998/4/54).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK