| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 6 września 2005 r. sygn. I PK 5/05

Wyrok SN z dnia 6 września 2005 r. sygn. I PK 5/05

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony zawartej z lekarzem-rezydentem może nastąpić tylko z przyczyn, które uniemożliwiają szkolenie specjalizacyjne, wymienionych w § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. W razie wypowiedzenia tej umowy bez wskazania przyczyny uzasadniającej jej rozwiązanie, pracownikowi przysługują roszczenia określone w art. 56 w związku z art. 59 k.p.

Wyrok SN z dnia 6 września 2005 r. sygn. I PK 5/05

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony zawartej z lekarzem-rezydentem może nastąpić tylko z przyczyn, które uniemożliwiają szkolenie specjalizacyjne, wymienionych w § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. W razie wypowiedzenia tej umowy bez wskazania przyczyny uzasadniającej jej rozwiązanie, pracownikowi przysługują roszczenia określone w art. 56 w związku z art. 59 k.p.

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza

Sędziowie S: Katarzyna Gonera, Zbigniew Hajn (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2005 r. sprawy z powództwa Dagmary B. przeciwko Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w K. - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2004 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z pozostawieniem temu Sądowi orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powódka Dagmara B. domagała się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie uznania za bezskuteczne wypowiedzenia jej umowy o pracę zawartej na czas określony, dokonanego przez pozwaną Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną w K., wnosząc ostatecznie o przywrócenie jej do pracy na dotychczasowych warunkach. W ocenie powódki rozwiązanie umowy o pracę naruszyło przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, które w § 10 ust. 8 oraz § 19 ust. 1 wymienia sytuacje uprawniające stronę pozwaną do rozwiązania umowy o pracę. Stwierdziła także, że wskazane jej ustnie motywy nie mogły stanowić skutecznej podstawy wypowiedzenia. Nie może ona bowiem ponosić negatywnych konsekwencji nieprzekazania przez Ministerstwo Zdrowia środków na finansowanie etatu rezydenta, w sytuacji gdy nieprzekazanie środków na ten cel, wyniknęło z przyczyn leżących po stronie strony pozwanej, a nieobecność kierownika specjalizacji nie przeszkadzała w odbywaniu specjalizacji, ponieważ kierownik wyznaczył zastępcę.

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w K. domagała się oddalenia powództwa. Pozwana wskazała, że w umowie o pracę strony przewidziały klauzulę z art. 33 k.p., umożliwiającą wypowiedzenie umowy, a powódka nie zakwestionowała jej przy podpisywaniu umowy oraz w czasie jej trwania. Istniały uzasadnione przyczyny wypowiedzenia umowy, zaś fakt nieotrzymania środków na odbywanie specjalizacji przez powódkę nie został w żaden sposób spowodowany działaniami strony pozwanej. Nie zostały także naruszone przepisy powołanego przez powódkę rozporządzenia, gdyż odnoszą się one do sytuacji, w której lekarz nie może realizować lub kontynuować szkolenia specjalizacyjnego, co nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę.

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń518.40 zł

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »