| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Urlopy > Wyrok SN z dnia 13 stycznia 2005 r. sygn. II UK 122/04

Wyrok SN z dnia 13 stycznia 2005 r. sygn. II UK 122/04

Urlop bezpłatny udzielony nauczycielowi przez szkołę na pełnienie z wyboru funkcji burmistrza lub jego zastępcy nie podlega na podstawie art. 1741 § 2 k.p. wliczeniu do okresu pracy w szczególnym charakterze nauczyciela, warunkującego uprawnienie do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 88

Urlop bezpłatny udzielony nauczycielowi przez szkołę na pełnienie z wyboru funkcji burmistrza lub jego zastępcy nie podlega na podstawie art. 1741 § 2 k.p. wliczeniu do okresu pracy w szczególnym charakterze nauczyciela, warunkującego uprawnienie do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.). To samo dotyczy okresu odbywania wojskowego przeszkolenia studentów zgodnie z § 4 uchwały Nr 135 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie szczególnych uprawnień osób objętych szkoleniem wojskowym studentów (M.P. Nr 22, poz. 128).

Przewodniczący SSN Andrzej Kijowski (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Beata Gudowska, Andrzej Wasilewski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2005 r. sprawy z wniosku Henryka J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w W. o prawo do emerytury, na skutek kasacji wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2004 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Henryka J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w W., wyrokiem z dnia 4 lutego 2004 r. [...] oddalił apelację wnioskodawcy od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2001 r. [...], oddalającego odwołanie ubezpieczonego od decyzji organu rentowego z dnia 2 października 2000 r., na podstawie której odmówiono mu ustalenia prawa do nauczycielskiej emerytury z powodu nieposiadania 20-letniego okresu pracy w charakterze nauczyciela.

W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny przejął jako własne ustalenia faktyczne poczynione w postępowaniu w pierwszej instancji, za wyjątkiem ustalenia dotyczącego okresu ostatniego zatrudnienia wnioskodawcy, które dotyczyło okresu od dnia 9 października 1999 r. do dnia 23 czerwca 2000 r., a nie -jak przyjął Sąd pierwszej instancji - od dnia 9 października 1999 r. do dnia 23 marca 2000 r. Sąd Apelacyjny podzielił natomiast prawną kwalifikację tych ustaleń.

Wnioskodawca, urodzony w dniu 7 sierpnia 1950 r., wniosek o emeryturę złożył w dniu 26 czerwca 2000 r., wskazując staż ubezpieczeniowy wynoszący 26 lat, 3 miesiące i 12 dni okresów składkowych oraz 4 lata, 2 miesiące i 21 dni okresów nie-składkowych. Pracę nauczycielską wykonywał przez 16 lat, 11 miesięcy i 24 dni w Zespole Szkół Zawodowych w S. jako nauczyciel fizyki, a według świadectwa pracy stosunek pracy „ustał w trybie art. 23 ustawy - Karta Nauczyciela w wyniku przejścia na emeryturę”. W okresie od dnia 8 czerwca 1990 r. do dnia 29 października 1998 r. wnioskodawca był w Urzędzie Miasta i Gminy w T. zatrudniony na stanowisku zastępcy burmistrza, a następnie burmistrza. Stosunek pracy został nawiązany na podstawie wyboru i rozwiązał się z upływem kadencji wskutek wygaśnięcia mandatu. Jako burmistrz wnioskodawca od przejęcia szkół z dniem 1 stycznia 1993 r. przez samorząd terytorialny sprawował nadzór nad działalnością szkół oraz innych placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. W tym czasie powód korzystał w Zespole Szkół Zawodowych w S. z bezpłatnego urlopu.

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń189.00 zł

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »