| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Czy pracodawca zatrudniający młodocianych ma dodatkowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Czy pracodawca zatrudniający młodocianych ma dodatkowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Pracodawca, w celu obniżenia kosztów działalności oraz możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników w przyszłości, zatrudnił pracowników młodocianych. Wykonują oni pracę od godziny 4.00 rano od niedzieli do piątku. Opiekun prawny jednego z pracowników młodocianych nie wyraził zgody na wykonywanie pracy przez podopiecznego w czasie określonym przez pracodawcę. Czy na pracodawcę zatrudniającego pracowników młodocianych nałożone są dodatkowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Przystosowanie do właściwego wykonywania pracy powinno być pojmowane w sposób szeroki, z uwzględnieniem nie tylko tego, co ściśle i bezpośrednio wiąże się z wykonywaniem (technologią) określonych czynności na stanowisku pracy (temu służy realizacja programu tzw. praktycznej nauki zawodu), ale także współpracy z innymi pracownikami oraz zaznajomienia z porządkiem ustalonym w zakładzie pracy i z korzystaniem z jego urządzeń.

Pracodawca musi zapewnić właściwe warunki adaptacji zawodowej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników młodocianych, niezależnie od rodzaju umowy zawartej z nimi przez pracodawcę.

Ponadto pracodawca ma obowiązek:

 • zawrzeć umowę o pracę na piśmie;
 • terminowo wypłacać wynagrodzenie;
 • sporządzić i zamieścić w regulaminie pracy wykaz prac wzbronionych młodocianym i wykaz prac, przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego;
 • wywiesić w widocznym miejscu na terenie komórki organizacyjnej, na terenie której pracę wykonuje młodociany, wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których wykonywane są te prace;
 • zapewnić stanowiska szkoleniowe;
 • wyposażyć młodocianego w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej;
 • zapewnić dostęp do pomieszczeń higienicznosanitarnych;
 • wyznaczyć nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu, opiekunów praktyk;
 • zapoznać młodocianego z regulaminami wewnątrzzakładowymi oraz organizacją pracy;
 • sporządzić w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu protokół powypadkowy.

WSKAZÓWKA!

Dzieci, które nie ukończyły 16 lat, można w drodze wyjątku zatrudnić w celu przygotowania zawodowego:

 • po spełnieniu wszystkich przewidzianych prawem wymagań bądź
 • po uprzednim wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.

W innych warunkach zatrudnianie dziecka poniżej 16 lat jest niedopuszczalne.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 190–206, 3045 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (DzU nr 200, poz. 2047 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK