| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Wyposażenie stanowiska dla bezrobotnego - jak otrzymać refundację z urzędu pracy?

Wyposażenie stanowiska dla bezrobotnego - jak otrzymać refundację z urzędu pracy?

Prowadzę działalność gospodarczą. W kwietniu zamierzam zatrudnić bezrobotnego i złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Co powinien zawierać wniosek? Jak prawidłowo rozliczyć już otrzymaną refundację?

Przedsiębiorca, który otrzymał refundację kosztów, jest zobowiązany zatrudniać bezrobotnego w pełnym wymiarze pracy przez minimum 24 miesiące

Należy również pamiętać, że do wniosku o refundację należy dołączyć następujące oświadczenia (§ 2 ust. 2 rmpips):

  • o niezaleganiu w wypłacaniu w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz o opłacaniu w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • o niezaleganiu z opłacaniem w terminie innych danin publicznych,
  • o nieposiadaniu innych nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
  • o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, o niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.,
  • o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji

– Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2),

  • o nierozwiązaniu, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot.

O tym, czy wniosek został uwzględniony czy odrzucony, starosta ma obowiązek poinformować przedsiębiorcę w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta musi podać przyczynę odmowy.

Powodem odrzucenia może być niespełnianie jednego z warunków określonych w § 2 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej lub brak kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku (§ 3 rmpips).

Otrzymanie refundacji

Podstawą zwrotu poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków na wyposażenie stanowiska pracy jest umowa ze starostwem powiatowym. Umowa zawierana jest na piśmie i zobowiązuje pracodawcę do (§ 4 ust. 2 rmpips):

  • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnego przez 24 miesiące;
  • utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;
  • zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami w przypadku:

– złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2,

– naruszenia innych warunków umowy;

  • zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK