| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Wyrok SN z dnia 15 marca 2007 r., sygn. I PK 252/06

Wyrok SN z dnia 15 marca 2007 r., sygn. I PK 252/06

Pracownik dokonujący w imieniu pracodawcy czynności prawa pracy, pozostających w normalnym związku z jego działalnością, nie powinien ponosić ryzyka podejmowania takich decyzji (art. 117 § 2 k.p.), chyba że były one oczywiście sprzeczne z przepisami prawa.  

Pracownik dokonujący w imieniu pracodawcy czynności prawa pracy, pozostających w normalnym związku z jego działalnością, nie powinien ponosić ryzyka podejmowania takich decyzji (art. 117 § 2 k.p.), chyba że były one oczywiście sprzeczne z przepisami prawa.

 

Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca),

Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Roman Kuczyński.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 marca 2007 r. sprawy z powództwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w B.P. przeciwko Andrzejowi H. o zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej strony powo­dowej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku z dnia 24 maja 2006 r. [...]

oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku wyro­kiem z dnia 24 maja 2006 r. po rozpoznaniu apelacji pozwanego Andrzeja H. od wy­roku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 14 marca 2006 r. zasądzającego od pozwanego na rzecz strony powodowej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w B.P. kwotę 20.070, 95 zł z odsetkami do dnia 26 września 2004 r. oraz kwotę 724,39 zł tytułem części kosztów postępowania, zmienił zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że oddalił powództwo, a ponadto poniesione w sprawie wydatki przejął w całości na rachunek Skarbu Państwa oraz zasądził od po­woda na rzecz pozwanego kwotę 2.700 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proce­sowego za obie instancje.

W sprawie tej ustalono, że pozwany zatrudniony był na stanowisku dyrektora w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w B.P. (zwanym dalej SP ZOZ w B.P.), od 4 lutego 1999 r. do 28 lutego 2003 r. Do jego uprawnień należało między innymi nawiązywanie stosunków pracy z ordynatorami oddziałów kierowane­go przez niego szpitala. Decyzją z dnia 20 czerwca 2001 r., z uwagi na konieczność przeprowadzenia konkursu na stanowisko ordynatora na kolejny 6 - letni okres, po­zwany odwołał Jana Ż. ze stanowiska ordynatora, które ten piastował od dnia 29 kwietnia 1995 r. Od dnia 1 lipca 2001 r. do chwili rozstrzygnięcia konkursu pozwany powierzył Janowi Ż. stanowisko p.o. ordynatora oddziału urazowo-ortopedycznego. Jednakże w dniu 25 września 2001 r. Jan Ż. został zatrudniony na stanowisku ordy­natora oddziału urazowo-ortopedycznego na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2001 r. do dnia 30 września 2007 r., co potwier­dzono dodatkowym aneksem o zakazie wypowiedzenia tej terminowej umowy o pracę.

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń189.00 zł

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »