Kategorie

Skutki nieterminowej wypłaty świadczeń chorobowych

Joanna Grzelińska-Darłak
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego muszą być wypłacane w terminie nie dłuższym niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. Jeżeli płatnik nie wypłaci zasiłku w terminie, wówczas jest zobowiązany do wypłaty odsetek od tego zasiłku, chyba że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przyznaniu bądź wypłaceniu świadczenia.

Odsetki należy wypłacić za każdy dzień opóźnienia w wypłacie świadczenia chorobowego, w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego (art. 64 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Termin wypłaty świadczeń

Płatnik zasiłku jest zobowiązany wypłacić świadczenie z ubezpieczenia społecznego w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia następnego po dniu złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów do wypłaty zasiłków. Jeżeli płatnikiem jest ZUS, dokonuje on wypłaty świadczeń na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, jednak nie później niż w terminie 30 dni od złożenia dokumentów. Gdy płatnikiem zasiłków jest płatnik składek (np. pracodawca), świadczenia powinien wypłacać w terminie przyjętym do wypłaty wynagrodzeń, jednak także nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wszystkich niezbędnych do wypłaty dokumentów. Jeśli wszystkie niezbędne dokumenty do wypłaty zasiłków zostaną złożone przed upływem okresów, za które zasiłki przysługują, wówczas termin 30-dniowy jest liczony od następnego dnia po ostatnim dniu niezdolności do pracy.

PRZYKŁAD

Reklama

Pracownik osobiście przedłożył w ZUS (płatnikowi zasiłków) zwolnienie lekarskie 12 grudnia 2011 r. W celu ustalenia uprawnień do zasiłku i jego wysokości niezbędne było jednak dostarczenie przez pracodawcę druku ZUS Z-3. Druk ten został dostarczony do organu rentowego dopiero 17 stycznia 2012 r. W tym przypadku termin 30-dniowy do wypłaty zasiłku należy liczyć od dnia następnego po dniu złożenia druku ZUS Z-3, tj. od 18 stycznia br., czyli od dnia, w którym ZUS miał wszystkie niezbędne dokumenty do ustalenia prawa i wysokości świadczenia.

Jeżeli natomiast okres niezdolności do pracy przypada na przełomie miesiąca, termin 30-dniowy na wypłatę świadczenia chorobowego przysługującego za niezdolność do pracy do końca miesiąca jest liczony od następnego dnia po ostatnim dniu miesiąca.

Nieterminowa wypłata zasiłków

Pracodawca, zobowiązany do ustalenia prawa do zasiłków oraz ich wysokości i wypłaty, który nie wypłacił świadczenia w ustalonym terminie, mimo że posiadał wszystkie niezbędne dokumenty do ich wypłaty, jest zobowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia. Odsetki nalicza się w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Należy je wypłacać za okres od dnia następującego po dniu upływu terminu na ustalenie prawa do świadczeń lub ich wypłaty do dnia zapłaty świadczeń, za każdy dzień zwłoki.

PRZYKŁAD

Reklama

Przedsiębiorca złożył w ZUS zwolnienie lekarskie wraz z wymaganym drukiem ZUS Z-3a w dniu uzyskania zwolnienia, tj. 19 grudnia 2011 r. W dokumentacji nie było żadnych braków ani żadnych błędów. ZUS powinien dokonać wypłaty zasiłku chorobowego w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów, tj. do 18 stycznia 2012 r. (włącznie). Wypłata nastąpiła jednak 31 stycznia br. ZUS powinien zatem wypłacić przedsiębiorcy odsetki licząc od 19 do 31 stycznia br.

Płatnik zasiłków – zarówno pracodawca, jak i ZUS – nie jest zobowiązany do wypłaty odsetek, jeżeli opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które płatnik zasiłków (ZUS/pracodawca) nie ponosi odpowiedzialności.

PRZYKŁAD

Pracodawca złożył 5 grudnia 2011 r. w ZUS wszystkie dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku chorobowego dla swojego pracownika. W przedłożonej dokumentacji zaszła jednak pewna niejasność, którą następnie ZUS wyjaśniał z pracodawcą. Niezwłocznie po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od pracodawcy, 16 stycznia br. pracownikowi został wypłacony zasiłek chorobowy. W tym przypadku ZUS nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w wypłacie zasiłku chorobowego, gdyż opóźnienie nastąpiło z powodu błędów w dokumentacji przekazanej przez pracodawcę.

Jeżeli świadczenie jest wypłacane osobie uprawnionej za pośrednictwem poczty lub na rachunek bankowy, za dzień wypłaty świadczeń uważa się dzień przekazania należności na pocztę lub do banku. Jednak istotne jest, by w tym dniu pracownik mógł dysponować pieniędzmi. Jeśli pracodawca przeleje pieniądze na konto pracownika w dniu wypłaty, ale pracownik nie będzie mógł nimi w tym dniu dysponować, wówczas wypłata świadczenia nastąpiła z opóźnieniem.


Nieterminowa wypłata świadczeń, gdy wymagane jest wydanie decyzji

W przypadku gdy do ustalenia uprawnień do świadczenia i wypłaty konieczne jest wydanie decyzji, odsetki należy liczyć od dnia następującego po upływie terminu na wydanie decyzji. Ponadto okres opóźnienia w ustaleniu świadczeń zleconych ZUS do wypłaty z mocy umów międzynarodowych liczy się od dnia następującego po upływie terminu na wydanie decyzji, liczonego od daty wpływu z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej pełnej dokumentacji oraz należności.

PRZYKŁAD

Pracownik 13 grudnia 2011 r. złożył w ZUS dokumenty w sprawie zaliczenia do podstawy wymiaru zasiłku premii regulaminowej, gdyż uzyskał prawo do zasiłku w wysokości nieuwzględniającej tej premii. ZUS nie wzywał wnioskodawcy ani zakładu pracy do przedstawienia dodatkowej dokumentacji, nie informował również o wydłużeniu terminu na załatwienie sprawy. Mimo to organ rentowy nie wydał decyzji w sprawie premii w terminie miesięcznym (tj. do 13 stycznia 2012 r.). Decyzję tę ZUS wydał 31 stycznia 2012 r. i jednocześnie wypłacił wnioskodawcy wyrównanie zasiłku chorobowego. Swoje rozstrzygnięcie organ rentowy oparł na złożonej wraz z wnioskiem dokumentacji i nie przeprowadzał w tym zakresie żadnego dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Z uwagi na to, że organ rentowy nie wydał decyzji w terminie miesięcznym (sprawa ta nie była szczególnie skomplikowana), wnioskodawcy należą się odsetki liczone od 14 stycznia 2012 r.

Obliczanie wysokości odsetek

Wysokość odsetek ustala się przez pomnożenie kwoty opóźnionego świadczenia przez liczbę dni opóźnienia i przez roczną stopę procentową odsetek, która wynosi obecnie 13%. Tak otrzymaną kwotę należy podzielić przez 365. Odsetki za zwłokę nalicza się według następującego wzoru:

kwota zasiłku x liczba dni opóźnienia x stopa procentowa

365 dni

PRZYKŁAD

Pracodawca będący płatnikiem zasiłku nie wypłacił pracownikowi zasiłku chorobowego w kwocie 542 zł w terminie, tj. do 27 grudnia 2011 r., a uczynił to dopiero 27 stycznia br.

Pracownikowi należą się więc odsetki obliczone w następujący sposób:

542 zł x 31 dni opóźnienia x 13%

365 dni

Kwota odsetek należna pracownikowi za zwłokę w wypłacie zasiłku wyniesie 5,98 zł

Odsetki należy wypłacić z urzędu łącznie z wypłatą opóźnionego świadczenia. Jeżeli jednak odsetki nie zostały wypłacone łącznie z wypłatą opóźnionego świadczenia, wypłaca się je:

 • nie później niż łącznie z wypłatą świadczenia w następnym terminie jego płatności, gdy dotyczą świadczenia okresowego,
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, gdy dotyczą świadczenia jednorazowego.

Podstawa prawna:

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.