| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2004 r. sygn. I PK 288/03

Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2004 r. sygn. I PK 288/03

Akt normatywny przekazujący kompetencje pomiędzy organami administracji publicznej przesądza o przejęciu tych publicznych zadań jako zakładu pracy lub jego części na podstawie art. 231 k.p., chyba że ustawa stanowi inaczej. Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra Sędziowie SN: Zbigniew Myszka (sprawozdawca), Andrzej Wróbel. Sąd Najwyższy, po

Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2004 r. sygn. I PK 288/03

Akt normatywny przekazujący kompetencje pomiędzy organami administracji publicznej przesądza o przejęciu tych publicznych zadań jako zakładu pracy lub jego części na podstawie art. 231 k.p., chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra

Sędziowie SN: Zbigniew Myszka (sprawozdawca), Andrzej Wróbel.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2004 r. sprawy z powództwa Jerzego U. przeciwko Wojewodzie M. w K. o ustalenie i wynagrodzenie, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 6 lutego 2003 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy w Krakowie wyrokiem z dnia 6 lutego 2003 r. oddalił apelację pozwanego Wojewody M. od wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Nowym Sączu z dnia 22 marca 2002 r. ustalającego istnienie stosunku pracy między powodem Jerzym U. a pozwanym Wojewodą od dnia 1 stycznia 2002 r. na dotychczasowych warunkach pracy i płacy oraz zasądzającego od tego pozwanego na rzecz powoda wynagrodzenie za styczeń i luty 2002 r. w kwocie 2.268,51 zł brutto z odsetkami, a także oddalającego powództwo w stosunku do pozwanego Powiatowego Urzędu Pracy w N.S.

W sprawie tej ustalono, że w okresie od dnia 1 sierpnia 1995 r. do 31 grudnia 1999 r. powód był pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w K. - Filii w N.S. Pismem z dnia 10 listopada 1999 r. Dyrektor tej Filii poinformował powoda, że z dniem 1 stycznia 2000 r. staje się on - na zasadzie art. 231 k.p. - pracownikiem administracji samorządowej, tj. Powiatowego Urzędu Pracy w N.S. w związku z przejęciem zadań wykonywanych przez powoda przez tę administrację. Powód został kierownikiem działu kontroli legalności zatrudnienia.

Pismem z dnia 8 listopada 2001 r. Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w N.S. poinformował powoda, że w związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2002 r. zadań w zakresie kontroli legalności zatrudnienia przez Wojewodę M., od tej daty powód staje się pracownikiem M. Urzędu Wojewódzkiego. W piśmie tym powód został pouczony o prawie rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy bez wypowiedzenia. Następnie pismem z dnia 30 listopada 2001 r. poinformowano powoda, że rekrutacja pracowników do realizacji wyżej wymienionych zadań odbędzie się według zasad naboru do korpusu służby cywilnej, w którym powód może wziąć udział. Pismem z dnia 21 grudnia 2001 r. M. Urząd Wojewódzki w K. powiadomił Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w N.S., że ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy w strukturach kontroli legalności zatrudnienia ukazało się w Biuletynie Służby Cywilnej i że w przypadku zakwalifikowania pracowników tego Powiatowego Urzędu Pracy do pracy w M. Urzędzie Wojewódzkim zostanie przekazana informacja dotycząca wymaganej dokumentacji osobowej. Powód złożył swoją ofertę, jednakże w ogóle nie został zaproszony na rozmowę wstępną. Pomimo to w dniu 2 stycznia 2002 r. powód złożył oświadczenie o gotowości do pracy w M. Urzędzie Wojewódzkim w jednostce kontrolującej przestrzeganie przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Następnie w dniu 25 stycznia 2002 r. powód otrzymał z tego Urzędu pismo informujące go, że postępowanie kwalifikacyjne przed komisją do spraw naboru pracowników jest wieloetapowe, a powód nie został zakwalifikowany do ostatniego etapu konkursowego, tj. do rozmowy z tą komisją. W tej sytuacji powód w dniu 1 lutego 2002 r. ponownie pisemnie potwierdził swoją gotowość do pracy. W odpowiedzi M. Urząd Wojewódzki pismem z dnia 15 lutego 2002 r. poinformował powoda, że sprawę uważa za wyjaśnioną w poprzednich pismach dotyczących możliwości zatrudnienia, które powód otrzymał.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK