| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Obowiązek ponownego zatrudnienia zwolnionego pracownika

Obowiązek ponownego zatrudnienia zwolnionego pracownika

Pracodawca, który planuje ponowne zatrudnienie pracowników, musi pamiętać, że pracownikom, z którymi wcześniej rozwiązał umowę o pracę w ramach zwolnień grupowych, przysługuje prawo zgłoszenia chęci powrotu do pracy. Uprawnienie to pracownicy mogą zrealizować pod warunkiem przekazania pracodawcy zamiaru ponownego przyjęcia do pracy w ciągu roku od zwolnienia z pracy.

Zgłoszenie zamiaru podjęcia zatrudnienia

Pracownik, który zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do ponownego zatrudnienia, powinien zgłosić zamiar powrotu do pracy w ciągu roku od daty rozwiązania z nim stosunku pracy. Termin ten należy liczyć od dnia rozwiązania stosunku pracy, a nie od dnia złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia albo np. od dnia uprawomocnienia się wyroku odmawiającego zwolnionemu pracownikowi przywrócenia do pracy. Można również zgłosić zamiar ponownego przyjęcia do pracy w okresie wypowiedzenia, gdy stosunek pracy nie został jeszcze rozwiązany. Zamiar pracownika powinien być zgłoszony nie później niż w ciągu roku od ustania stosunku pracy.

Nie jest wymagana żadna szczególna forma, w jakiej pracownik musi złożyć wniosek o gotowości do ponownego nawiązania stosunku pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z 13 lutego 1997 r. (I PKN 80/96, OSNP 1997/23/463) stwierdził, że „zgłoszenie przez pracownika zamiaru powrotu do zakładu pracy przed upływem roku od rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy może nastąpić przez każde jego zachowanie, które ujawnia ten zamiar w sposób dostateczny”.

W wyroku z 18 października 2005 r. (II PK 81/05, OSNP 2006/19–20/290) SN uznał natomiast, że „prośba pracownika o cofnięcie wypowiedzenia, umotywowana okolicznościami uzasadniającymi przypuszczenie, że po upływie okresu wypowiedzenia potrzeby pracodawcy będą wymagały zatrudnienia pracownika w tej samej grupie zawodowej, powinna być traktowana jako zgłoszenie zamiaru powrotu do pracy”.

W orzecznictwie przeważa pogląd, że zatrudnienie innego pracownika zwalnia pracodawcę z obowiązku ponownego zatrudnienia pracowników zwolnionych grupowo. Na przykład Sąd Najwyższy w wyroku z 5 lipca 2006 r. (III PK 34/06, OSNP 2007/13–14/191) uznał, że zgłoszenie zamiaru powrotu do pracy przez pracownika zawiadomionego o planowanym naborze na stanowisko pracy w tej samej grupie zawodowej po terminie wyznaczonym przez pracodawcę oraz w momencie, gdy nie dysponuje on już wolnymi miejscami pracy, zwalnia pracodawcę z obowiązku jego zatrudnienia. Obowiązek ten może jednak ponownie powstać, gdy zwolni się miejsce pracy w tej samej grupie zawodowej, a nie upłynął jeszcze rok od zwolnienia pracownika.

Pracodawca powinien zatrudnić pracownika, który zgłosił zamiar ponownego zatrudnienia, w okresie 15 miesięcy od daty rozwiązania z nim stosunku pracy (art. 9 ust. 2 ustawy o zwolnieniach grupowych). Zarówno upływ tego terminu, jak i rocznego terminu, w czasie którego pracownik powinien zgłosić zamiar ponownego zatrudnienia, powodują wygaśnięcie uprawnień pracownika.

Zatrudniony ponownie pracownik nie ma obowiązku zwrotu odprawy pieniężnej, jaką otrzymał wcześniej z powodu zwolnienia z pracy.

Sankcja za odmowę ponownego nawiązania stosunku pracy

Jeżeli pracodawca, wbrew obowiązkowi, odmówi ponownego zatrudnienia byłego pracownika zwolnionego wcześniej grupowo, ten może dochodzić roszczenia o nawiązanie stosunku pracy przed sądem pracy.

Wyrok sądu stwierdzający obowiązek pracodawcy nawiązania stosunku pracy z tą osobą zastępuje oświadczenie woli pracodawcy o zawarciu umowy o pracę, co powoduje powstanie stosunku pracy w dniu uprawomocnienia się wyroku.

Zamiast roszczenia o nawiązanie stosunku pracy pracownik może domagać się zapłaty odszkodowania za szkodę, którą poniósł w następstwie niewykonania przez pracodawcę jego obowiązku.

Podstawa prawna:

  • art. 1, art. 8–9 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK