| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel ma obowiązek przebywać w miejscu pracy 40 godzin w tygodniu. Do czasu pracy nauczyciela wliczamy bowiem nie tylko czas samych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ale także inne czynności, np. związane z przygotowaniem się do zajęć.

Oprócz pensum dodatkowe zajęcia

Pensum nauczycieli wszystkich typów szkół jest uzupełniane obowiązkiem prowadzenia dodatkowych zajęć. Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, w tym specjalnych, mają obowiązek prowadzenia dodatkowych zajęć w wymiarze 2 godzin w tygodniu (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela). Wskazane dodatkowe zajęcia obejmują zajęcia opieki świetlicowej lub, w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Pensum nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, jest uzupełnione o obowiązek prowadzenia zajęć w wymiarze 1 godziny w tygodniu w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Powiększony o 1 godzinę lub 2 godziny wymiar zajęć nie dotyczy:

 • dyrektora szkoły,
 • wicedyrektora szkoły,
 • nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko,
 • nauczycieli kolegiów nauczycielskich,
 • nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych,
 • nauczycieli szkół artystycznych,
 • nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.

Wymiar dodatkowych zajęć prowadzonych przez:

 • nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów ulega obniżeniu o 2 godziny;
 • nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych ulega obniżeniu o 1 godzinę;

za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.

Obniżenie wymiaru dodatkowych zajęć w półrocznym okresie rozliczeniowym dotyczy ponadto nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, nauczyciele poszczególnych szkół są zobowiązani uczestniczyć w przeprowadzaniu:

 • sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
 • egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
 • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie;
 • egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części ustnej.

Obowiązek przeprowadzania przez nauczycieli egzaminów przewiduje ponadto art. 9c ust. 11 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Na jego podstawie, nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów wykonują czynności związane z przeprowadzaniem tych sprawdzianów i egzaminów w ramach czynności i innych zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły (przewidzianych w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela) oraz ustalonego wynagrodzenia.

Inne zasady dotyczą części ustnej egzaminu maturalnego. Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej, ale odbywa się to w ramach pensum (zajęć dydaktycznych). Jednak jeszcze przed nowelizacją Karty Nauczyciela, która wprowadziła powyższe zasady, Sąd Najwyższy w uchwale z 22 marca 2007 r. (III PZP 1/07, OSNP 2007/21–22/306) przesądził, że uczestnictwo nauczyciela w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego stanowi realizację zajęć dydaktycznych w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, a zatem odpłatną pracę, która może być powierzona w celu realizacji programu nauczania w godzinach ponadwymiarowych. W konsekwencji nauczyciel, który przy przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego przekroczy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, ma prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Irena Kamińska-Radomska

Trener etykiety biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK