REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.

Maria Gałecka
Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r. / Fot. Fotolia
Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r. / Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. Każdą grupę działalności określa odpowiednia kategoria ryzyka. Dla każdej kategorii ryzyka ustalono stopę procentową składki wypadkowej. Płatnicy po raz pierwszy opłacą składkę wypadkową w nowej wysokości w maju za kwiecień.

Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.

Wielu płatników składek w najbliższym roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. opłaci składkę wypadkową w nowej wysokości. To wynik wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia różnicującego stopę procentową tej składki. Pierwsze składki w nowej wysokości płatnicy będą opłacać za kwiecień w maju 2015 r.

Autopromocja

Płatnik ma obowiązek opłacać składkę wypadkową za każdą zatrudnioną u siebie osobę, która podlega temu ubezpieczeniu. W odróżnieniu od stopy procentowej składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych, stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe dla większości płatników składek jest zróżnicowana. Jest ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jest uzależniony od dwóch czynników:

  1. czy płatnik składek za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przekazywał do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” (formularz ZUS IWA),
  2. od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez danego płatnika składek do ubezpieczenia wypadkowego.

Rekomendowany produkt: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Jakie znaczenie ma kategoria ryzyka

Płatnicy składek zostali przyporządkowani do określonych grup działalności, w zależności od rodzaju działalności przewidzianej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujętej w rejestrze REGON podmiotów gospodarki narodowej. Dla każdej grupy działalności określona została odpowiednia kategoria ryzyka, a dla każdej kategorii ryzyka – ustalona została stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kategorię ryzyka dla poszczególnych grup działalności ustala się na podstawie danych GUS za 3 ostatnie lata kalendarzowe, dostępnych 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż 3 lata składkowe. W związku z tym począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2015 r. dla poszczególnych grup działalności zostały ustalone nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W stosunku do dotychczas obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 28 grup działalności.

Porozmawiaj o tym na FORUM

Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup działalności, natomiast w przypadku 28 grup nastąpiło obniżenie kategorii ryzyka i w efekcie – ustalenie niższej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla tych grup działalności.

Najniższa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi obecnie 0,40% (dotychczas 0,67%) i dotyczy działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związanych. Z kolei najwyższa stopa procentowa składki wynosi 3,60% (dotychczas 3,86%) i dotyczy górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego.

W tabeli prezentujemy dotychczasowe i nowe kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności.

Nowe kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej w podziale na poszczególne grupy działalności według PKD

Lp.

 Grupy działalności

 Kod PKD

Kategorie ryzyka

(do 31 marca 2015 r.)

Kategorie ryzyka

(od 1 kwietnia 2015 r.)

 Stopy procentowe składki (%)

(do 31 marca 2015 r.)

 Stopy procentowe składki (%)

(od 1 kwietnia 2015 r.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 A-01

 9

9

 2,53

 2,53

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 A-02

 13

 11

 3,60

 3,06

3.

Rybactwo

 A-03

 5

 7

 1,47

 2,00

4.

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

 B-05

 14

 12

 3,86

 3,33

5.

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 B-06

 12

 13

 3,33

 3,60

6.

Górnictwo rud metali

 B-07

 13

 12

 3,60

 3,33

7.

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

 B-08

 7

 8

 2,00

 2,26

8.

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

 B-09

 10

 9

 2,80

 2,53

9.

Produkcja artykułów spożywczych

 C-10

 6

 6

 1,73

 1,73

10.

Produkcja napojów

 C-11

 6

 6

 1,73

 1,73

11.

Produkcja wyrobów tytoniowych

 C-12

 4

 4

 1,20

 1,20

12.

Produkcja wyrobów tekstylnych

 C-13

 5

 5

 1,47

 1,47

13.

Produkcja odzieży

 C-14

 3

 3

 0,93

 0,93

14.

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 C-15

 4

 3

 1,20

 0,93

15.

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

 C-16

 9

 8

 2,53

 2,26

16.

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 C-17

 7

 6

 2,00

 1,73

17.

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 C-18

 3

 4

 0,93

 1,20

18.

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 C-19

 5

 6

 1,47

 1,73

19.

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 C-20

 5

 6

 1,47

 1,73

20.

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 C-21

 4

 4

 1,20

 1,20

21.

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 C-22

 6

 6

 1,73

 1,73

22.

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 C-23

 8

 8

 2,26

 2,26

23.

Produkcja metali

 C-24

 10

 10

 2,80

 2,80

24.

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 C-25

 7

 7

 2,00

 2,00

25.

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 C-26

 4

 4

 1,20

 1,20

26.

Produkcja urządzeń elektrycznych

 C-27

 6

 5

 1,73

 1,47

27.

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 C-28

 7

 7

 2,00

 2,00

28.

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

 C-29

 6

 6

 1,73

 1,73

29.

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 C-30

 9

 7

 2,53

 2,00

30.

Produkcja mebli

 C-31

 7

 6

 2,00

 1,73

31.

Pozostała produkcja wyrobów

 C-32

 5

 4

 1,47

 1,20

32.

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 C-33

 7

 6

 2,00

 1,73

33.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 D-35

 5

 5

 1,47

 1,47

34.

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 E-36

 6

 5

 1,73

 1,47

35.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 E-37

 5

 6

 1,47

 1,73

36.

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

 E-38

 8

 7

 2,26

 2,00

37.

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 E-39

 5

 4

 1,47

 1,20

38.

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 F-41

 7

 5

 2,00

 1,47

39.

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 F-42

 8

 7

 2,26

 2,00

40.

Roboty budowlane specjalistyczne

 F-43

 6

 5

 1,73

 1,47

41.

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

 G-45

 3

 3

 0,93

 0,93

42.

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 G-46

 4

 3

 1,20

 0,93

43.

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 G-47

 3

 3

 0,93

 0,93

44.

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 H-49

 5

 4

 1,47

 1,20

45.

Transport wodny

 H-50

 7

 6

 2,00

 1,73

46.

Transport lotniczy

 H-51

 4

 3

 1,20

 0,93

47.

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 H-52

 6

 5

 1,73

 1,47

48.

Działalność pocztowa i kurierska

 H-53

 5

 5

 1,47

 1,47

49.

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 I

 3

 2

 0,93

 0,67

50.

Informacja i komunikacja

 J

 3

 2

 0,93

 0,67

51.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 K

 2

 2

 0,67

 0,67

52.

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 L

 3

 3

 0,93

 0,93

53.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 M

 3

 2

 0,93

 0,67

54.

Wynajem i dzierżawa

 N-77

 4

 4

 1,20

 1,20

55.

Działalność związana z zatrudnieniem

 N-78

 4

 5

 1,20

 1,47

56.

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 N-79

 2

 1

 0,67

 0,40

57.

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

 N-80

 3

 3

 0,93

 0,93

58.

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 N-81

 5

 4

 1,47

 1,20

59.

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 N-82

 2

 2

 0,67

 0,67

60.

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

 O,U

 3

 3

 0,93

 0,93

61.

Edukacja

 P

 3

 3

 0,93

 0,93

62.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 Q

 4

 4

 1,20

 1,20

63.

Działalność związana z kulturą, rozrywką I rekreacją

 R

 3

 3

 0,93

 0,93

64.

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa

domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 S,T

 3

 3

 0,93

 0,93

Kiedy stopę ustali ZUS, a kiedy musi to zrobić płatnik składek

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przekazali formularz ZUS IWA, ustala ZUS. Dokonuje tego, mnożąc stopę procentową składki wypadkowej określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik, przez tzw. wskaźnik korygujący ustalony przez ZUS odrębnie dla każdego z wymienionych płatników składek.

Więcej przeczytasz w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń >>>

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Urlop rodzicielski dla rodziców wcześniaków na nowych zasadach stanie się faktem?

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowało projekt ustawy wydłużającej urlopy macierzyńskie. Nowe przepisy będą dotyczyć rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach.

Zasiłek macierzyński. Od czego zależy wysokość zasiłku i okres jego pobierania

Zaprzestanie pracy na wiele tygodni, by zająć się opieką nad dzieckiem, to dla wielu rodziców duże wyzwanie finansowe. Na jakie wsparcie z ZUS mogą liczyć ubezpieczone mamy, tuż po urodzeniu dziecka?

Skrócenia czasu pracy. Kiedy? Czy uda się w 2024 r.?

35 godzin czy 4 dni pracy w tygodniu? Trwa dyskusja nad skróceniem tygodnia pracy. Kiedy zmiany mogą wejść w życie? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, chce, żeby zmiany weszły w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu.

31 maja mija termin składania zaświadczeń do ZUS dla osób, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego

Do 31 maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Informacja o przychodach jest niezbędna, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.

REKLAMA

Dziemianowicz-Bąk: Proponujemy, żeby minimalne wynagrodzenie wynosiło 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ustalanie wysokości wynagrodzenia minimalnego na nowych zasadach

Zmienią się zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana będzie zgodna z dyrektywą unijną w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

Symbole religijne w miejscu pracy

Symbole religijne w miejscu pracy to temat bardzo kontrowersyjny. Z jednej strony mamy wolność do wyrażania i uzewnętrzniania swoich przekonań religijnych a pracodawca i współpracownicy nie mogą z tego powodu dyskryminować a z drugiej strony pracodawca może wprowadzić zakaz noszenia w miejscu pracy jakichkolwiek widocznych symboli wyrażających przekonania światopoglądowe lub religijne.

Wyższe emerytury i wynagrodzenia od lipca 2024 r. Dla kogo?

Od 1 lipca zwiększają się minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa. Jak to może wpłynąć na emeryturę?

Już niedługo praca od poniedziałku do czwartku. Zmiany w Kodeksie pracy już niedługo. Czy szkoły też będą otwarte 4 dni w tygodniu?

Wkrótce czeka nas nowelizacja Kodeksu pracy. Projekt ustawy jest już w Sejmie. Czego będą dotyczyć zmiany?

REKLAMA

Od 1500 zł do 45 000 zł kary grzywny dla pracodawcy za wypłatę wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę

Kiedy pracodawca może otrzymać karę aż do 45000 zł za wypłatę wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę? 

Dni wolne w Boże Ciało 2024 r. Kiedy można odwołać z urlopu

Okazuje się, że podczas zbliżającego się długiego weekendu w dniach 30 maja do 2 czerwca 2024 roku - pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Nie uchroni pracowników od tego nawet wolny czwartek i święto Bożego Ciała. Kiedy można odwołać z urlopu? Czy pracownik musi odebrać telefon od pracodawcy w trakcie urlopu wypoczynkowego?

REKLAMA