| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Praca tymczasowa > Jakie są konsekwencje zatrudniania pracowników tymczasowych przez okres dłuższy niż dopuszczalny

Jakie są konsekwencje zatrudniania pracowników tymczasowych przez okres dłuższy niż dopuszczalny

Korzystanie z pracy pracowników tymczasowych polega na „wypożyczeniu” ich z agencji pracy tymczasowej, z którą takie osoby mają podpisane umowy o pracę. Wypożyczenie nie może mieć jednak charakteru trwałego i zastępować w sposób ciągły zatrudniania pracowników w formie stosunku pracy. Ustawodawca kształtując warunki zatrudnienia w formie tymczasowej przewidział pewne ograniczenia w tym zakresie.

Powyższy przepis od samego początku budził kontrowersje wśród komentatorów prawa z uwagi na niejasny podmiot, do którego został on skierowany oraz brak określonych konsekwencji jego naruszania. Zdaniem niektórych ekspertów, w tym również według stanowiska Ministerstwa Gospodarki i Pracy, został on skierowany wyłącznie do agencji pracy tymczasowej oraz pracownika tymczasowego, a nie do pracodawcy użytkownika, dla którego nie ma znaczenia długość skierowania do jego zakładu tego samego pracownika. Pogląd ten został jednak skrytykowany ze względu na możliwość rezygnacji przez pracodawców z trwałego zatrudniania pracowników na rzecz wypożyczania ich z agencji pracy tymczasowej. Celem ustawodawcy było uniknięcie takich skutków ustawy i dlatego zawarł w niej przepisy, które miały temu przeciwdziałać. Zabieg ten jednak nie udał się prawodawcy w pełni. Wynika to z faktu braku uregulowanej jakiejkolwiek sankcji za naruszenie art. 20 ustawy o pracownikach tymczasowych przez kogokolwiek, czy to agencję, czy pracodawcę użytkownika.

WAŻNE

Nie istnieje żadna, uregulowana przepisami, sankcja za zatrudnianie w ramach pracy tymczasowej przez okres dłuższy niż 18 miesięcy lub 36 miesięcy.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, przewidziano następujące wykroczenia z ustawy o pracownikach tymczasowych:

1. Kto, będąc pracodawcą użytkownikiem lub działając w jego imieniu, nie zapewnia pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej lub nie wyposaża stanowiska pracy pracownika tymczasowego w maszyny i inne urządzenia techniczne, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto, będąc pracodawcą użytkownikiem lub działając w jego imieniu, nie wypełnia uzgodnionych na piśmie z agencją pracy tymczasowej obowiązków pracodawcy, w tym:

  • nie dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
  • nie zapewnia pracownikowi tymczasowemu napojów i posiłków profilaktycznych;
  • nie zapewnia przeszkolenia pracownika tymczasowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz szkolenia okresowego;
  • nie zapewnia ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy;
  • nie informuje pracownika tymczasowego o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami;
  • nie wypełnia innych obowiązków, uzgodnionych z agencją pracy tymczasowej, związanych z wykonywaniem pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego (art. 27 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

Wykroczenia te zostały przez ustawodawcę dopasowane do wykroczeń, jakie może popełnić każdy pracodawca w stosunku do podległych pracowników. W przeciwieństwie do Kodeksu pracy są one skonkretyzowane. Należy przy tym zauważyć, że zapisany katalog wykroczeń nie jest zamknięty.

Wysokość grzywny, jaką w przypadku popełnienia tych wykroczeń może nałożyć inspektor pracy w drodze mandatu karnego, wynosi od 20 zł do 2000 zł. W drodze postępowania sądowego na podstawie wniosku inspektora pracy sąd może orzec grzywnę od 20 zł do 5000 zł. Zarówno Sąd pracy, jak i inspektor pracy nie mogą natomiast ukarać agencji pracy tymczasowej lub pracodawcy użytkownika za naruszenie art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, tj. np. za dłuższe wykonywanie pracy tymczasowej przez tego samego pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika. Taki stan faktyczny zostanie niewątpliwie uregulowany wnioskiem inspektora pracy o zaprzestanie takich praktyk. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość uznania przez sąd pozorności zatrudnienia pracownika w formie tymczasowej i ustalenie istnienia stosunku pracy między nim a pracodawcą użytkownikiem na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Taki wyrok będzie jednak możliwy w przypadku udowodnienia pracodawcy użytkownikowi wiedzy i przyzwolenia na dłuższe kierowanie do jego zakładu tego samego pracownika tymczasowego przez okres przekraczający okres ustalony w ustawie o pracownikach tymczasowych.

Podstawa prawna:

  • art. 20, art. 27–28 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.)
  • art. 96 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.)

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK