Kategorie

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony 2020

Emilia Panufnik
Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony 2020 - jak liczyć? - przykłady
Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony 2020 - jak liczyć? - przykłady
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony w 2020 r. jest uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika. Jaką długość okresu wypowiedzenia zarówno przez pracodawcę jak i przez pracownika przewiduje Kodeks pracy? Ile wynosi przy zatrudnieniu na pół etatu? Jak obliczyć długość okresu wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony w 2020 r.

Kodeks pracy przewiduje 4 możliwości rozwiązania umowy o pracę:

 • za porozumieniem stron,
 • za wypowiedzeniem przez jedną ze stron,
 • bez zachowania okresu wypowiedzenia przez jedną ze stron,
 • z upływem okresu, na który została zawarta.

Polecamy: Kodeks pracy 2020 PREMIUM

Reklama

Wypowiedzenie pozwala zarówno zatrudniającemu jak i zatrudnionemu na wcześniejsze niż było to przewidziane w umowie rozwiązanie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem oznacza, że od momentu poinformowania pracodawcy czy pracownika o podjęciu decyzji o rozwiązaniu umowy do chwili jej zgodnego z prawem rozwiązania musi upłynąć określony okres czasu. Jest to tzw. okres wypowiedzenia czyli czas od poinformowania o rozwiązaniu umowy do faktycznego rozwiązania stosunku pracy.

Zawiadomienie drugiej strony o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem powinno odbyć się na piśmie. Jeśli to pracodawca wypowiada umowę, zobligowany jest podać przyczynę uzasadniającą jego decyzję. Dokument ten musi zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Konieczność uzasadnienia decyzji o rozwiązaniu umowy bezterminowej (zawartej na czas nieokreślony) jest jedną z przyczyn, dla której pracodawcy mniej chętnie zawierają tego typu umowy. Dla porównania – rozwiązanie umowy na czas określony za wypowiedzeniem nie przewiduje tego obowiązku.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony 2020

Długość okresów wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony w 2020 r. nie ulega zmianie. Stosujemy więc te same reguły, co w 2019 r. i latach poprzednich.

Okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (te same reguły dotyczą więc także zatrudnienia na niepełny etat, np. pół etatu; liczy się długość okresu zatrudnienia) i wynosi:

 1. 2 tygodnie – zatrudnienie na okres krótszy niż 6 miesięcy,
 2. 1 miesiąc – zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy,
 3. 3 miesiące – zatrudnienie na okres co najmniej 3 lat.

Okres zatrudnienia u pracodawcy

Okres wypowiedzenia

 1. Krócej niż 6 miesięcy

2 tygodnie

 1. Co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

 1. Co najmniej 3 lata

3 miesiące

Prawo pracy przewiduje możliwość modyfikacji tych okresów w przypadku stanowisk związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Wówczas strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku zatrudnienia trwającego co najmniej 6 miesięcy - 3 miesiące.

Od ponad 4 lat (22 lutego 2016 r.) okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony zostały zrównane z okresami wypowiedzenia umów na czas nieokreślony.

Wspólne ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy

W praktyce często po zgłoszeniu przez jedną ze stron chęci wypowiedzenia umowy strony ustalają wspólnie wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Jest to zgodne z prawem, a taka sytuacja traktowana jest wciąż jak rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.

Skrócenie okresu wypowiedzenia z powodu likwidacji, upadłości pracodawcy lub innych przyczyn nieleżących po stronie pracownika

Jeśli powodem wypowiedzenia umowy bezterminowej jest ogłoszenie upadłości, likwidacja pracodawcy lub inne przyczyny nieleżące po stronie pracownika, pracodawca ma możliwość skrócenia okres wypowiedzenia z 3 do 1 miesiąca.

Prawo chroni jednak w takim przypadku pracownika i nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty odszkodowania w kwocie wynagrodzenia za czas pozostały do zakończenia właściwego okresu wypowiedzenia. Co więcej, niepodjęcie przez pracownika innej pracy w czasie właściwego okresu wypowiedzenia, powoduje wliczenie mu tego czasu do okresu zatrudnienia.

Jak liczyć długość okresu wypowiedzenia?

Przy liczeniu długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę należy stosować art. 30 § 21 Kodeksu pracy, zgodnie z którym:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

2-tygodniowy okres wypowiedzenia zawsze zakończy się więc w sobotę (bez względu na dzień składania wypowiedzenia). Co istotne, nie zmienia się to, gdy wystąpi akurat dzień ustawowo wolny od pracy.

Pracownik złożył wypowiedzenie w poniedziałek 11 maja 2020 r. Przysługuje mu 2-tygoniowy okres wypowiedzenia. Umowa rozwiąże się w dniu 30 maja 2020 r. (sobota). Będzie to najbliższa sobota po upłynięciu 2 tygodni od złożenia wypowiedzenia.

Reklama

Regułą przy liczeniu długości miesięcznego i 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy jest rozwiązywanie się jej ostatniego dnia miesiąca. Tak jak w przypadku 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, wystąpienie dnia ustawowo wolnego od pracy (święta) nie zmienia tej zasady.

Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy 5 lat składa z dniem 20 maja 2020 r. wypowiedzenie. Przysługuje mu 3-miesięczny termin wypowiedzenia. Umowa rozwiąże się więc z dniem 31 sierpnia 2020 r. Okres wypowiedzenia zaczyna biec z pierwszym dniem miesiąca następującego po dniu złożenia wypowiedzenia. Kończy się ostatniego dnia 3. miesiąca.

Ciekawa jest sytuacja, gdy okres zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy wynosi 35 miesięcy. Nie ma tu jeszcze 3 lat, w związku z czym pracownikowi przysługiwałby 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Jednak okres wypowiedzenia wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy. W sumie byłoby to 36 miesięcy, a więc 3 lata. W związku z tym pracownik powinien rozwiązać umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Potwierdza to Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 1999 r. (I PKN 34/99): „O długości okresów wypowiedzenia (art. 36 § 1 KP) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2 KP).”

Niewłaściwy okres wypowiedzenia w dokumencie rozwiązującym umowę

Co jeśli pracownik pomylił długość okresu wypowiedzenia w dokumencie składanym u pracodawcy i np. zamiast 1 miesiąca wpisał 2 tygodnie? Umowa rozwiąże się z właściwym terminem przewidzianym przez prawo pracy. Pracownik nie ma bowiem prawa do jednostronnego skracania okresu wypowiedzenia. Dopiero zgoda pracodawcy legalizuje ewentualną zmianę.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Nie każdy o tym wie, że Kodeks pracy reguluje możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeśli strony nie ustalą ze sobą wysokości wynagrodzenia za ten czas, pracownikowi należy się wynagrodzenie przestojowe (art. 81 § 1 Kodeksu pracy). Potwierdza to Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 9 marca 2017 r. (sygn. II PK 411/15).

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Okres wypowiedzenia to taki szczególny czas, kiedy pracownik może skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie pracy (art. 37 Kodeksu pracy). Należy zaznaczyć, że dotyczy to tylko sytuacji wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Wymiar tego zwolnienia wynosi 2 dni robocze w przypadku 2-tygodniowego lub jednomiesięcznego okresu wypowiedzeniu oraz 3 dni robocze w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Za czas zwolnienia na poszukiwanie pracy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 Nr 2, poz. 14)

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?