| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Obowiązki pracodawcy likwidującego prowadzoną działalność gospodarczą

Obowiązki pracodawcy likwidującego prowadzoną działalność gospodarczą

Pracodawca, likwidując działalność gospodarczą, musi rozwiązać łączące go z pracownikami umowy o pracę, co do zasady bowiem sama likwidacja działalności gospodarczej nie powoduje automatycznie rozwiązania stosunku pracy.

Na podstawie ustawy rozróżniamy dwa rodzaje zwolnień:

  • grupowe – w razie konieczności rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

– 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

– 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników,

– 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników (art. 8 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy).

  • indywidualne – w razie konieczności rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, jeżeli likwidacja pracodawcy stanowi jedyną przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron (art. 8 ust. 1 w zw. art. 10 ust. 1 ustawy).

Przykład

Jeżeli jedyną przyczyną wskazaną w wypowiedzeniu umowy o pracę jest likwidacja pracodawcy, pracownik będzie uprawniony do odprawy pieniężnej.

Jeżeli natomiast pracodawca wskaże w wypowiedzeniu umowy o pracę oprócz likwidacji pracodawcy także inną rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia (np. notoryczne spóźnianie się pracownika do pracy), nie będzie miał obowiązku wypłaty odprawy pieniężnej.

Zarówno w przypadku zwolnień grupowych, jak i zwolnień indywidualnych pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Niezależnie od tego pracodawca jest również zobowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop, jeżeli ten nie wykorzystał go do czasu rozwiązania stosunku pracy przysługującego mu urlopu w całości lub w części (art. 171 § 1 k.p.).

Świadectwo pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 § 1 k.p.). W nim powinien podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Wszystkie wymogi, jakim powinno odpowiadać świadectwo pracy, określa rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Jako przykład należy wskazać, że zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w świadectwie pracy powinna znaleźć się informacja dotycząca okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 k.p., czyli w związku z likwidacją pracodawcy.

Podstawa prawna:

  • art. 30 § 1, art. 361 § 1, art. 37, art. 39, art. 41, art. 411 § 1, art. 97 § 1, art. 171 § 1, art. 177 § 4, art. 1823 § 3, art. 1861 Kodeksu pracy,
  • art. 1 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.),
  • § 1 i załącznik do rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r., w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 19 sierpnia 2004 r. (I PK 489/03, OSNP 2005/6/78).

 

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »