Kategorie

Którym płatnikom zmieni się wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2020 r.

Joanna Stolarska
Którym płatnikom zmieni się wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2020 r. / fot. Shutterstock
fot.Shutterstock
Od 1 kwietnia 2020 r. rozpoczął się nowy okres składkowy, na który ustalana jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ogólne zasady ustalania wysokości tej składki nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku składkowego. Nie uległy również zmianie główne wskaźniki umożliwiające jej prawidłowe ustalenie. Oznacza to, że dla części płatników stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe pozostanie bez zmian. Nie dotyczy to jednak płatników, którym wysokość składki wypadkowej indywidualnie ustala ZUS.

Zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe regulują następujące przepisy:

 • ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1205, dalej ustawa wypadkowa),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 757, dalej rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe).

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń – prenumerata.

Podział płatników pod względem zasad ustalania stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe

Lp.

Grupa płatników

Cechy płatnika klasyfikujące go do danej grupy

Wysokość obowiązującej stopy procentowej składki wypadkowej

1.

Opłacający składkę wypadkową w stałej, zryczałtowanej wysokości

Płatnik nie podlega wpisowi do rejestru REGON

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Od 1 kwietnia 2018 r. najwyższa stopa wynosi 3,33%, a więc połowa to 1,67% podstawy wymiaru.

Płatnik w 2019 r. podlegał wpisowi do rejestru REGON* i zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

2.

Ustalający wysokość składki wypadkowej samodzielnie, na podstawie rodzaju przeważającej działalności według PKD

Płatnik w 2019 r. podlegał wpisowi do rejestru REGON*, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób i nie składał informacji ZUS IWA za 3 ostatnie kolejne lata

Właściwą dla siebie stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, przypisaną dla grupy działalności według PKD, płatnik musi odczytać z tabeli w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

3.

Opłacający składkę w wysokości ustalonej im indywidualnie przez ZUS

Płatnik w 2019 r. podlegał wpisowi do rejestru REGON*, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób i składał informację ZUS IWA za 3 ostatnie kolejne lata

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala indywidualnie ZUS, na podstawie danych przesłanych przez płatnika w informacjach ZUS IWA za 3 ostatnie, kolejne lata

* Na 31 grudnia 2019 r.; w przypadku płatników, którzy zostali zgłoszeni do ZUS później niż 31 grudnia 2019 r. - na dzień zgłoszenia w ZUS.

W roku składkowym, który rozpoczyna się 1 kwietnia 2020 r., nie ulega zmianie załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe - Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności. Oznacza to, że dla wymienionych w tabeli płatników z grup 1 i 2 stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe pozostaje bez zmian.

PRZYKŁAD

Bartłomiej N. prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie opłaca składkę wypadkową w zryczałtowanej wysokości 1,67%. W 2019 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego średniorocznie 2 osoby (siebie oraz żonę jako osobę współpracującą). Ze względu na fakt, że nie zmienił się załącznik do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, nie zmienia się również wysokość 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Płatnik nadal będzie opłacał składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% podstawy wymiaru.

Warto przypomnieć, że płatnik należy do grupy działalności ze względu na swój rodzaj przeważającej działalności według PKD, z jakim był ujęty w rejestrze REGON:

PRZYKŁAD

Reklama

Spółka z o.o., zajmująca się produkcją wyrobów z drewna, rozpoczęła działalność w 2016 r. W 2019 r. zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego 26 osób. Nie przesłała do ZUS informacji ZUS IWA za 3 poprzednie, kolejne lata (2016, 2017, 2018), ponieważ W 2016 r. nie była objęta takim obowiązkiem (w 2016 r. zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego średniorocznie 8 osób). Nie zmienił się rodzaj przeważającej działalności tej spółki według PKD. W związku z tym na rok składkowy 2020/2021 stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nadal będzie wynosiła 2,26%. Kontrolnie, aby ustalić stopę procentową składki wypadkowej według PKD, płatnik może wykonać następujące kroki:

Krok 1. Na podstawie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON ustalić rodzaj przeważającej działalności według PKD, do której płatnik został zaklasyfikowany, tj. 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.

Krok 2. Na podstawie 2 pierwszych cyfr kodu działalności ustalić, że rodzaj jego działalności należy do działu 16 (Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania), sekcji C (Przetwórstwo przemysłowe).

Krok 3. Z tabeli nr 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe odczytać, że dla grupy działalności oznaczonej kodem PKD C-16 właściwa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 2,26%.

Reklama

Płatnicy z grupy 3 (spośród wymienionych w tabeli) mogą spodziewać się, że w ich przypadku stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe może ulec zmianie. Zależy ona bowiem nie tylko od parametrów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ale także od indywidualnych czynników ryzyka, które zostały wykazane w informacjach ZUS IWA, przesłanych za 3 ostatnie lata kalendarzowe (liczba wypadków przy pracy, liczba wypadków przy pracy wypadków śmiertelnych i ciężkich, liczba osób pracujących w tzw. warunkach zagrożenia). Na podstawie m.in. tych indywidualnych danych ZUS ustali płatnikom z tej grupy prawidłową stopę procentową składki wypadkowej. O jej wysokości płatnik zostanie powiadomiony przez ZUS w terminie do 20 kwietnia 2020 r. (art. 28 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 ustawy wypadkowej).

O wysokości nowej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatników, którzy przesłali informację ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe, ZUS zawiadomi w terminie do 20 kwietnia 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 27-34 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1205

§ 2-5, § 8-9, załączniki nr 1-2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 757

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz.U. Nr 251, poz. 1885; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2440

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Nowy ład - elastyczna praca dla rodziców

  Nowy ład to też elastyczna praca dla rodziców. Rodzina to jeden z obszarów wymagających wsparcia. Polski Ład zakłada 3 formy ułatwień dla pracujących rodziców. Jakie?

  Nowy Ład - założenia

  Nowy Ład - jakie założenia zawiera Polski Ład? Które są korzystne, a które nie?

  Nocna zmiana - prawa pracownika

  Nocna zmiana - jakie prawa przysługują pracownikowi pracującemu w nocy? Przede wszystkim należy się dodatek do wynagrodzenia. Ile wynosi?

  Nastroje pracowników w czasie pandemii [BADANIE]

  Pracownicy w czasie pandemii - jakie nastroje przeważają na polskim rynku pracy? Czy zmieniła się motywacja do pracy? Jak wygląda komunikacja w firmie?

  Polski Ład niekorzystny dla lepiej zarabiających

  Polski Ład jest niekorzystny dla lepiej zarabiających. Jakie zmiany wprowadza? Czego brakuje?

  Szwecja - praca w lesie

  Praca w Szwecji - pracownicy sezonowi zatrudniani do sadzenia i czyszczenia lasów bywają wykorzystywani przez pracodawców. Jak? Ile zarabiają?

  Niemcy i Holandia walczą o polskich pracowników

  Praca w Niemczech i Holandii - niemieccy i holenderscy pracodawcy walczą o polskich pracowników. Dlaczego?

  Długa praca powoduje rocznie 745 tys. zgonów na świecie

  Długa praca powoduje rocznie aż 745 tys. przedwczesnych zgonów na świecie - podaje WHO. Na co najczęściej umierają przepracowane osoby?

  Tarcza a urząd pracy - do kiedy wnioski?

  Tarcza z urzędu pracy czyli dofinansowanie wynagrodzeń, pożyczka i dotacja 5000 zł - do kiedy można składać wnioski?

  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - obowiązki cudzoziemca

  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nazywane jest zezwoleniem jednolitym. Jakie obowiązki ma cudzoziemiec, który otrzymał takie zezwolenie?

  Minimalne wynagrodzenie 2022

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. - ile płaca minimalna wyniesie brutto i netto?

  Płaca minimalna 2022

  Płaca minimalna w 2022 r. - strona związkowa proponuje wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę o 500 zł netto.

  Otrzymał wypowiedzenie w bombonierce!

  Wypowiedzenie umowy o pracę - pracownik otrzymał je w bombonierce! Czy taka forma uzasadnia prawo do przywrócenia do pracy?

  Pilotażowe szczepienia w zakładach pracy od 17 maja 2021 r.

  Szczepienia w zakładach pracy - pilotaż startuje 17 maja 2021 r. Pracodawcy mogą wspomóc proces szczepień.

  In vitro i prawo do ubezpieczenia społecznego – wyrok ETPCz

  Czy podjęcie przez pracownicę nowego zatrudnienia w trakcie procedury in vitro stanowi podstawę do odmowy ubezpieczenia społecznego?

  Kod wykonywanego zawodu w ZUS ZUA i ZUS ZZA

  Kod wykonywanego zawodu w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA to ważna zmiana, która wejdzie w życie 16 maja 2021 r. Na czym w praktyce będzie polegał nowy obowiązek?

  Kompetencje cyfrowe - tego wymagają pracodawcy [RAPORT]

  Kompetencje cyfrowe - tego przede wszystkim wymagają pracodawcy. Cyfryzacja rynku pracy to trend przyspieszony przez epidemię koronawirusa. Jak nową rzeczywistość oceniają pracownicy? Na to pytanie odpowiada raport "Cyfrowa ewolucja kariery".

  Dwie umowy o pracę - składki ZUS

  Dwie umowy o pracę - co na to prawo? Składki ZUS opłaca się od jednej czy dwóch umów?

  Poważne zachorowanie - oszczędności PPK mogą pomóc

  Poważne zachorowanie - co to jest w rozumieniu ustawy o PPK? Jak oszczędności PPK mogą pomóc, gdy uczestnik PPK, jego małżonek lub dziecko zachoruje?

  Badanie trzeźwości pracownika - nowe przepisy

  Badanie trzeźwości pracownika alkomatem - nowe przepisy przyznają pracodawcy prawo do prewencyjnych, wyrywkowych kontroli alkomatem.

  Badanie trzeźwości pracownika 2021

  Badanie trzeźwości pracownika - w 2021 r. powstał projekt ustawy umożliwiający pracodawcy przeprowadzanie wyrywkowych kontroli trzeźwości pracownika.

  Praca dla informatyka 2021 - zarobki i praca zdalna [ANALIZA]

  Praca dla informatyka w 2021 r. - liczba ofert pracy dla informatyków wciąż rośnie. Dla pracowników z branży IT liczą się zarobki i praca zdalna. Analiza przedstawia obecną sytuację informatyków na rynku pracy.

  Godziny pracy 2021

  Godziny pracy 2021 - ile godzin pracy i dni wolnych od pracy wypada w poszczególnych miesiącach? Jak obliczyć godziny pracy?

  Długotrwałe niewykonywanie obowiązków - wypowiedzenie umowy

  Wypowiedzenie umowy - czy długotrwałe niewykonywanie części obowiązków pracownika uzasadnia rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem?

  Rozliczanie czasu pracy zdalnej

  Czas pracy zdalnej to dosyć kłopotliwe zagadnienie. Jak ewidencjonować i kontrolować pracownika na home office? W jaki sposób rozliczać nadgodziny i wprowadzić zadaniowy czas pracy?