REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.

Maria Gałecka
Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r. / Fot. Fotolia
Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r. / Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. Każdą grupę działalności określa odpowiednia kategoria ryzyka. Dla każdej kategorii ryzyka ustalono stopę procentową składki wypadkowej. Płatnicy po raz pierwszy opłacą składkę wypadkową w nowej wysokości w maju za kwiecień.

Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.

Wielu płatników składek w najbliższym roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. opłaci składkę wypadkową w nowej wysokości. To wynik wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia różnicującego stopę procentową tej składki. Pierwsze składki w nowej wysokości płatnicy będą opłacać za kwiecień w maju 2015 r.

Autopromocja

Płatnik ma obowiązek opłacać składkę wypadkową za każdą zatrudnioną u siebie osobę, która podlega temu ubezpieczeniu. W odróżnieniu od stopy procentowej składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych, stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe dla większości płatników składek jest zróżnicowana. Jest ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jest uzależniony od dwóch czynników:

 1. czy płatnik składek za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przekazywał do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” (formularz ZUS IWA),
 2. od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez danego płatnika składek do ubezpieczenia wypadkowego.

Rekomendowany produkt: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Jakie znaczenie ma kategoria ryzyka

Płatnicy składek zostali przyporządkowani do określonych grup działalności, w zależności od rodzaju działalności przewidzianej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujętej w rejestrze REGON podmiotów gospodarki narodowej. Dla każdej grupy działalności określona została odpowiednia kategoria ryzyka, a dla każdej kategorii ryzyka – ustalona została stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kategorię ryzyka dla poszczególnych grup działalności ustala się na podstawie danych GUS za 3 ostatnie lata kalendarzowe, dostępnych 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż 3 lata składkowe. W związku z tym począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2015 r. dla poszczególnych grup działalności zostały ustalone nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W stosunku do dotychczas obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 28 grup działalności.

Porozmawiaj o tym na FORUM

Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup działalności, natomiast w przypadku 28 grup nastąpiło obniżenie kategorii ryzyka i w efekcie – ustalenie niższej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla tych grup działalności.

Najniższa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi obecnie 0,40% (dotychczas 0,67%) i dotyczy działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związanych. Z kolei najwyższa stopa procentowa składki wynosi 3,60% (dotychczas 3,86%) i dotyczy górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego.

W tabeli prezentujemy dotychczasowe i nowe kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności.

Nowe kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej w podziale na poszczególne grupy działalności według PKD

Lp.

 Grupy działalności

 Kod PKD

Kategorie ryzyka

(do 31 marca 2015 r.)

Autopromocja

Kategorie ryzyka

(od 1 kwietnia 2015 r.)

 Stopy procentowe składki (%)

(do 31 marca 2015 r.)

 Stopy procentowe składki (%)

(od 1 kwietnia 2015 r.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 A-01

 9

9

 2,53

 2,53

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 A-02

 13

 11

 3,60

 3,06

3.

Rybactwo

 A-03

 5

 7

 1,47

 2,00

4.

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

 B-05

 14

 12

 3,86

 3,33

5.

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 B-06

 12

 13

 3,33

 3,60

6.

Górnictwo rud metali

 B-07

 13

 12

 3,60

 3,33

7.

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

 B-08

 7

 8

 2,00

 2,26

8.

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

 B-09

 10

 9

 2,80

 2,53

9.

Produkcja artykułów spożywczych

 C-10

 6

 6

 1,73

 1,73

10.

Produkcja napojów

 C-11

 6

 6

 1,73

 1,73

11.

Produkcja wyrobów tytoniowych

 C-12

 4

 4

 1,20

 1,20

12.

Produkcja wyrobów tekstylnych

 C-13

 5

 5

 1,47

 1,47

13.

Produkcja odzieży

 C-14

 3

 3

 0,93

 0,93

14.

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 C-15

 4

 3

 1,20

 0,93

15.

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

 C-16

 9

 8

 2,53

 2,26

16.

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 C-17

 7

 6

 2,00

 1,73

17.

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 C-18

 3

 4

 0,93

 1,20

18.

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 C-19

 5

 6

 1,47

 1,73

19.

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 C-20

 5

 6

 1,47

 1,73

20.

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 C-21

 4

 4

 1,20

 1,20

21.

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 C-22

 6

 6

 1,73

 1,73

22.

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 C-23

 8

 8

 2,26

 2,26

23.

Produkcja metali

 C-24

 10

 10

 2,80

 2,80

24.

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 C-25

 7

 7

 2,00

 2,00

25.

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 C-26

 4

 4

 1,20

 1,20

26.

Produkcja urządzeń elektrycznych

 C-27

 6

 5

 1,73

 1,47

27.

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 C-28

 7

 7

 2,00

 2,00

28.

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

 C-29

 6

 6

 1,73

 1,73

29.

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 C-30

 9

 7

 2,53

 2,00

30.

Produkcja mebli

 C-31

 7

 6

 2,00

 1,73

31.

Pozostała produkcja wyrobów

 C-32

 5

 4

 1,47

 1,20

32.

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 C-33

 7

 6

 2,00

 1,73

33.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 D-35

 5

 5

 1,47

 1,47

34.

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 E-36

 6

 5

 1,73

 1,47

35.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 E-37

 5

 6

 1,47

 1,73

36.

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

 E-38

 8

 7

 2,26

 2,00

37.

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 E-39

 5

 4

 1,47

 1,20

38.

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 F-41

 7

 5

 2,00

 1,47

39.

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 F-42

 8

 7

 2,26

 2,00

40.

Roboty budowlane specjalistyczne

 F-43

 6

 5

 1,73

 1,47

41.

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

 G-45

 3

 3

 0,93

 0,93

42.

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 G-46

 4

 3

 1,20

 0,93

43.

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 G-47

 3

 3

 0,93

 0,93

44.

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 H-49

 5

 4

 1,47

 1,20

45.

Transport wodny

 H-50

 7

 6

 2,00

 1,73

46.

Transport lotniczy

 H-51

 4

 3

 1,20

 0,93

47.

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 H-52

 6

 5

 1,73

 1,47

48.

Działalność pocztowa i kurierska

 H-53

 5

 5

 1,47

 1,47

49.

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 I

 3

 2

 0,93

 0,67

50.

Informacja i komunikacja

 J

 3

 2

 0,93

 0,67

51.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 K

 2

 2

 0,67

 0,67

52.

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 L

 3

 3

 0,93

 0,93

53.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 M

 3

 2

 0,93

 0,67

54.

Wynajem i dzierżawa

 N-77

 4

 4

 1,20

 1,20

55.

Działalność związana z zatrudnieniem

 N-78

 4

 5

 1,20

 1,47

56.

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 N-79

 2

 1

 0,67

 0,40

57.

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

 N-80

 3

 3

 0,93

 0,93

58.

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 N-81

 5

 4

 1,47

 1,20

59.

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 N-82

 2

 2

 0,67

 0,67

60.

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

 O,U

 3

 3

 0,93

 0,93

61.

Edukacja

 P

 3

 3

 0,93

 0,93

62.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 Q

 4

 4

 1,20

 1,20

63.

Działalność związana z kulturą, rozrywką I rekreacją

 R

 3

 3

 0,93

 0,93

64.

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa

domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 S,T

 3

 3

 0,93

 0,93

Kiedy stopę ustali ZUS, a kiedy musi to zrobić płatnik składek

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przekazali formularz ZUS IWA, ustala ZUS. Dokonuje tego, mnożąc stopę procentową składki wypadkowej określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik, przez tzw. wskaźnik korygujący ustalony przez ZUS odrębnie dla każdego z wymienionych płatników składek.

Więcej przeczytasz w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń >>>

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wideoszkolenie: Zasady pracy przy monitorze ekranowym – nowe obowiązki pracodawców + WZORY DOKUMENTÓW

  Wideoszkolenie „Zasady pracy przy monitorze ekranowym – nowe obowiązki pracodawców” poświęcone jest zmianom wprowadzonym nowelizacją rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

  Badania profilaktyczne pracowników. Przeciwwskazania lekarskie do wykonywania pracy uzasadniają wypowiedzenie umowy o pracę

  Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jeżeli w wyniku badań profilaktycznych lekarz medycyny pracy nie dopuścił pracownika do pracy ze względu na stan zdrowia, wówczas pracodawca może zmienić pracownikowi warunki pracy lub wypowiedzieć mu umowę o pracę.

  Nieobecność w pracy. Wezwanie urzędu, sądu, policji – jak się usprawiedliwić

  Nieobecność w pracy będąca skutkiem wezwania pracownika przez organ publiczny można usprawiedliwić. Przepisy prawa pracy określają sposób usprawiedliwiania tego rodzaju nieobecności. Jak można usprawiedliwić nieobecność na wezwanie organu publicznego? Wyjaśniamy.

  Praca zdalna w ciąży – wniosek [WZÓR]

  Wniosek o pracę zdalną w ciąży składa się na podstawie art. 6719 § 6 KP. Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej kobiecie w ciąży? Przedstawiamy wzór wniosku o pracę zdalną dla pracownicy w ciąży składany w trybie uprzywilejowanym. 

  REKLAMA

  Dni wolne od pracy w święta religijne. Czy pracownik nie będący katolikiem ma prawo do zwolnienia od pracy?

  W święta Bożego Narodzenia pracownikom przysługują dni ustawowo wolne od pracy. Osoby wyznające inną religię także mają prawo do obchodzenia swoich świąt i z tego tytułu przysługują im dni wolne. Muszą jednak złożyć pracodawcy wniosek o ich udzielenie.

  Webinarium: „20 problemów kadrowca na przełomie roku + WZORY”

  Początek roku zawsze oznacza w działach kadr i płac nowe obowiązki. Dla ułatwienia zebraliśmy je w jednym miejscu. Skorzystaj z praktycznych warsztatów pt. „20 problemów kadrowca na przełomie roku + WZORY”, które odbędą się już 15 grudnia 2023 r.

  Ponad 477 tys. niepełnosprawnych pracuje w Polsce. To 3,2 proc. ogółu pracujących. GUS podał dane za czerwiec 2023 r.

  Na koniec czerwca 2023 r. było 477,4 tys. niepełnosprawnych pracujących w gospodarce narodowej. Wśród niepełnosprawnych pracujących 51,5% stanowiły kobiety. Udział niepełnosprawnych pracujących w liczbie pracujących ogółem w czerwcu 2023 r. wyniósł 3,2%.

  Młodzieżowe Słowo Roku 2023 - wyniki. Zwycięzca, podium i Nagroda Jury! Czy rozumiesz wszystkie słowa z finałowej dwudziestki?

  Zakończono już głosowanie na 20 finałowych słów w plebiscycie PWN – Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Wyniki zostały ogłoszone 7 grudnia 2023 r. Znamy słowo nr 1 nr 2 i nr 3, przyznano także Nagrodę Jury. Czy wiesz co oznaczają wszystkie te słowa?

  REKLAMA

  Okulary lub szkła kontaktowe dla pracownika. Jak często pracownik może otrzymać dofinansowanie od pracodawcy?

  Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego. Dofinansowanie do okularów lub soczewek kontaktowych przysługuje, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.

  Jaka jest dopuszczalna minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy? Z powodu chłodu pracownik może odmówić wykonywania pracy!

  Zimą pracodawcy powinni zapewnić odpowiednie temperatury w pomieszczeniach pracy. Z powodu zimna pracownik może odmówić wykonywania pracy. Natomiast pracodawca może ponieść karę, jeśli nie utrzyma prawidłowej temperatury w pomieszczeniach pracy.

  REKLAMA