| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników

Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników

Pracodawca może dochodzić od podwładnego odszkodowania zarówno za wyrządzoną szkodę, jak i za powierzone mu mienie. Kodeks pracy, oprócz indywidualnej odpowiedzialności materialnej pracownika, przewiduje także wspólną odpowiedzialność ponoszoną przez kilka osób.

Pracownicy mogą – na podstawie pisemnej umowy zawartej z pracodawcą – przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im łącznie mieniu, jeżeli liczba pracowników w miejscu powierzenia mienia nie przekracza przy pracy:

  • na jedną zmianę – 8 osób,
  • na dwie zmiany– 12 osób,
  • na trzy zmiany – 16 osób,
  • w zakładach usługowych, w zakładach żywienia zbiorowego oraz w sklepach samoobsługowych i preselekcyjnych – 24 osób na jedną zmianę.

Umowa taka może być zawarta tylko w przypadku wyrażenia zgody na przyjęcie wspólnej odpowiedzialności materialnej przez wszystkich pracowników zatrudnionych w miejscu powierzenia mienia. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić osobom objętym wspólną odpowiedzialnością materialną możliwość sprawowania nadzoru nad powierzonym mieniem przez swobodny do niego dostęp, w czasie wykonywania pracy lub określonych czynności przez inne osoby, które nie przyjęły wspólnej odpowiedzialności materialnej, ale przebywają w miejscu powierzenia mienia (np. osoby wykonujące pracę dorywczo lub przez czas określony). Warunkiem ustanowienia wspólnej odpowiedzialności materialnej jest powierzenie mienia łącznie wszystkim pracownikom na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej z ich udziałem lub z udziałem osób przez nich wskazanych oraz zapewnienie im możliwości zgłaszania uwag co do przebiegu i wyników inwentaryzacji.

Przykład

W jednej z firm 2 pracowników wyrządziło pracodawcy szkodę w mieniu im powierzonym na kwotę 7500 zł. Zgodnie z umową pracodawca obciążył pierwszego z nich kwotą 1500 zł, a drugiego 6000 zł. Pierwszy oddał całą kwotę, tj. 1500 zł, drugi zaś 3000 zł, twierdząc, że nie ma środków na spłatę pozostałej części. Pracodawca chce tę należność potrącić bezpośrednio z jego wynagrodzenia. Jednak radca prawny odradził mu takie rozwiązanie, z uwagi na katalog możliwych potrąceń wskazany w Kodeksie pracy.

Naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy może nastąpić na podstawie ugody zawartej między pracownikiem a pracodawcą. Pracodawca ma w takiej sytuacji możliwość obniżenia wysokości odszkodowania, po uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy. Jeżeli jednak pracownik uchyla się od wykonania ugody, pracodawca nie może sam potrącić kwoty odszkodowania z wynagrodzenia podwładnego. Gdy zawarcie ugody nie będzie możliwe, pracodawca może wystąpić do sądu pracy z pozwem przeciwko pracownikowi. Sąd – biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy – może również obniżyć odszkodowanie. Może to nastąpić także na podstawie ugody sądowej zawartej między stronami.

Podstawa prawna:

  • art. 87 § 1, art. 114–127 Kodeksu pracy,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (DzU z 1996 r. nr 143, poz. 663).

 

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stucke

Kancelaria Prawa Pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »