| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych

Ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej, którą odpisują od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) zawiera szczegółowe uregulowania dotyczące zasad udzielania ulgi osobom z niepełnosprawnością.

Warunkiem skorzystania ze wspomnianych ulg jest posiadanie:

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub
 • decyzji o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej, lub
 • orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa – w rozumieniu wspomnianej ustawy są to osoby, wobec których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności, lub
 • orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa – w rozumieniu ww. ustawy są to osoby, w stosunku do których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki poniesione w związku z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

W ust. 7a ustawa zawiera katalog wydatków, jakie mogą być poniesione na cele rehabilitacyjne. Wydatki te mogą być poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
 • utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),

 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

– osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

– osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione wyżej,

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- -rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

– na turnusie rehabilitacyjnym,

– w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych,

– na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Warunkiem odliczenia większości z tych wydatków jest posiadanie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie. Wyjątek stanowią te wydatki, wobec których ustawodawca zastosował ograniczenie kwotowe odliczenia wydatków.

Należy również pamiętać, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi pod warunkiem, że wydatki na te cele nie zostały w całości sfinansowane lub dofinansowane ze środków:

 • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • PFRON,
 • NFZ,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

bądź nie zostały zwrócone tym osobom w inny sposób.

Jeśli natomiast wydatki te zostały częściowo sfinansowane ze wskazanych powyżej środków bądź zwrócone w innej formie, można odliczyć różnicę między poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną bądź zwróconą w innej formie.

Wydatki wymienione w ust. 7a ustawy mogą zostać odliczone także przez osobę, na której utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, której wydatki dotyczą.

Na utrzymaniu mogą pozostawać następujące osoby niepełnosprawne:

 • współmałżonek,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha,
 • zięciowie,
 • synowe.

Aby skorzystać z możliwości odliczenia, dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć kwoty 9120 zł w danym roku podatkowym.

@RY1@i26/2011/033/i26.2011.033.000.0050.101.jpg@RY2@

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło:

INFOR
Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej78.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »