| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Jak rozliczyć składki i podatek od umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w trakcie urlopu bezpłatnego

Jak rozliczyć składki i podatek od umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w trakcie urlopu bezpłatnego

Naszemu pełnoetatowemu pracownikowi udzieliliśmy urlopu bezpłatnego na okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r. W listopadzie zawarliśmy z nim umowę zlecenia (na okres 2 tygodni). Czy od kwoty wynagrodzenia wypłaconego mu z tytułu zlecenia powinniśmy opłacić składki ZUS na zasadach obowiązujących pracowników?

  • podstawę naliczenia zaliczki podatkowej stanowi przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe potrącone ze środków podatnika w danym miesiącu oraz o miesięczne koszty w wysokości 20% (lub 50% przy prawach autorskich) uzyskanego przychodu,
  • koszty uzyskania przychodu oblicza się od przychodu po odjęciu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowił przychód podlegający opodatkowaniu,
  • pracodawca od wypłat wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia musi pobierać zaliczkę na podatek w wysokości 18% podstawy opodatkowania, którą to zaliczkę zmniejsza następnie o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej ze środków podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony wyłącznie w jednym zakładzie na pełny etat (zgłoszony do ubezpieczeń z kodem 01 11 00) od 1 do 30 listopada przebywał na urlopie bezpłatnym. Zawarł ze swoim pracodawcą umowę zlecenia na okres od 12 do 16 listopada. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia zostało mu wypłacone 30 listopada. W tej sytuacji zakład pracy powinien go zgłosić do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA od 12 listopada (z kodem 04 11 00) i wyrejestrować na formularzu ZUS ZWUA, wpisując jako datę wyrejestrowania 17 listopada. Ponadto w dokumentacji rozliczeniowej za listopad 2012 r. płatnik powinien wykazać pracownika:

  • w imiennym raporcie ZUS RCA z kodem 04 11 00 z naliczonymi składkami od umowy zlecenia,
  • w imiennym raporcie ZUS RSA z kodem 01 11 00 i kodem świadczenia/przerwy 111.

Nawiązanie stosunku cywilnoprawnego z własnym pracodawcą w trakcie urlopu bezpłatnego nie w każdej sytuacji będzie się wiązać z koniecznością regulowania należności ZUS. Ze składek na ubezpieczenia społeczne będzie np. zwolniona osoba, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń (np. umowę o pracę zawartą z innym pracodawcą, z wynagrodzeniem nie mniejszym niż minimalne wynagrodzenie za pracę). Umowa zlecenia nie jest też tytułem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla uczniów i studentów do ukończenia 26. roku życia.

PRZYKŁAD

Firma consultingowa zatrudnia studenta (25 lat) na stanowisku handlowca. Oprócz umowy o pracę firma zawarła z tym pracownikiem umowę zlecenia. Przychody uzyskane przez tę osobę z tytułu umowy zlecenia są uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu umowy o pracę. Student wystąpił do pracodawcy o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na okres sesji egzaminacyjnej, od 1 stycznia do 28 lutego 2013 r. W okresie urlopu bezpłatnego stosunek pracy między firmą a pracownikiem ulega zawieszeniu i umowa zlecenia staje się samoistnym tytułem do ubezpieczeń. Gdyby urlopowany pracownik nie był studentem do 26. roku życia, płatnik miałby obowiązek zgłosić go do ZUS z tytułu umowy zlecenia. W tym konkretnym przypadku jednak płatnik nie może tego zrobić, gdyż samoistna umowa zlecenia zawarta ze studentem do 26. roku życia nie stanowi tytułu do ubezpieczeń ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Student pozostaje zatem zgłoszony do ZUS jako pracownik. Pracodawca w okresie urlopu bezpłatnego składa za niego raporty ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 111 (urlop bezpłatny), a z tytułu kontynuowanej umowy zlecenia nie zgłasza urlopowanego pracownika-studenta do ZUS.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 4 i pkt 19, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 1a, ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • art. 13 pkt 8, art. 22 ust. 9, art. 41 ust. 1 i ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
  • § 2 ust. 6 rozporządzenia z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465 ze zm.),
  • załącznik nr 18 rozporządzenie z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK