reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > ZUS > Informacje ogólne > Jak odwołać się od decyzji ZUS

Jak odwołać się od decyzji ZUS

Organ ubezpieczeniowy wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw, które dotyczą w szczególności zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, wymiaru świadczeń ubezpieczeń społecznych, czy ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczony może odwołać się od każdej decyzji wydanej przez ZUS.

Decyzje w ZUS

ZUS wydaje decyzję w zakresie indywidualnych spraw, dotyczących w szczególności:

  • zgłaszania do ubezpieczeń społecznych,
  • przebiegu ubezpieczeń,
  • ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek,
  • ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpie­czeń społecznych,
  • wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Odwołanie

Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do właści­wego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Wyjątkiem są tu decyzje przyznające lub odmawia­jące prawa do świadczenia w drodze wyjątku oraz decyzje w sprawach o umorzenie należności z tytu­łu składek na ubezpieczenia społeczne. Od tego rodzaju decyzji nie przysługuje odwołanie do sądu na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego - strona ma prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jeżeli przepisy Kodeksu postępowania administra­cyjnego przewidują wydanie postanowienia koń­czącego postępowanie w sprawie, ZUS w tych przypadkach wydaje decyzję, od której służy odwo­łanie na wskazanych powyżej zasadach. Od wyda­nych w trakcie postępowania innych postanowień ZUS zażalenie nie przysługuje.

W formie decyzji ZUS wydaje interpretacje indywi­dualne, o których mowa w art. 10 ustawy o swo­bodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecz­nym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra­cowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Interpretacje indy­widualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji po usunięciu danych identyfikujących wnioskodaw­cę oraz inne podmioty wskazane w treści interpre­tacji ZUS ma obowiązek niezwłocznie zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej.

Decyzje w prawie pracy

Organy Państwowej Inspekcji Pracy są upraw­nione do wydawania decyzji w razie stwierdze­nia naruszenia przepisów prawa pracy lub prze­pisów dotyczących legalności zatrudnienia (art. 11 ustawy o PIP). Decyzje mogą mieć formę naka­zów i zakazów, np. nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie, nakaz wstrzyma­nia prac lub działalności czy nakaz zaprzestania prowadzenia działalności lub działalności określo­nego rodzaju.

Od decyzji inspektora pracy wydanej w formie pisemnej lub wpisu do dziennika budowy pra­codawca ma prawo odwołania do okręgowego inspektora pracy w terminie 7 dni od dnia dorę­czenia mu decyzji (art. 34 ust. 5 ustawy o PIP).

Zadaj pytanie na FORUM

reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama