| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Jak prawidłowo rozwiązać umowę cywilnoprawną

Jak prawidłowo rozwiązać umowę cywilnoprawną

Każda ze stron może rozwiązać umowę zlecenia za wypowiedzeniem. Przepisy nie przewidują natomiast możliwości wypowiedzenia umowy o dzieło, ale dają prawo do odstąpienia od niej. Odstąpienie od takiej umowy następuje przez złożenie oświadczenia woli, które powoduje jej wygaśnięcie od momentu zawarcia.

Jednostronne odstąpienie od umowy może być zgłoszone wyłącznie w sytuacjach ściśle określonych przez Kodeks cywilny. Może to nastąpić, gdy:

  • w wyniku urzędowej zmiany cen lub stawek albo konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych zaszła potrzeba znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego. W tym przypadku od umowy może odstąpić zamawiający. Musi on jednak uczynić to niezwłocznie, płacąc przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia (art. 631 Kodeksu cywilnego),
  • przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem dzieła w takim stopniu, że nie jest prawdopodobne, aby ukończył je w terminie. W tym przypadku odstąpienie może nastąpić bez wyznaczenia dodatkowego terminu i przed upływem terminu do wykonania dzieła (art. 635 Kodeksu cywilnego),
  • przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a wyznaczony przez zamawiającego termin co do zmiany sposobu wykonania dzieła już upłynął (art. 636 Kodeksu cywilnego),
  • dzieło ma istotne wady, których nie da się usunąć lub z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć (art. 637 Kodeksu cywilnego).

Wykonanie prawa odstąpienia od umowy następuje przez złożenie przyjmującemu zamówienie jednostronnego oświadczenia woli, którego skuteczność jest uzależniona od dojścia do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Forma odstąpienia od umowy zależy natomiast od tego, w jakiej formie zawarto umowę o dzieło. W przypadku gdy umowa o dzieło została zawarta w zwykłej formie pisemnej albo w innej formie szczególnej, odstąpienie powinno być dokonane w tej formie.

PRZYKŁAD

Przyjmujący zamówienie zobowiązał się do przetłumaczenia książki z języka polskiego na francuski. Termin ustalono na 31 października 2012 r. Wskutek wypadku przyjmujący zamówienie znalazł się w szpitalu. Taka okoliczność opóźniła wykonanie dzieła, co z kolei powoduje, że nie jest prawdopodobne, aby tłumacz zdołał ukończyć je w umówionym czasie. W tej sytuacji zlecający może odstąpić od umowy – bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania dzieła, chociaż opóźnienie nie jest zawinione przez tłumacza.

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy, płacąc umówione wynagrodzenie. W takim przypadku zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła (np. materiały).

PRZYKŁAD

Ewelina K. zawarła umowę o dzieło z Martą W., która zobowiązała się wykonać kalendarze reklamowe. Przed wykonaniem zamówienia Ewelina K. złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wypłaciła wynagrodzenie przyjmującej zamówienie. Ewelina K. postanowiła zawiesić prowadzoną działalność i dlatego kalendarze przestały mieć dla niej znaczenie.

Jeżeli wykonanie dzieła zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie, to umowa o dzieło rozwiązuje się na skutek jego śmierci lub niezdolności do pracy. W takim przypadku, jeśli materiał był własnością przyjmującego zamówienie, a częściowo wykonane dzieło przedstawia – ze względu na zamierzony cel umowy – wartość dla zamawiającego, przyjmujący zamówienie lub jego spadkobierca może żądać, aby zamawiający odebrał materiał w stanie, w jakim się znajduje, za zapłatą jego wartości i odpowiedniej części wynagrodzenia.

(!)

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Podstawa prawna:

  • art. 61, art. 111, art. 112, art. 627, art. 631, art. 635, art. 636, art. 637, art. 646, art. 746 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK