| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Zatrudnianie na umowę zlecenia i o dzieło - korzyści i zagrożenia

Zatrudnianie na umowę zlecenia i o dzieło - korzyści i zagrożenia

Pracodawca, który chce ograniczyć koszty zatrudnienia, powinien rozważyć, czy warto zatrudniać osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. Taka forma zatrudnienia daje bowiem zatrudniającym sporo korzyści.

Mniejsze prawa dla zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne podlegają przepisom Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Oznacza to, że osoby pracujące na umowy cywilnoprawne nie mają takich uprawnień jak pracownicy.

Osobom tym nie przysługują zatem:

  • płatny urlop wypoczynkowy,
  • minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • wynagrodzenie przestojowe,
  • ochrona przed zwolnieniem z pracy,
  • dodatki za pracę w nocy,
  • rekompensata za godziny nadliczbowe.

Pracownikom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne trzeba jednak zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 304 Kodeksu pracy). Przepisy nie określają konkretnie, jakie obowiązki z zakresu bhp powinni realizować zatrudniający na umowy cywilnoprawne. Przyjmuje się, że to sami zleceniodawcy powinni decydować, czy skierują zleceniobiorcę np. na profilaktyczne badania lekarskie czy szkolenia bhp. Decydujące znaczenie będzie miał w tym przypadku charakter pracy i stopień zagrożenia wypadkowego. Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z 25 września 1974 r. (II CR 493/74), stwierdzając, że pracodawca może, ale nie musi wymagać w stosunku do tych osób poddania się badaniom lekarskim. Jeżeli osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne pracują w warunkach niebezpiecznych, np. przy użyciu ciężkiego sprzętu, to badania i szkolenia bhp będą konieczne.

Największą korzyścią wynikającą z zatrudniania osób na umowę zlecenia i umowę o dzieło jest łatwość rozwiązania takich umów. Okres wypowiedzenia dla każdej z tych umów jest taki, jaki strony ustalą w umowie. Jeżeli w umowie nie będzie ustalonego okresu wypowiedzenia, można ją wypowiedzieć w trybie natychmiastowym.

Inną ważną korzyścią są mniejsze koszty pracy zleceniobiorców niż w przypadku pracowników, wynikające z braku konieczności zapewniania urlopów wypoczynkowych czy stosowania przepisów ochronnych dotyczących wynagrodzenia.

Umowa o dzieło bez składek ZUS

Pod względem obowiązku ubezpieczeniowego zdecydowanie najmniej obciążającą finansowo zlecającego jest umowa o dzieło.

Jest to rodzaj umowy, który w ogóle nie skutkuje obowiązkiem ubezpieczeń – ani społecznych, ani zdrowotnego. Od wynagrodzenia uzyskanego za wykonanie dzieła zarówno jego wykonawca, jak i zlecający nie opłacają do ZUS żadnych składek. Ta ogólna zasada nie ma jednak zastosowania do umów o dzieło zawartych z osobą jednocześnie pozostającą ze zlecającym w stosunku pracy oraz z osobą wykonującą dzieło na rzecz swojego pracodawcy (pracodawca jest ostatecznym beneficjentem pracy wykonanej przez wykonawcę).

W systemie ubezpieczeń społecznych obowiązuje bowiem szersza definicja pracownika, niż wynika to z przepisów Kodeksu pracy. Za pracownika uważana jest nie tylko osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy, ale również taka, która zawarła z własnym pracodawcą dodatkową umowę zlecenia bądź inną umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia albo umowy o dzieło, lub która wykonuje taką umowę na rzecz własnego pracodawcy (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej). Nie ma zatem możliwości, aby oszczędzić na składkach za własnego pracownika, zatrudnionego dodatkowo w ramach umowy o dzieło. Taką umowę można oczywiście zawrzeć, jednak wszystkie przychody uzyskane z jej tytułu trzeba będzie oskładkować na ogólnych zasadach, dotyczących pracowników etatowych.

Ubezpieczenia zleceniobiorcy

Z kolei samoistna (stanowiąca dla zleceniobiorcy jedyny tytuł do ubezpieczeń) umowa zlecenia pod względem obciążeń finansowych związanych z obowiązkiem ubezpieczeniowym nie odbiega znacznie od kosztów, jakie są związane z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy. Zleceniobiorca podlega bowiem obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, a także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dobrowolnie może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, jednak składka na to ubezpieczenie nie będzie stanowiła dodatkowego kosztu dla zleceniodawcy – jest w całości finansowana ze środków zleceniobiorcy.

Autorzy:

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych specjalista w zakresie prawa pracy

Źródło:

INFOR
Serwis Inforlex RODO 3 m-ce + książka RODO dla kadrowych i HR198.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK