| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 12 lipca 2005 r. sygn. II PK 358/04

Wyrok SN z dnia 12 lipca 2005 r. sygn. II PK 358/04

Termin zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy (art. 48 § 1 k.p.) jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu na podstawie art. 168 i 169 k.p.c. Pracownik może jednak wykazać, że przekroczenie tego terminu nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wskutek niepowiadomienia go o wyroku przywracającym do

Wyrok SN z dnia 12 lipca 2005 r. sygn. II PK 358/04

Termin zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy (art. 48 § 1 k.p.) jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu na podstawie art. 168 i 169 k.p.c. Pracownik może jednak wykazać, że przekroczenie tego terminu nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wskutek niepowiadomienia go o wyroku przywracającym do pracy przez pełnomocnika procesowego.

Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Andrzej Kijowski, Barbara Wagner

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2005 r. sprawy z powództwa Andrzeja S. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w N.M.L. o ustalenie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okrę-gowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu z dnia 13 sierpnia 2004 r.

1. zmienił zaskarżony wyrok i oddalił apelację strony pozwanej,

2. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 120 zł (sto dwadzieścia) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2004 r. [...] Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu zmienił - w wyniku uwzględnienia apelacji pozwanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w N.M.L. - wyrok Sądu Rejonowego w Iławie w sprawie z powództwa Andrzeja S. o ustalenie, oddalając powództwo. Sąd drugiej instancji uznał, iż w stanie faktycznym sprawy, niedotrzymanie przez powoda siedmiodniowego terminu zgłoszenia gotowości do pracy wynikającego z art. 48 § 1 k.p. nie nastąpiło z przyczyn niezależnych od powoda. Poczynione w sprawie ustalenia co do stanu faktycznego sprawy były niesporne.

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2003 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy przywrócił powoda Andrzeja S. do pracy na poprzednich warunkach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w N.M.L. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 30 października 2003 r., tj. w dniu ogłoszenia wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu, którym - oddalając apelację pozwanego - utrzymano w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy. Powód nie wiedział o tym fakcie, ponieważ nie uczestniczył w rozprawie odwoławczej i nie został o nim poinformowany przez pełnomocnika, zaś o treści wyroku powziął informację dopiero w dniu 28 grudnia 2003 r. od ustanowionego pełnomocnika z urzędu - adwokata Ewy C. Tak więc dopiero w tej dacie powziął wiadomość o uprawomocnieniu się wyroku przywracającego go do pracy. W dniu następnym, tj. 29 grudnia 2003 r. powód zgłosił gotowość podjęcia pracy, co spotkało się z negatywnym stanowiskiem strony pozwanej. W tej sytuacji wystąpił on o ustalenie, że niedotrzymanie siedmiodniowego terminu do zgłoszenia gotowości podjęcia pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyniku przywrócenia, nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego oraz o zasądzenie kosztów procesu. Sąd Rejonowy w Iławie wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2004 r. uwzględnił roszczenie w całości, uznając, że opóźnienie w przekroczeniu terminu przewidzianego w art. 48 § 1 k.p. nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Cieśluk

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK