| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2004 r. sygn. I PK 362/03

Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2004 r. sygn. I PK 362/03

Do przekształceń organizacyjnych i kompetencyjnych pracodawców w ramach reformy administracji publicznej, nieobjętych przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), mógł mieć zastosowanie art. 231 k.p.

Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2004 r. sygn. I PK 362/03

Do przekształceń organizacyjnych i kompetencyjnych pracodawców w ramach reformy administracji publicznej, nieobjętych przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), mógł mieć zastosowanie art. 231 k.p.

Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka

Sędziowie SN: Józef Iwulski (sprawozdawca), Barbara Wagner

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2004 r. sprawy z powództwa Władysława J. przeciwko Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w L. o nagrodę jubileuszową i inne roszczenia, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 marca 2003 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Powód Władysław J. w pozwie przeciwko Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w L. domagał się uznania za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę oraz zasądzenia wynagrodzenia za okres wypowiedzenia w kwocie 4.546 zł. W piśmie procesowym z dnia 15 grudnia 2000 r. wniósł ponadto o zasądzenie odprawy emerytalnej w kwocie 11.365 zł, nagrody jubileuszowej w kwocie 9.092 zł, dodatku inspekcyjno-kontrolnego w kwocie 7.200 zł oraz kwoty 684 zł tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a także sprostowania świadectwa pracy. W toku postępowania powód cofnął pozew co do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatku inspekcyjno-kontrolnego oraz sprecyzował żądanie, domagając się odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz wynagrodzenia za okres dwóch miesięcy wypowiedzenia, nie zgłaszając innych roszczeń.

Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2002 r. [...] Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie zasądził na rzecz powoda kwoty: 4.546 zł, 9.002 zł oraz 11.365 zł. Sąd Okręgowy ustalił, że powód w okresie od 5 marca 1994 r. do 31 grudnia 1998 r. był zatrudniony w Urzędzie Miejskim w L. na stanowisku inspektora w Wydziale Budownictwa, Architektury i Urbanistyki. Pod koniec 1998 r. pięciu imiennie wymienionych pracowników tego wydziału, w tym powód, zostali poinformowani przez przełożoną, że od początku 1999 r. będą obsługiwać Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, a ich przełożonym będzie Stanisław B. Powiatowe Inspektoraty Nadzoru utworzone zostały z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). Od początku stycznia 1999 r. wskazani pracownicy podjęli pracę pod kierownictwem Stanisława B., powołanego na stanowisko pełniącego obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wszelkie sprawy kadrowe nadal były prowadzone przez Urząd Miejski, a pracownicy początkowo zajmowali dotychczasowe pomieszczenia i dopiero w późniejszym okresie przenieśli się do nowej siedziby. Od stycznia 1999 r. z pracownikami nie były sporządzane umowy o pracę. Dopiero w dniu 1 października 1999 r. powód popisał umowę o pracę z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. W roku 2000 została sporządzona nowa umowa o pracę z datą 4 stycznia 1999 r., stwierdzająca, że stosunek pracy został nawiązany na czas nieokreślony począwszy od 1 stycznia 1999 r. W tym samym czasie powód otrzymał z Urzędu Miejskiego świadectwo pracy, w którym podano, że był zatrudniony w okresie od 5 marca 1994 r. do 31 grudnia 1998 r., chociaż pismem z dnia 20 września 1999 r. został poinformowany, że stosunek pracy zostaje z nim rozwiązany na mocy porozumienia stron, a nadto w 1999 r. otrzymał świadectwo pracy, z którego wynika, iż był zatrudniony w Urzędzie Miejskim do 30 września 1999 r. W dniu 27 października 2000 r. powód otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę zawartej w dniu 4 stycznia 1999 r., z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w świadectwie pracy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazał, że powód był zatrudniony od 1 stycznia 1999 r. do 30 listopada 2000 r. Pozwany odmówił sprostowania tego świadectwa pracy.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK