| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Zatrudnianie dzieci

Dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia może wykonywać pracę lub inne zajęcia zarobkowe. Z pracy dzieci mogą jednak korzystać tylko podmioty zajmujące się działalnością kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową (art. 3045 k.p.).

Do zatrudnienia dziecka (bez względu na podstawę prawną) konieczne jest wcześniejsze uzyskanie przez pracodawcę zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka oraz zezwolenia właściwego inspektora pracy (wydanego na wniosek podmiotu, który z tej pracy chce korzystać).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

• pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych, zgoda powinna dotyczyć pracy na rzecz konkretnego podmiotu, nie może to być zgoda ogólna,

• opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko konkretnie wskazanej pracy,

• opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza (jeżeli podlega obowiązkowi szkolnemu), dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w czasie wykonywania pracy.

Po rozpatrzeniu wniosku właściwy inspektor pracy, jeśli nie stwierdzi okoliczności przemawiających przeciwko zatrudnieniu dziecka, wydaje zezwolenie.

Powinno ono zawierać:

• dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,

• oznaczenie podmiotu, na którego rzecz dziecko ma wykonywać pracę,

• określenie dopuszczalnego okresu wykonywania tej pracy, zezwolenie nie może zostać wydane na czas nieokreślony,

• określenie maksymalnego dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy (lub wykonywania innych zajęć zarobkowych),

• a także inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Właściwy inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych:

• powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka,

• zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.

Do cofnięcia wydanego zezwolenia obliguje inspektora pracy zawsze wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka. Wniosek nie musi być specjalnie umotywowany, oznacza on bowiem cofnięcie udzielonej przez przedstawiciela lub opiekuna zgody na wykonywanie przez dziecko pracy. Tym samym dalsze wykonywanie przez dziecko pracy nie jest już możliwe.

Wydane zezwolenie zostanie również cofnięte z urzędu w każdym przypadku, w którym inspektor stwierdzi, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w tym zezwoleniu. Powinno ono zostać cofnięte także w przypadku, gdy wykonywanie pracy negatywnie wpływa na wypełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego (pogorszenie stopni, uwagi nauczycieli co do zachowania dziecka) lub na zdrowie psychofizyczne dziecka, jego kontakty z otoczeniem.

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK